Priročnik za ustvarjalce gledaliških predstav – Sezuti čevelj – ideje in vaje za mentorje

KNJIGA GLEDALIŠČE

Naslov knjige: Sezuti čevelj : Priročnik za ustvarjalce gledaliških predstav 

Avtor: Simona Nagode, Leto: 2021

Cena knjige: 25 EUR + poštnina

Za več informacij pokličite avtorico Simono Nagode

Gsm: 031 259 980 Mail: povezi.ideje@gmail.com

Če se odločite za nakup, nam posredujte vaše ime in priimek, naslov. Poslali vam bomo račun po mailu, ki ga poravnate. Mi pa vam v petih delovnih dneh pošljemo knjigo.

Priročnik je smiselno strukturiran povzetek dvajsetletnega mentorskega dela z otroki od 1. do 9. razreda osnovne šole. V njem boste izvedeli, kako sploh zastaviti gledališko skupino in voditi gledališke dejavnost na šoli ali v kulturnem društvu. Našli boste številne vaje (gibalne, govorne, improvizacijske …), ki otrokom preko igre pomagajo iskati in razvijati svoj lastni izrazni potencial ter potencial gledališke skupine kot celote. Spoznali se boste z vsemi elementi, ki sooblikujejo nastajanje gledališke predstave. 

Glavno kvaliteto priročnika vidim v mentoričinem poudarjanju, kako pomembno je iskati svoj lastni, individualno unikatni igralski izraz. Pri opisovanju vaj in uprizoritvenih postopkov razloži, kako se izogibati klišejem, pri čemer se najpogosteje zateka k gibalnemu izrazu in iz njega črpa navdih za nadaljnje strukturiranje likov, odnosov, situacij. V priročniku boste našli številne praktične nasvete, kako še dodatno razplamteti ustvarjalnost v otroški gledališki skupini. 

Gašper Jarni Dramski in filmski igralec ter lutkar, večletni selektor gledaliških srečanj JSKD

 vaje gledališče

V osmem razredu smo imeli improvizacijsko vajo: usedli smo se na tla v krogu in se dogovorili, da je na sredino postavljena imaginarna škatla z imaginarnimi predmeti. Naša naloga je bila, da pridemo do te škatle, izvlečemo poljuben predmet in z njim naredimo kratko etido s pomočjo pantomime. Preden smo prišli na vrsto, je mentorica Simona segla v škatlo in v hipu sem v njenih rokah zagledal raztrgane kavbojke, čeprav so bile izmišljene. To je bil trenutek, ko sem prvič verjel iluziji igralca. Trenutek, ko sem se zaljubil v gledališče, v neskončni prostor domišljije in igrivosti.

Priročnik gledališčeGal Oblak, gledališki igralec, april 2021

Avtorica Simona Nagode želi z mentoricami in mentorji gledaliških skupin deliti svoja znanja in izkušnje. Na Osnovni šoli 8 talcev v Logatcu je dvajset let ustvarjala gledališke predstave. Na strokovnih izobraževanjih in tedenskih gledaliških krožkih je ugotavljala, kako pomembna je mentorjeva naloga, ko ustvarja prave pogoje za gledališko delo. Razmišljala je (oziroma sanjarila), kako bi gledališki krožek umestila v učni načrt kot del obveznega programa in bi ga izvajali na vsaki osnovni šoli. Torej: vsaka šola bi morala imeti gledališko skupino ali dramski krožek. To bi pripomoglo k dvigu kakovosti šolskega sistema. Približali bi se izkustvenemu učenju, učenju za življenje.

Razmišljanje avtorice Simone Nagode o pomenu gledališkega izobraževanja v šolskem sitemu 

 

 

Vlogo mentorja in igralca gledališke predstave

Priročnik je namenjen vzgojiteljem, učiteljem, mentorjem gledaliških skupin pri delu z otroki in mladostniki. Vloga mentorja gledališke skupine ali dramskih krožkov je oblikovanje mladih igralcev. Mentor dramskega krožka jih vodi pri razvoju osebnih igralskih sposobnosti in talentov. Nabor vaj za razvoj gledališkega izraza skozi gib, govor, vživljanje v lik… Predstavim nekaj tehnik, s katerimi mladi igralec oblikuje dramski lik. Spoznamo tudi improvizacijo, ki nam služi kot gradnja prizora ali zgolj kot vaja, ob kateri se igralci naučijo mnogih gledaliških veščin.

Gledališko besedilo 

Izbor besedila in predlogi za uporabo rekvizitov, kostumov in scenskih elementov. Razložim, zakaj sem si med nastajanjem predstave vedno narisala skico. 

Predstave gledališkega krožka – Sezuti čevelj

Predstave gledališkega krožka – Sezuti čevelj, ki so zaživele na odrih. Zanimajo me uprizoritveni pristopi z vidika raznolikosti dramskih besedil, posegov v besedila in uporabe gledaliških tehnik.

gledališče mentor

Avtorici Simona Nagode in Tatjana Rupnik Hladnik v priročniku Kamišibaj v šoli in doma predstavljata, kako lahko na različne načine uporabimo to japonsko tehniko pripovedovanja.

priročniku Kamišibaj v šoli in doma, knjiga

Kamišibaj je papirno gledališče, ki se skriva v prenosnem lesenem odrčku. Lahko ga uporabimo v šoli, doma in ob družabnih ali gledaliških dogodkih za občinstvo, ki šteje do 50 gledalcev. Otroke in odrasle spodbuja k branju, pisanju, risanju, govornemu izražanju in nastopanju. S kamišibajem krepimo medkulturno povezovanje in širimo prostor za nova povezovanja idej. Predstavlja inovativen pristop k učenju in poudarja pomen ustvarjalnosti. Priročnik so z recenzijo podprle pomembne osebnosti iz slovenskega kulturnega in izobraževalnega prostora.

Knjiga Kamišibaj v šoli in doma … 20 EUR+ poštnina

Butaj (lesen oder za kamišibaj) … 70,00 EUR+ poštnina

Sezuti čevelj : Priročnik za ustvarjalce gledaliških predstav … 25 EUR + poštnina

Če se odločite za nakup, nam posredujte vaše ime in priimek, naslov. Poslali vam bomo račun po mailu, ki ga poravnate. Mi pa vam v petih delovnih dneh pošljemo knjigo.

Kamišibaj v šoli in doma

gledališke predstave priročnik