Kako prepoznati dobrega najemnika za oddajo stanovanja, hiše

Izbira dobrega najemnika je ključnega pomena za uspešno oddajo stanovanja. Tukaj je nekaj nasvetov za izbiro najemnika:

 • Sestavite dober oglas: V oglasu naj bodo navedene vse podrobnosti o stanovanju, vključno s ceno najema, številom sob, površino in lokacijo. Poleg tega je pomembno, da določite pogoje najema:
  • plačilo najemnine
  • plačilo varščine
  • plačilo stroškov
  • trajanje najemnega razmerja…
 • Opravite ogled stanovanja: Pred oddajo stanovanja je pomembno, da se srečate s potencialnimi najemniki in opravite ogled stanovanja skupaj z njimi. Tako boste imeli priložnost, da se bolje spoznate, postavite vprašanja in se prepričate, da je stanovanje primerno za kandidata.
 • Preverite plačilno sposobnost: Preden oddate stanovanje, preverite plačilno sposobnost najemnika.
 • Preverite reference: Za dodatno zagotovilo, da je najemnik zanesljiv, lahko preverite njegove reference. Lahko jih zahtevate od prejšnjih najemodajalcev ali pa od njega zahtevate, da vam posreduje priporočila.
 • Sklenite pogodbo: Ko ste se odločili za najemnika, je pomembno, da sklenete pisno najemno pogodbo, ki vsebuje vse podrobnosti o najemu in obveznosti obeh strank. Najemnik naj vam pred podpisom pogodbe predloži dokazilo o plačilu varščine.
  Vzdrževanje stikov: Po oddaji stanovanja je pomembno, da vzdržujete stike z najemnikom. Redno preverjajte stanje stanovanja in se hitro odzovite na morebitne težave.

  NAJEMNIK
  NAJEMNIK
 • Plačilo varščine: Varščina je denarna vsota, ki jo najemnik ob sklenitvi najemne pogodbe plača lastniku nepremičnine kot jamstvo za poškodbe na nepremičnini in opremi, ki bi lahko nastale med najemnim razmerjem. Varščina predstavlja jamstvo, da bo najemnik stanovanje uporabljal kot dober gospodar.
 • Nadzor nad plačili najemnine, stroškov: Občasen nadzor nad plačili stroškov pri najemniku, upravniku, dobavitelju elektrike…
 • Posredovanje nepremičninske družbe pri najemu: Nepremičnino je mogoče oddati tudi s pomočjo nepremičninskega posrednika, ki nam prihranijo čas in nam pripravijo potrebno dokumentacijo za oddajo stanovanja, hiš… Iskanje najemnikov je lahko zelo dolgotrajno in naporno. Na oglas se bo javilo veliko ljudi, ki iščejo stanovanje in ga bodo želeli videti, a le redkim bo stanovanje všeč in ga bodo tudi najeli ali bi ga radi najeli pa finančno niso sposbni plačevati najemnine in stroškov.
  Delo nepremičninskih posrednikov ni brezplačno. Tisti, ki najame nepremičninsko družbo, ji mora plačati za storitve trženja in sestave najemne pogodbe.
najemna pogodba, varščina
Varščina pri sklepanju najemne pogodbe

Če upoštevate te nasvete, boste lahko izbrali dobrega najemnika in uspešno oddali svoje stanovanje.