Praktična uporaba prava nepremičnin za urejeno trgovanje z nepremičninami

Obdajajo nas nepremičnine, prostori, kjer živijo in delujemo. Njihova glavna lastnost je redkost, zato imajo visoko vrednost. Ta se odraža v pomembnosti urejenega poslovanja z nepremičninami, poznavanja nepremičninskega prava in običajev na trgu. Pregledne in razumljive pogodbe so temelj učinkovitega gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami.

Pravo nepremičnin

Strankam svetujemo pri nakupih in prodajah nepremičnin, vpisu in izbrisu hipotek, služnostnih pravic in drugih stvarnih bremen ter zanje preverjamo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin. 

Vrednotenje nepremičnin

Cene se oblikujejo na trgu nepremičnin in se s časom spreminjajo. Ob poznavanju njihovega gibanja in sploh razmer na trgu je lahko prihranek pri nakupu večji kot bi bil sicer. 

Uporaba prava na trgu nepremičnin
Uporaba prava na trgu nepremičnin