Kako poteka prodaja nepremičnine, stanovanja hiše – terminski plan

Terminski plan prodaje nepremičnine, stanovanja, hiše prek nepremičninske agencije je odvisno od več dejavnikov, kot so lokacija nepremičnine, stanje trga nepremičnin, oglaševana cena, atraktivnost lokacije, obseg povpraševanje in drugi individualni dejavniki. V nekaterih primerih se prodaja lahko zaključi v 3 mesecih, medtem ko lahko v drugih primerih traja 6-12 mesecev.

Bidom - Prodaja nepremičnine- časovnica, terminski plan

 Običajno traja prodaja nepremičnine, stanovanja, hiše… nekje 5 mesecev. 

Pokličite 041 286 883, za brezplačen posvet o prodaji vaše nepremičnine.

Vendar je treba ponovno poudariti, da je to le groba ocena, saj je vsak primer prodaje nepremičnine edinstven. Časovni okvir se lahko bistveno razlikuje glede na specifične okoliščine, kot so trenutno tržno stanje, konkurenca na trgu, tip nepremičnine, sposobnost strank sprejemati hitre odločitve, aktivnost nepremičninskega posrednika.

Terminski plan opravil nepremičninskega posrednika pri prodaji nepremičnine se lahko razlikuje glede na specifične okoliščine, vrste nepremičnine, načina financiranja nakupa… Nepremičninska posrednik vam lahko poda bolj natančno oceno časovnega okvira prodaje nepremičnine prilagojene vaši nepremičnini:

1. Priprava dokumentacije za prodajo nepremičnine (14 dni):

 • Sestavljanje privlačnega opisa nepremičnine, fotografiranje in priprava kakovostnih slik
 • Določitev cene in drugih pomembnih podrobnosti
 • Urejanje pravne dokumentacije in opozarjanje lastnika glede napak ali pomanjkljivosti. 

Običajno časovne zamude nastanejo zaradi pridobivanja energetske izkaznice, pospravljanje stanovanja, hiše… 

terminski plan prodaje nepremičnine stanovanja, hiše
Časovnica prodaje nepremičnine stanovanja, hiše

2. Oglaševanje in ogledi nepremičnine (odvisno od povpraševanja, cca 3 mesecev):

 • Vodenje ogledov in predstavitev nepremičnine za potencialne kupce
 • Pregledi dokumentacije za kupce in financiranje kredita prek bančnega kredita
 • Ogledi nepremičnine cenilcev, pravnikov, svetovalcev kupcev

Običajno časovne zamude nastanejo zaradi previsoke oglaševane cene ali neurejene pravne dokumentacije… 

 3. Zbiranje ponudb in pogajanja (odvisno od trajanja prodajnega procesa, 14 dni):

 • Spremljanje potencialnih kupcev in zbiranje ponudb
 • Pogajanja glede cene in drugih pogojev prodaje
 • Zapid pravnih in finančnih vidikov ponudb v predpogodbi in plačilo are

Razlog za časovne zamude so obremenitve nepremičnine kot so hipoteke, izvršbe, dedovanja… 

 4. Izvedba prodajne pogodbe (2 mesece):

 • Sodelovanje s pravnim svetovalcem pri pripravi pogodbe
 • Pregled in podpis prodajne pogodbe s strankami
 • Davčno postopek odmere davka na promet nepremičnin in morebitnega davka na dobiček
 • Notarska overitev prodajne pogodbe
 • Spremljanje plačila kupnine

Razlog za časovne zamude so povezani z načini financiranja, možnostjo lastnikov za izselitev in številom vpletenih pravnih strokovnjakov… 

 5. Primopredaja (na dogovorjen datum):

 • Organizacija primopredaje nepremičnine med prodajalcem in kupcem
 • Preverjanje stanja nepremičnine in inventarja
 • Podpis primopredajnega zapisnika in prepis plačnika obratovalnih stroškov

 6. Vpis v zemljiško knjigo (na dogovorjen datum):

 • Priprava dokumentacije za prepis lastnika v zemljiško knjigo
 • Oddaja zahtevka za vpis lastninske pravice
 • Spremljanje postopka od predloga, sklepa o vpisu, do pravnomočnosti vpisa v zemljiško knjigo

Vse te faze lahko trajajo različno dolgo in so odvisne od številnih dejavnikov, vključno s hitrostjo odziva strank, pravnimi postopki in lokalnimi predpisi. Nepremičninski posrednik bo delal v sodelovanju s strankami, pravnimi strokovnjaki in drugimi udeleženci, da zagotovi, da se postopek prodaje izvede učinkovito in v skladu z zakoni ter predpisi.

Na splošno se lahko prodaja stanovanja prek nepremičninske agencije giblje med nekje 3-6 meseci. Najprej je treba upoštevati čas, potreben za trženje nepremičnine: pripravo oglasa, oglaševanje in organizacijo ogledov nepremičnine. Čas potreben za pogajanja in sestavo pogodb; potencialni kupci se morajo odločiti za nakup in sprožiti pogajanja o ceni in drugih pogojih prodaje. Po tem, ko so doseženi dogovori o ceni in drugih pogojih, sledi priprava prodajne pogodbe, kar lahko traja nekaj dni ali več, odvisno od pravnih postopkov in sodelovanja s pravnimi strokovnjaki. Postopek prepisa obsega dejanja od podpisa pogodbe, davčnih obveznosti, notarske overitve, plačila kupnine do primopredaja stanovanja, kar običajno poteka na dogovorjen datum.

Vendar je treba ponovno poudariti, da je to le groba ocena, saj je vsak primer prodaje nepremičnine edinstven. Časovni okvir se lahko bistveno razlikuje glede na specifične okoliščine, kot so trenutno tržno stanje, konkurenca na trgu, tip nepremičnine in druge spremenljivke. Nepremičninska agencija vam lahko poda bolj natančno oceno časovnega okvira, ki je prilagojen vaši situaciji.