Prodajna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor. Kakšna je cena prodajne pogodbe?

Prodajna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor omogoča spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi, prenos posesti in plačilo kupnine.

Nakup stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo:

  • sestava pisne prodajne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine, cene in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
  • odmera davka pri prodaji nepremičnine
  • pridobivanje potrdil,  soglasij, odločb Občine, Upravne enote, Ministerstvo za obrambo….
  • notarska overitev prodajne pogodbe
  • vpis prodajne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo in sprememba lastnika
  • vpisi, izbrisi hipotek povezani s financiranjem nepremičnin
  • pregled in urejanje obremenitev v zemljiški knjigi

Kakšna je cena prodajne pogodbe?

Prodajna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene prodajna pogodba za hišo, prodajna pogodba za stanovanje, prodajna pogodba zemljišče kot tudi npr. prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti. Za vsak prodajno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

  • 200 EUR – sestava enostavne prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo
  • 240 EUR – sestava kompleksne prodajne pogodbe za hišo, večjo posest

Pokličite 041 286 883 ali pa izpolnite obrazec

Pogodba o prodaji nepremičnine
Prodajna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo