Gradbeno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Gradbeno dovoljenje je odločba pristojne upravne enote, da se dovoli gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, v kolikor je gradbeni poseg v skladu z prostorskim dokumenti občine. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložimo pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve. Po končani gradnji potrebujemo še uporabno dovoljenjeGradbeno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Gradbeno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Pred nakupom obvezno preverite ali ima stanovanjska hiša gradbeno dovoljenje, saj se z nakupom nepremičnine brez gradbenega dovoljenja postavite v precejšnje tveganje. Če kupujete nepremičnino in imate v načrtu kakršnekoli spremembe na njej, se morate pozanimati, ali se za te spremembe lahko pridobi novo gradbeno dovoljenje. V nasprotnem primeru bi lahko naleteli na težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in s tem povezane stroške in zamude.