CENITEV NEPREMIČNINE

Pridobite izračun tržne vrednosti vaše nepremičnine

Nepremičninski posredniki vam poda mnenje o tržni vrednosti nepremičnine

1. Vrednotenje nepremičnin na podlagi metode primerljivih prodaj


Nepremičninski posredniki izračuna tržno ceno nepremičnine na podlagi primerjalno tržne analize, pregleda preteklih prodaj nepremičnin v okolici in aktualnih oglasov za prodajo nepremičnin.

2. Ocena vrednosti nepremičnine pri prodaji


Mnenje o tržni vrednosti nepremičnine je lahko v pomoč prodajalcem pri določanju primernih cen za oglaševanje in prodajo nepremičnine.

3. Ocena vrednosti nepremičnine pri naložbah


Lastnikom lahko pomaga pri odločitvah o smotrnosti obnovitvenih del, saj ocena tržne vrednosti vpliva na investicijski potencial obnovitvenih del.

4. Ocena vrednosti nepremičnine pri nakupu


Nepremičninski posredniki pomagajo kupcem pri odločitvah o nakupu nepremičnine. Na podlagi mnenja o tržni vrednosti lahko kupci bolje razumejo, ali je cena, ki jo zahteva prodajalec, primerna glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu.

5. Pisno mnenje o tržni vrednosti nepremičnine


Pridobite pisno oceno tržne vrednosti nepremičnine na podlagi preteklih prodaj, da boste lažje sprejemali odločitve glede naložb, investicij, prodaj ali nakupov nepremičnin.

Informativne cene vrednotenje nepremičnin

Z uporabo metode primerljivih prodaj vam nepremičninski posrednik poda mnenje o tržni vrednosti nepremičnine.

150 EUR

Sodno zapriseženi izvedenec za vrednotenje in cenitve nepremičnin izdela cenitev za tržno, hipotekarno, likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in bančne postopke v skladu z individualno ponudbo. Sporočite nam podatke o nepremičnini, predmetu cenitve za posredovanje ponudbe izdelave cenitvenega poročila, elaborata.

400 EUR

Sporočite nam podatke o nepremičnini, lokaciji stanovanja, hiše… za izdelavo individualne ponudbe o ceni mnenja o tržni vrednosti nepremičnine.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.