Uporabno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Uporabno dovoljenje je potrdilo pristojne upravne enote, da je objekt dejansko zgrajen v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Uporabno dovoljenje dovoljuje začetek uporabe objekta. Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. 

Uporabno dovoljenje pri gradnji hiše je dokument, ki ga mora pridobiti vsak investitor, ki končuje gradnjo nove hiše ali večjih sprememb na obstoječi hiši. Dokument potrjuje, da je gradnja skladna z načrtovano v gradbenem dovoljenju (lokacija gradnje, velikost objekta, zunanja oblika, uporaba objekta in drugi podatki). 

Uporabno dovoljenje pri nakupu nepremičnineUporabno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Pri nakupu stanovanjske hiše preverite ali ima nepremičnina gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, saj se z nakupom nepremičnine brez gradbenega dovoljenja postavite v precejšnje tveganje.

Gradbeni zakon, ki je pričel veljati s 1.6.2022, prinaša mnoge spremembe, med drugim tudi poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, legalizaciji črnih gradenj in neskladnih gradenj. Uporabno dovoljenje lahko tako dobijo objekti daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem, obstoječe enostanovanjske stavbe oz. hiše in tudi objekti z domnevo izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov .