Po končanem dedovanju je pogosto več oseb skupni lastniki nepremičnine

Običajno na podlagi dedovanja, več oseb, sorodnikov postane skupni lastniki nepremičnine. Ker nepremičnina ni etažno razdeljena, solastniški delež ni določen in v naravi nepremičnina ni razdeljena, vsi uživajo celotno nepremičnino. Pogosto skupnost skupnih lastnikov povzroča spore ali slabe odnose med skupnimi lastniki. Več zaporednih dednih postopkov povzroči veliko število dedičev in razdrobitev lastništva.

Če se dedovanje nepremičnin uredi na sodišču, bo sodišče upoštevalo vse relevantne okoliščine in ustrezno uredilo dedovanje v skladu z zakonom o dedovanju, razdelitev solastniških deležev premoženja, nepremičnin med dediče.

Vodenje prodaje nepremičnin v skupni lastnini..

Skupni lastnik lahko svoj nepremičnino, ki je v zemljiški knjigi vpisana proda na trgu v soglasju z ostalimi skupnimi lastniki. Kupci so pripravljeni plačati tržno ceno za nepremičnino na kateri so bodo lahko vpisali kot lastniki do celote (1/1).

Skupna lastnina nepremičnine
Solastnina ali skupna lastnina nepremičnine