PRODAJA NEPREMIČNINE

Brezplačen posvet za prodajo nepremičnine

Časovnica – terminski plan dela pri prodaji nepremičnine

1. Brezplačen posvet za prodajo nepremičnine


3 dni – Naročite BREZPLAČEN UVODNI POSVET za prodajo vaše nepremičnine. Provizija nepremičninske agencije na podlagi uspeha prodaje, imenovana tudi “provizija ob prodaji”, je način plačevanja nepremičninskih storitev, pri katerem agencija prejme provizijo le, če uspešno proda vašo nepremičnino.

2. Intenzivno oglaševanje nepremičnin in vodeni ogledi za domače in tuje kupce


40 dni – Pri trženju nepremičnin uporabljamo lastne spletne strani in spletne portale za trženje domačim in tujim kupcem. E – poštni marketing za obveščanje aktivnih interesentov za nakup nepremičnine. Nepremičninski posrednik organizira oglede nepremičnin za domače in tuje kupce. 

3. Pogajanja in sklepanje dogovorov za prodajo nepremičnin


3 dni – Vodimo pogajanja o pogojih nakupa med prodajalcem, kupcem, pravnimi strokovnjaki, bankami… Posrednik zastopa interese prodajalca pri pogajanjih in sklepanju pogodb.

4. Podpis prodajne pogodbe, plačilo are


3 dni – Pripravimo osnutek prodajne pogodbe, ki ga prilagodimo glede na dogovor s kupcem glede cene, plačilnih pogojev, rokih predaje ključev in drugimi pomembnimi pogoji.

5. Izvedba prepisa nepremičnine


40 dni – Nadzorujemo  izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vodimo postopek prepisa nepremičnine; plačilo kupnine, plačilo davka na promet nepremičnin, overitev pri notarju, vpisi lastninske pravice v zemljiško knjigo, primopredajni zapisnik, prepis plačnika obratovalnih stroškov (elektrika, voda, upravnik).

Brezplačen posvet za prodajo nepremičnine

Bidom d.o.o., 041 286 883
Ne odlašajte, rezervirajte termin že danes!

Provizija nepremičninske agencije na podlagi uspeha prodaje, imenovana tudi “provizija ob prodaji”, je način plačevanja storitev nepremičninske družbe, pri katerem lastnik nepremičnine plača provizijo, če je sklenjena prodajna pogodba za njegovo nepremičnino. Kupcem nepremičnin iz našega kataloga ne zaračunavamo posredniške provizije.

Provizija nepremičninske agencije Bidom d.o.o za lastnike nepremičnin glede na višino kupnine:

  • 3,8 % od prodajne cene med 10.000 EUR in 50.000 EUR
  • 3,4 % od prodajne cene med 50.001 in 100.000 EUR
  • 3 % od prodajne cene med 100.001 in 200.000 EUR
  • 2,6 % od prodajne cene nad 200.001 EUR

Ponujamo vam brezplačen posvet z izkušenim nepremičninskim posrednikom, ki vam bo:

  • Hitro ocenil vrednost vaše nepremičnine na trgu.
  • Opozoril na dejavnike, ki lahko vplivajo na vrednost vaše nepremičnine.
  • Svetoval o postopku prodaje in vam predstavil celoten proces prodaje, višino stroškov, davkov, taks in posredniške provizije.

Zakaj izgubljati čas in energijo sami? Z našo pomočjo bo prodaja vaše nepremičnine potekala gladko in brez stresa. Pokličite nas še danes in se dogovorite za brezplačen posvet!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.