informacije

Varstvo podatkov

Uvod

V spletni trgovini MOVE2SLOVENIA se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Zavezani smo k varovanju vaših osebnih podatkov in k spoštovanju vaše zasebnosti. V teh splošnih informacijah smo na enem mestu zbrali vse informacije o varstvu osebnih podatkov v spletni trgovini MOVE2SLOVENIA, ki bi vas utegnile zanimati, kot na primer, katere vaše osebne podatke zbiramo in zakaj jih obdelujemo, kako dolgo jih hranimo, katere so vaše pravice, povezane z osebnimi podatki, in kako jih lahko uresničujete.

O spletni trgovini MOVE2SLOVENIA in kje lahko dobite več informacij o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba MOVE2SLOVENIA, BIDOM D.O.O.. Če imate kakršnakoli vprašanja, povezana z varstvom oziroma obdelavo vaših osebnih podatkov, nas kontaktirajte preko e-maila info@move2slovenia.com.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V spletni trgovini MOVE2SLOVENIA pridobivamo osebne podatke iz različnih virov. Večinoma nam jih uporabniki posredujete neposredno ob odločitvi za posamezen nakup ali ob registraciji v svoj uporabniški profil spletne trgovine MOVE2SLOVENIA. Lahko jih pridobimo tudi posredno, v kolikor za registracijo v svoj uporabniški profil uporabite platformo Facebook ali Google. Nekatere podatke ustvarjamo sami z obdelavo že zbranih osebnih podatkov. Za preverbo in dopolnitve naše baze podatkov lahko zbiramo tudi informacije, ki so javno dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov.

Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov:

1. Osebne podatke (npr. ime in priimek, spol, datum rojstva, starost, podatek o predvidenem datumu poroda, geslo za zagotovitev varnosti in uporabe storitev, izobrazba, zaposlitveni status ipd.),

2. Kontaktne podatke, kot so npr. telefonska številka, elektronski naslov, naslov prebivališča in naslov za dostavo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država),

3. Ostale vaše podatke, zlasti transakcijske podatke in druge podatke potrebne za izvedbo transakcije, podatke o kanalih in aplikacijah, preko katerih stopate v stik s spletno trgovino MOVE2SLOVENIA (vključno s spletnimi piškoti),

4. Informacije o vaših nakupih (kaj ste kupili, kdaj ste kupili, s katerim plačilnim sredstvom ipd.),

5. Podatke o uporabniškem računu in vse ostale podatke, ki jih vanj vnesete ali naložite oziroma objavite, pošiljate, posredujete ali drugače delite z uporabo spletne trgovine MOVE2SLOVENIA,

6. Zbiramo geolokacijske podatke in druge tehnične informacije vašega brskalnika, računalnika ali mobilne naprave, ko dostopate do spletne trgovine MOVE2SLOVENIA.

Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA lahko pridobi vaše osebne in druge podatke od drugih upravljavcev osebnih podatkov, če z njimi ne razpolaga oziroma nam jih kljub pozivu ne posredujete in so ti podatki potrebni za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznostih oziroma za takšno poizvedbo obstoji zakonska podlaga.

Zakaj obdelujemo osebne podatke in na katerih pravnih podlagah

V spletni trgovini MOVE2SLOVENIA se zavezujemo, da vaše osebne podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in za izbrane namene ter vam zagotavljamo, da jih ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretjim osebam brez ustrezne zakonske podlage oz. predhodnega obvestila in vašega soglasja. Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA zbranih osebnih podatkov ne prenaša oziroma ne posreduje v države zunaj EGP/EU.

 Obdelava osebnih podatkov za potrebe izpolnjevanja pogodb

Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA obdeluje vaše zbrane osebne podatke, da lahko opravlja storitev trgovine in zagotavljanja produktov.

Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi

Obdelava osebnih podatkov v spletni strani, trgovini in rezervacijski platformi MOVE2SLOVENIA temelji na relevantni zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov in varstva potrošnikov.

Obdelava osebnih podatkov v okviru zakonitega interesa spletne trgovine MOVE2SLOVENIA

Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za izpolnjevanje svojih zakonitih interesov ali interesov tretjih oseb v povezavi z opravljanjem svojih dejavnosti, vse skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Med aktivnosti, med katerimi spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA lahko uporablja obdelane podatke, sodijo vse ali samo nekatere od naštetih obdelav osebnih podatkov:

1. Trženjsko komuniciranje, ki lahko zajema razvijanje in izvajanje tržnih aktivnosti, na podlagi katerih vam lahko spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA posreduje ponudbe, za katere ocenjujemo, da vas bodo zanimale, vam koristile ali vam posredovale informacije, ki bodo poenostavile vaše sodelovanje s spletno trgovino MOVE2SLOVENIA,

2. Obdelava s ciljem izboljšanja in prilagoditve produktov in storitev, za analizo učinkovitosti promocijskih aktivnosti in trženja, ki lahko zajemajo komuniciranje z vami, da ugotovimo vaše zadovoljstvo in izkušnje z našimi produkti, storitvami, ter kanali komuniciranja, vključno s testiranjem novih produktov, kar nam bo pomagalo pri razumevanju uporabe produktov in storitev spletne trgovine MOVE2SLOVENIA ter omogočilo izboljšanje obstoječega razmerja (upravljanje odnosa z vami),

3. Zagotavljanje varnosti našega informacijskega sistema, ki lahko obsega odkrivanje, preiskovanje, poročanje in preprečevanje incidentov v zvezi z varnostjo IT sistema ter zagotavljanje varnih poslovnih dejavnosti za vas,

4. Upravljanje vaših obstoječih komunikacijskih kanalov, da boste lahko varno dostopali do svojega uporabniškega računa.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

V nekaterih primerih spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA zaprosi kupce in obiskovalce, da podajo privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov za namene trženja produktov in izdelavo prilagojene ponudbe glede na kupčeve interese in podana povpraševanja.

Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA pri svojih uporabnikih pridobi privolitev za uporabo osebnih podatkov za namene pošiljanja MOVE2SLOVENIA news (npr. informacije o novih produktih, akcijah, dogodkih, za sodelovanje v nagradnih igrah ipd.).

Piškotki

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne trgovine MOVE2SLOVENIA temelji na njihovi privolitvi, razen v primerih, ko je obdelava osebnih podatkov nujna za zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani (npr. prijava, nakupni proces, plačila ipd.). Obdelava osebnih podatkov s piškotki, ki poteka na podlagi privolitve uporabnika spletne trgovine MOVE2SLOVENIA.

Kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov v spletni trgovini MOVE2SLOVENIA

 Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost družbe MOVE2SLOVENIA  v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Vaše osebne podatke, ki jih posredujete spletni trgovini MOVE2SLOVENIA, lahko uporabljajo uslužbenci družbe MOVE2SLOVENIA, kot tudi uslužbenci pogodbenih partnerjev MOVE2SLOVENIA  in pogodbenih obdelovalcev MOVE2SLOVENIA , ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje in pogodb o obdelavi osebnih podatkov, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci. To so zaupanja vredne družbe, ki jim je spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA zaupala obdelavo posameznih osebnih podatkov (npr. pooblaščeni tiskarji, klicni center, pooblaščene družbe za zastopanje, ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, agencije za spletno oglaševanje ali drugačno izvajanje neposrednega trženja, ter izvajalci storitev statistike in analitike, računovodski servisi, ipd.). Natančen seznam pogodbenih obdelovalcev in druge informacije, povezane s kategorijami uporabnikov, lahko pridobite, če nam pišete na naslov »info@move2slovenia.com«.

Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA osebnih podatkov ne posreduje v tretje države, to je države izven EU.

Pravice posameznikov

 Družba MOVE2SLOVENIA  zagotavlja uresničevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. S pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov MOVE2SLOVENIA, ali na e-mail info@move2slovenia.com, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo svojih osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov MOVE2SLOVENIA , ali na e-mail info@move2slovenia.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Trajanje hrambe osebnih podatkov

Spletna stran, trgovina in rezervacijska platforma MOVE2SLOVENIA oziroma zanjo družba MOVE2SLOVENIA  obdeluje osebne podatke v obsegu, ki so potrebni za poslovanje trgovine in dokler je to potrebno za dosego zasledovanega cilja, zlasti sklenitev pogodbe in trženjske aktivnosti.

Podatki se hranijo toliko časa, kolikor določa vsakokratno veljavna zakonodaja.

Končne določbe

Te splošne informacije o varstvu osebnih podatkov spletne strani, trgovine in rezervacijske platforme MOVE2SLOVENIA so v veljavi do spremembe. Lahko se kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Želimo vam obilo prijetnih nakupov!