Razlogi za odpoved pogodbe za najem stanovanja

Krivdne razloge za odpoved pogodbe za najem stanovanja opredeljuje že Stanovanjski zakon, posebej pa lahko razloge za odpoved pogodbe določita tudi stranki v pogodbi. Običajno lostniki želijo odpoved najemne pogodbe, če najemnik preneha s plačevanjem najemnine ali obratovalnih stroškov najetega stanovanja. Najpogostejši vzrok odpoved najemne pogodbe:

Neplačevanje najemnin ali ostalih stroškov obratovanja

Neplačevanje najemnin ali ostalih stroškov obratovanja stanovanja v roku, ki je določen z najemno pogodbo. 

Spremembe življenjskih okoliščin najemodajalca 

Razlogi za odpoved pogodbe za najem stanovanja
Razlogi za odpoved pogodbe za najem stanovanja

Če najemodajalec potrebuje stanovanje za sebe ali svojo družino, lahko odpove pogodbo za najem stanovanja.

Potreba po obnovi stanovanja

Če je potrebno obnoviti stanovanje in najemodajalec ne želi, da najemnik ostane v stanovanju med obnovo, lahko odpove pogodbo za najem stanovanja.

 

 

Najemna pogodba se v primeru spora odpoveduje le pred sodiščem, s tožbenim zahtevkom za odpoved najemne pogodbe in zahtevkom za izpraznitev in izročitev stanovanja. Sodišče naj bi spore z najemnimi pogodbami reševalo prednostno. V kolikor bo presodilo v prid najemodajalcu, bo določilo najemniku rok za izselitev, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši od 60 dni.