Časovnica, ki zajema nekatere ključne korake nakupa nepremičnine

Iskanje nepremičnin

2 meseca – Iskanje primerne nepremičnine, ki ustreza vašim potrebam, željam in finančnim okvirjem. Preglejte naš katalog nepremičnin, ki obsega pestro ponudbo nepremičnin, stanovanj, hiš, parcel za gradnjo… 

Brezplačno vam pošiljamo novosti v katalogu nepremičnin.

 

 

Pregled stanja nepremičnine

14 dni – Pregled stanja nepremičnine obsega tehnični pregled nepremičnine, ki vključuje preverjanje stanja stavbe, lokacije, infrastrukture, pravnih in ekonomskih vidikov. V prisotnosti nepremičninskega posrednika izvajamo oglede nepremičnin, kjer kupci pridobijo odgovore na njihova vprašanje glede nakupa nepremičnine.

 

 

Pregled dokumentacije

14 dni – Pregledna dokumentacija omogoča jasno sliko o pravnih vidikih nepremičnine, vpisi v zemljiško knjigo, gradbeno dokumentacijo, podatki iz katastra… Urejena dokumentacija omogoča pregleden nakupu nepremičnine in lažjo pridobitev finančnih sredstva za plačilo nepremičnine, bodisi iz lastnih sredstev ali prek hipotekarnega posojila.

 

 

Pogajanj in dogovor o ceni

14 dni – Pogajanja med lastnikom in kupcem nepremičnine glede cene, pogojev plačila in drugih podrobnosti nakupa. Vodenje pogajanj za prodajo ali najem nepremičnine in zapis volje strank v prodajni pogodbi.

 

 

Vodenje prepisa in primopredaje nepremičnine

2 meseca Spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vodenje upravnih, davčnih, notarskih postopkov,… do predaje ključev in izvedbe prepisa obratovalnih stroškov na novega lastnika (elektrika, voda, upravnik). 

 

 
Običajno traja nakup nepremičnine, stanovanja, hiše… nekje 5 mesecev. Nepremičninska družba na podlagi dogovora zastopa naročitelja – lastnika nepremičnine, ki plača storitve nepremičninske družbe.
Nakup ali najem nepremičnin iz naše ponudbe brez posredniške provizije za kupce ali najemnike.
 
  
  {loadposition ctakontakt} 
 
 Nakup nepremičnine