Časovnica, ki zajema nekatere ključne korake prodaje nepremičnine

Priprava dokumentacije za prodajo nepremičnine

14 dni – Nepremičninski posrednik vam bo pripravil ustrezno prodajno dokumentacijo in vas opozoril glede napak ali pomanjkljivosti. Nepremičnine s pravnimi težavami, kot so nerešeni spori glede lastništva, hipoteke, bremena ali druge pravne ovire, lahko zmotijo kupce in zmanjšajo vrednost vaše nepremičnine.

 

Intenzivno trženje nepremičnin in vodeni ogledi za domače in tuje kupce

3 mesece – Pri trženju nepremičnin uporabljamo več kanalov za oglaševanje, obveščanje kupcev, da privabimo čim večje število potencialnih kupcev, v čim krajšem času.  Nepremičninski posrednik organizira oglede nepremičnin za domače in tuje kupce.  

 

 

Pogajanja in sklepanje poslov za prodajo nepremičnin

14 dni – Vodimo pogajanja o pogojih nakupa med prodajalcem, kupcem, pravnimi strokovnjaki, bankami, ki financirajo nakup nepremičnine.  Prodajalec naj posredniku posreduje svoje želje, pomisleke in informacije, da lahko posrednik ustrezno zastopa njegove interese med pogajanji.

 

 

Podpis prodajne pogodbe, plačilo are

14 dni – Pripravimo osnutek prodajne pogodbe, ki ga prilagodimo glede na dogovor s kupcem glede cene, plačilnih pogojev, rokih predaje ključev in drugimi pomembnimi pogoji.

 

 

Izvedba prepisa nepremičnine 

2 meseca – Nadzorujemo  izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vodimo postopek prepisa nepremičnine; plačilo kupnine, plačilo davka na promet nepremičnin, overitev pri notarju, vpisi lastninske pravice v zemljiško knjigo, primopredajni zapisnik, prepis plačnika obratovalnih stroškov (elektrika, voda, upravnik).

 

Običajno traja prodaja nepremičnine, stanovanja, hiše… nekje 5 mesecev. Poskrbeli bomo, da bodo koraki do prodaje vaše nepremičnine izvedeni, hitro, strokovno in varno. 

Izkoristite brezplačen uvodni posvet o prodaji vaše nepremičnine

041 286 883 

 Nepremičninski posrednik prodaja nepremičnine

  {loadposition ctakontakt}