Razvoj turizma omogoča oddajanje v najem nepremičnin turistom

Razvoj turizma lahko omogoča lastnikom nepremičnin, da svoje nepremičnine oddajajo turistom. To je lahko dober vir dodatnega dohodka za lastnike nepremičnin, še posebej za tiste, ki imajo nepremičnine na turistično privlačnih lokacijah. Oddaja nepremičnine turistom pa lahko prinese tudi nekatere izzive in tveganja, ki jih je treba upoštevati. Med njimi so:

 
1. Pravni predpisi: v nekaterih državah obstajajo posebni pravni predpisi, ki urejajo oddajo nepremičnin turistom. Lastniki nepremičnin morajo biti pozorni na te predpise in se držati vseh zakonskih zahtev.
 
2. Vzdrževanje nepremičnine: lastniki morajo zagotoviti, da je njihova nepremičnina primerna za oddajo turistom. To vključuje zagotavljanje ustreznega vzdrževanja, čistočo in popravila.
 
3. Upoštevanje pravilnika: v nekaterih državah obstajajo pravilniki, ki urejajo oddajo nepremičnin turistom. Lastniki morajo biti pozorni na te pravilnike in se držati vseh zahtev, kot so plačevanje davkov, pridobivanje dovoljenj in poročanje o gostih.
 
4. Tveganje za škodo: oddaja nepremičnine turistom lahko prinese tudi tveganje za škodo na nepremičnini. Lastniki morajo biti pripravljeni na morebitno škodo in imeti ustrezno zavarovanje.
 
5. Upravljanje gostov: lastniki morajo zagotoviti ustrezen način upravljanja gostov, kot so določanje pravil in navodil za bivanje, zagotavljanje ključev in podobno.
 
Če lastniki upoštevajo vse zgoraj naštete dejavnike, lahko oddaja nepremičnine turistom predstavlja dober vir dodatnega dohodka.

 

Razvoj turizma omogoča oddajanje nepremičnin turistom v najem. To lahko vključuje oddajanje stanovanj, hiš, apartmajev in drugih vrst prenočišč turistom za krajše ali daljše obdobje. To lahko prinese lastnikom nepremičnin dobiček in pomaga spodbuditi lokalno gospodarstvo. Hkrati pa lahko razvoj turizma povzroči tudi druge spremembe v lokalni skupnosti, kot so spremembe v cenah najemnin in povišanje cen v lokalni trgovini in storitvah. 

Slovenski turizem že četrto leto zapored beleži povečano rast prihodov in prenočitev. Turistični nastanitveni objekti lani našteli več kot 4,7 milijona turističnih prihodov in 12,0 milijona turističnih prenočitev, kar pomeni za 11,3% več prenočitev kot v letu 2016. Od tega so tuji turisti ustvarili 8,1 milijona vseh turističnih prenočitev (67%) oziroma za 15% več kot v letu 2016 in 3,4 milijona prihodov (+ 17% glede na 2016). Domači turisti so ustvarili 3,9 milijona prenočitev (+ 4% glede na 2016) in 1,3 milijona prihodov (+ 6%).

oddaja nepremičnin turistom
oddaja nepremičnin turistom

Turizem ustvari 4,9 % BDP in je panoga v razvoju.

Največ turistov obišče zdraviliške in termalne lokacije, sledijo gorske, Ljubljana in druge mestne občine.  Še vedno domači turizem najbolj podpiramo Slovenci, ki ustvarimo največ prihodov in največ nočitev. Sicer pa Slovenijo po število največkrat obiščejo: Italijani, Avstrijci, Hrvati, Nemci, Srbi in Rusi. Najdlje časa se pri nas zadržujejo Italijani, Nemci, Avstrijci, Hrvati, Rusi in Srbi.

najem nepremičnine
najem nepremičnine

Airbnb  in booking sta portala, ki popotnikom, turistom ponuja možnost najema nastanitvenih obratov v okviru turističnih objektov in stanovanjskih nepremičnin. Slovenija je za svetovne popotnike, podjetnike in turiste vedno bolj zanimiva. Večina ljudi na svojih potovanjih veliko raje biva v zasebnih stanovanjih kot pa v hotelskih sobah, ki so drage. Posameznik se lahko odloči za oddajanje nepremičnin in oglaševanje prostih kapacitet v turistične namene (npr. preko spletnih portalov Airbnb ali Booking) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Za običajni dolgoročni stanovanjski najem nepremičnin to ni potrebno. Izpolnjevanje vseh obveznosti pri oddajanju nepremičnine v najem za turistične namene je zelo zahtevno opravilo. 

Če imate v lastni nepremičnino, ki je sami ne uporabljate, preberite, kaj vam prinese njena oddaja za tržni najem ali kratkoročno oddajo turistom – Airbnb, Booking, Facebook, HomeAway..