Vodenje postopka prepisa nepremičnine, cene prepisa stanovanja, hiše, gozda…

Prepis nepremičnine je pravni postopek, s katerim se lastništvo nepremičnine prenese iz ene osebe na drugo. Gre za sklepanje prodajnih in darilnih pogodb ter se zaključi z vpisom pridobitelja v zemljiško knjigo.

Primer cene prepisa nepremičnine:

 • etažno vpisano stanovanje s prodajno pogodbo… cena prepisa stanovanja 250 EUR
 • stavbo zemljišče, prepis parcela z darilno pogodbo… 250 EUR
 • kmetijsko zemljišče, vodenje postopka prepisa kmetijskih zemljišč, gozda …. 500 EUR
 • stanovanjska hiša, cena prepisa hiše… 400 EUR
 • pregled dokumentacije in svetovanje… 40 EUR za vsake začete pol ure

Navedene cene ne vsebujejo taks, davkov, cen notarskih storitev, cen energetskih izkaznic….

Izkoristite brezplačen uvodni posvet o prepisu nepremičnine. Pokličite 041 286 883 

Prepis nepremičnine, stanovanja, hiše
Prepis nepremičnine, stanovanja, hiše

Potek prepisa nepremičnine, vključno s pogodbami, davki, vpisom v zemljiško knjigo in ceno prepisa, se lahko razlikuje glede na vrsto nepremičnine (stanovanje, hiša, gozd…) in namen strank  (darilo, nakup, razdružitev solastnine).

Splošen opis postopka prepisa nepremičnine pri nakupu:

1. Dogovor o prepisu nepremičnine, stanovanja, hiše..

Prodajalec in kupec se dogovorijo o pogojih prodaje, kot so cena, plačilni pogoji, roki izročitve in drugi pomembni elementi. Običajno se sklene pisna pogodba o prodaji nepremičnine, ki jo pripravi strokovnjak za nepremičninsko pravo.

2. Pregled dokumentacije

Pred prepisom nepremičnine se opravi pregled dokumentacije. To vključuje preverjanje izpisov iz zemljiške knjige, geodetskih podatkov, gradbenih dovoljenj, morebitnih hipotekah, dolgovih ali drugih bremenih.

3. Ustrezna pogodba za prepis nepremičnine

Na podlagi dogovora med prodajalcem in kupcem se pripravi prodajna ali darilna pogodba za prepis nepremičnine. Pogodba vsebuje podrobnosti o prodajalcu, kupcu, nepremičnini, ceni, plačilnih pogojih, rokih in drugih pomembnih določbah.

4. Overitev pogodbe pri notarju

Prodajno pogodbo za nepremičnino je potrebno overiti pri notarju ki potrdi izpolnitev pogojev za overitev pogodbe in preveri identiteto podpisnikov.

5. Plačilo davkov in stroškov

Prodajalec in kupec v pogodbi določita odgovornost za plačilo davkov in drugih stroškov, povezanih s prepisom nepremičnine. To lahko vključuje davke na promet nepremičnin, notarske stroške, dajatve za vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge administrativne stroške.

6. Vpis v zemljiško knjigo in primopredaja nepremičnine

Končni cilj prepisa nepremičnine je vpis novega lastnika v zemljiško knjigo in izročitev nepremičnine – primopredaja nepremičnine. V tem trenutku odsvojitelj izroči pridobitelju nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v pogodbi. V primopredajnem zapisniku se popišejo števci (elektrika, vodovod, telefon…). Obvesti se elektro, upravnika…,  da bo obratovalne stroške plačeval pridobitelj.

7. Cena prepisa

Cena prepisa nepremičnine je odvisna od več dejavnikov, kot so vrsta nepremičnine, njena vrednost, lokacija, davki, stroški posredovanja in drugi administrativni stroški. Običajno se kupcu zaračuna davek na promet nepremičnin, ki je odstotek od prodajne cene, in dodatne stroške

Cena vodenja prepisa nepremičnine je določena na podlagi individualne ponudbe 

Primer cene prepisa nepremičnine:

 • etažno vpisano stanovanje s prodajno pogodbo… cena prepisa stanovanja 250 EUR
 • stavbo zemljišče, prepis parcela z darilno pogodbo… 250 EUR
 • kmetijsko zemljišče, vodenje postopka prepisa kmetijskih zemljišč, gozda …. 500 EUR
 • stanovanjska hiša, cena prepisa hiše… 400 EUR
 • pregled dokumentacije in svetovanje… 40 EUR za vsake začete pol ure

Navedene cene ne vsebujejo taks, davkov, cen notarskih storitev, cen energetskih izkaznic….

Že več kot 15 let vodimo prepise nepremičnin in lahko strokovno pomagamo tudi vam. Pokličite 041 286 883

Kakšen je potek prepisa nepremičnine je odvisno od več dejstev:

 • kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča
 • etažna lastnina, solastnina
 • predkupne pravice
 • namen prepisa – darilo, prodaja
Prepis nepremičnine
Prepis nepremičnine

Za postopek prepis nepremičnine potrebujete: izpis iz zemljiške knjige, prodajna (kupoprodajna) pogodbo za nepremičnino, potrdilo o namenski rabi zemljišča, Vloga za izdajo potrdila o ne uveljavljanju predkupne pravice, napoved za odmero davka na promet nepremičnin…………

Katere so koraki za prepis nepremičnine in kakšna je cena in stroški za prepis nepremičnine iz lastnika na pridobitelja je odvisno od:

 • pregled vpisanih pravic v zemljiški knjigi
 • izbira primerna pogodbe, prodajna, menjalna, darilna pogodba..
 • plačilo davka ob transakciji
 • stroška overitev pri notarju
 • stroške z pridobitvijo dokumentacije (Občine, Upravne enote)
 • primopredaja nepremičnine
 • kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča, parcele
 • Prepis nepremičnin cena in stroški taks, davkov…

Cena prepisa je odvisna od vrste nepremičnine in zahtevnosti postopka. Plačilo izvedbe prepisa in stroškov pri prepisu lastništva nepremičnine je stvar dogovora med strankama:

 • cena prepisa,
 • takse za uradna postopke in dokumente,
 • davki povezani s transakcijo,
 • stroški notarske overitve podpisov na pogodbi,
 • stroški zemljiškoknjižnega vpisa.

Že več kot 15 let vodimo prepise nepremičnin in lahko strokovno pomagamo tudi vam.