Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo. Kašna je cena darilne pogodbe

Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor omogoča spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi, prenos posesti na obdarjenca.

Če darovalec nepremičnino podari obdarjencu mora biti darilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Prepis stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo:

  • sestava pisne darilne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
  • odmera davka pri darilu, Zakona o davku na dediščine in darila 
  • pridobivanje potrdil,  soglasij, odločb Občine, Upravne enote, Ministerstvo za obrambo….
  • notarska overitev darilne pogodbe
  • vpis darilne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo in sprememba lastnika
  • pregled in urejanje obremenitev v zemljiški knjigi, hipotek, zaznamb, plomb..

Zavezanec za plačilo davka na darilo je oseba, ki prejme premoženje na podlagi darovanja. Davka na dediščine in darila ni potrebno plačati dedičem 1. dednega reda oz. osebam, ki so izenačene z dedičem prvega dednega reda. To so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Darilno pogodbo mora pri notarju overiti trenutni lastnik, darovalec. Za prepis nepremičnine je potreben vpis v zemljiško knjigo.

Kakšna je cena darilne pogodbe?

Darilna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene darilna pogodba za hišo, darilna pogodba za stanovanje, darilna pogodba za zemljišče kot tudi npr. darilna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti. Za vsak darilno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

  • 180 EUR – sestava enostavne darilne pogodbe za stanovanje, parcelo
  • 220 EUR – sestava kompleksne darilne pogodbe za hišo, večjo posest

Pokličite 041 286 883 ali pa izpolnite obrazec

 

Darilna pogodba za nepremičnino
Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo..