Pogodba za nakup nepremičnine mora biti overjena pri notarju

Pogodba o prodaji nepremičnine mora imeti prodajalčev podpis overjen na zemljiškoknjižnem dovolilu. Overitev mora biti opravljena pri notarju. Notarska overitev je odvisna od pogodbene cene in je ocenjena po notarski tarifi. Overitev je dolžnost prodajalca in omogoča izvedbo prepisa lastninske pravice v zemljiški knjigi.

Nakupu nepremičnine

Pogodba o prodaji nepremičnine, brez overitve podpisov prodajalcev pri notarju, običajno ne omogoča neposrednega vpisa v zemljiško knjigo. Overitev notarja potrjuje pristnost podpisov in zagotavlja pravno veljavnost pogodbe. Ta postopek pomaga preprečiti morebitno ponarejanje ali zlorabo dokumenta. Zemljiška knjiga običajno zahteva overjene podpise na pogodbi kot eden od pogojev za vpis lastninske pravice.

Overitev pogodbe

Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je pomemben korak pri nakupu nepremičnine. Zemljiška knjiga je javna evidenca, ki vodi informacije o zemljiščih in nepremičninah ter njihovih lastnikih. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo ima več pomembnih funkcij:

Zemljiška knjiga zagotavlja javnost podatkov o lastništvu nepremičnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo omogoča preglednost in pravno varnost, saj omogoča vpogled v pravilnost in veljavnost lastništva. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo daje zaupanje tretjim osebam, kot so banke, upniki ali potencialni kupci.

Vpis v zemljiški knjigi ščiti pravice lastnika nepremičnine. Lastnik, ki je vpisan v zemljiško knjigo, ima močan dokaz o svojem lastništvu in ima pravno varstvo pred morebitnimi spori.