Kamishibai je lahko zanimiv in učinkovit način kreativnega učenja in razmišljanja za otroke in odrasle

Kamishibai je japonska beseda, ki se nanaša na tradicionalno obliko pripovedovanja zgodb s slikami. Gre za leseno gledališče z drsnimi okvirji, v katerih so ilustracije in besedila za pripovedovanje zgodbe.

 
Kamishibai je lahko zanimiv in učinkovit način kreativnega učenja in razmišljanja za otroke in odrasle. S pomočjo kamishibaija lahko spodbudite domišljijo, kreativnost in komunikacijske spretnosti. Poleg tega je kamishibai tudi orodje za učenje in poučevanje, saj lahko z njim predstavite različne teme in vsebine na zanimiv in privlačen način.
 
Pri uporabi kamishibaja je pomembno, da se osredotočite na interakcijo med pripovedovalcem in občinstvom. Pripovedovalec lahko z vprašanji spodbudi občinstvo, da razmišlja o temah, ki jih obravnava zgodba. Na ta način se lahko učinkovito spodbuja kritično mišljenje in razumevanje različnih vidikov zgodbe.
 
V Sloveniji se kamishibai vedno bolj uveljavlja v vrtcih, šolah, knjižnicah in drugih ustanovah, kjer se ukvarjajo s poučevanjem in kulturo. Obstajajo tudi delavnice in seminarji, na katerih se lahko naučite tehnike pripovedovanja zgodbe s kamishibajem in uporabe te tehnike za učenje in poučevanje.