Varščina pri sklepanju najemne pogodbe

Varščina je denarna vsota, ki jo najemnik ob sklenitvi najemne pogodbe plača lastniku nepremičnine kot jamstvo za poškodbe na nepremičnini in opremi, ki bi lahko nastale med najemnim razmerjem. Varščina predstavlja  jamstvo, da bo najemnik stanovanje uporabljal kot dober gospodar. To pomeni, da bo zanj skrbel tako, da se ne bo delala škoda. Ko najemnik konča najemno razmerje in vrne nepremičnino v prvotnem stanju, se mu vrne varščina. V primeru, da je prišlo do poškodb ali drugih škod, lastnik lahko zadrži del ali celotno varščino za popravilo škode.

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?

Varščina v najemni pogodbi
Varščina v najemni pogodbi

Varščina
Višina varščine se običajno določi v najemni pogodbi in je odvisna od več dejavnikov, kot so dolžina najemnega razmerja, višina najemnine, stanje nepremičnine, itd. Običajno znaša ena do dve mesečni najemnini, vendar se lahko razlikuje od primera do primera. Običajna varščina je v višini 1- 3 najemnine.

Pomembno je vedeti, da je varščina ločena od najemnine in da najemnik ne more uporabljati varščine za plačilo najemnine. Prav tako je pomembno, da se v najemni pogodbi jasno določijo pogoji glede varščine in njenega vračila, da se izognemo morebitnim sporom med najemnikom in lastnikom ali upravnikom nepremičnine.

Varščina v najemni pogodbi

Stanovanje in opremo se ob prevzemu stanovanja popiše v primopredajnem zapisniku in fotografira . Ob koncu najema se opravi nov popis in oceni škodo, ki ni posledica normalne rabe stanovanja. Varščina se v primeru, da ni škode vrne.