Pomen vpisa prodajne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo

Lastninska pravica na nepremičnini se lahko uveljavlja šele s vpisom lastništva v zemljiško knjigo. V primeru, da lastnik ne izvede vpisa svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo, to lahko privede do nekaterih posledic:

1. Omejitve pri prodaji: Če lastnik ne izvede vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, se bo pri prodaji nepremičnine moral ukvarjati s potencialnimi kupci, ki so pripravljeni sprejeti tveganje nakupa nepremičnine brez dokončnega vpisa lastninske pravice. Po stečajih gradbenih podjetji nekateri kupci stanovanj ugotavljajo, da niso vpisani v zemljiško knjigo kot lastniki stanovanj. V zemljiški knjigi, kjer so evidentirane pravice na nepremičninah, je kot lastnik vpisano propadlo gradbeno podjetje.
 
2. Omejitve pri hipoteki: Enako kot pri prodaji, lahko lastnik pri zahtevi za hipoteko pri kreditodajalcu naleti na ovire zaradi nepopolnega vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. To lahko povzroči težave pri pridobivanju hipotekarnega posojila.
 
3. Tveganje izgube lastninske pravice: V primeru, da lastnik ne izvede vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, obstaja tveganje, da lahko druga oseba vloži zahtevek za vpis svoje lastninske pravice. Če se to zgodi, lahko pride do zapletov pri uveljavljanju lastninske pravice.
 
4. Morebitne pravne težave: Če lastnik ne izvede vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, lahko to privede do pravnih težav v primeru, da se pojavijo spori glede lastništva nepremičnine. V takih primerih je težje uveljavljati pravico do lastništva, saj ni jasno, kdo je dejanski lastnik nepremičnine.
 
Določen delež kupcev pri nakupu zaradi različnih vzrokov še vedno ne poskrbi za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, kar je v zdajšnjih gospodarskih razmerah lahko zelo tvegano početje. Zato je priporočljivo, da lastnik svojo lastninsko pravico čim prej vpisuje v zemljiško knjigo, da se izogne ​​morebitnim težavam v prihodnosti.