Prepis nepremičnin je postopek spremembe lastništva nepremičnine, stanovanja, hiše, parcele

Prepis nepremičnin na podlagi prodajne ali darilne pogodbe

Prepis nepremičnine obsega; preverjanje lastništva nepremičnine v zemljiški knjigi, sestava ustreznih pogodb in usmerjanje postopkov prepis na FURS, pri notarju in zemljiški knjigi. Cena prepisa nepremičnine je odvisna od individualne ponudbe, minimalno 300 eur. CENIK

 

Ugotavljanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine pri prepisu nepremičnine 

Ob prepisu nepremičnine mora pridobitelj preveriti pravno stanje in dejansko stanje nepremičnine, in sicer tako, da ugotovi lastninsko pravico prodajalca, morebitno obremenitev s hipoteko ali drugimi pravicami tretjih oseb…

 

Urejanje najemnih razmerij, najemne pogodbe

Najemna pogodba ureja najemno razmerje, pravice in obveznosti med najemodajalcem in najemnikom, vključno z zneskom najemnine, trajanjem najema, pogoji podaljšanja ali prenehanja najema.


 

Povečajte vrednost in varnost naložbe v nepremičnino s skrbim pregledom nepremičnine

S skrbnim pregledom nepremičnine boste pridobili celovito sliko o njenem stanju, vrednosti in morebitnih tveganjih. Pravnemu strokovnjaku lahko zaupate, da preveri vse pravne vidike nepremičnine, vključno z ustreznostjo pogodb, skladnostjo z zakonodajo, morebitnimi pravnimi spori ali bremenitvami.

 
Za več informacij o prepisu nepremičnine ali skrbnem pregledu nepremičnine pred nakupom pokličite 041 286 883
 {loadposition ctakontakt}
 
 

Bidom d.o.o., Gorenjska c. 11b, 1370 Logatec

info@move2slovenia.com

 {loadposition ctakontakt}