Naložbe v nepremičnine – kmetijska zemljišča za pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo

Za ohranjanje vrednosti naložbe v nepremičnine je primerna naložba v kmetijska zemljišča. Cene teh se v nasprotju z drugimi nepremičninami med večjimi krizami na trgu niso bistveno znižale. Za kmetijska zemljišča se povpraševanje trenutno povečuje, kar pomeni, da bodo cene kmetijskih zemljišč stabilne oziroma bodo naraščale. Večino naložb v kmetijska zemljišča omogoča nizke letne stroške, ki so višji pri naložbah v stanovanja, hiše.

Kmetijska dejavnost omogoča pridobivanje prihodkov pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo. Tej osnovni dejavnosti sledijo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in zagotavljanje ter ustvarjanje novih delovnih mest na kmetiji. 

Naložbe v nepremičnine - kmetijska zemljišča
Naložbe v nepremičnine – kmetijska zemljišča

Med različnimi možnostmi naložb v nepremičnine so kmetijska zemljišča v prednosti zaradi naslednjih razlogov:

  1. Stabilnost naložbe v nepremičnine: Kmetijska zemljišča so relativno stabilna naložba, saj njihova vrednost običajno ne pada močno in ne zelo hitro. V primerjavi z drugimi nepremičninami se kmetijska zemljišča ne odzivajo tako hitro na spremembe trga.

  2. Dolgoročna naložba: Kmetijska zemljišča so pogosto dolgoročna naložba, ki lahko prinaša donose več let ali celo desetletij. Ker kmetijska zemljišča niso namenjena gradnji in so običajno namenjena kmetovanju, njihova uporaba ni pogojena z nihanji na trgu nepremičnin.

  3. Raznolikost omogoča več poslovnih priložnosti: Kmetijska zemljišča so zelo raznolika in jih lahko najdemo po vsej Sloveniji. Raznolikost lokacij in vrst kmetijskih zemljišč omogoča raznolike možnosti investiranja.

  4. Nizki stroški vzdrževanja: V primerjavi z drugimi vrstami nepremičnin, kot so stanovanja ali hiše, so stroški vzdrževanja kmetijskih zemljišč običajno nižji. Poleg tega so ti stroški predvidljivi in se ne spreminjajo pogosto.

  5. Donosnost naložbe: Kmetijska zemljišča lahko prinesejo donose v obliki najema zemljišč kmetovalcem, pridelave in prodaje pridelkov ter potencialne rasti vrednosti zemljišča v prihodnosti.

Kje in katera kmetijska zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine?

Naložbe v kmetijska zemljišča zahteva določeno raven znanja o trgu nepremičnin, kmetovanju in poznavanje lokalnih razmer. 

Pri izbiri pridelkov za poslovno izrabo kmetijskih zemljišč v Sloveniji je pomembno upoštevati tržne razmere, povpraševanje in konkurenčnost. Prav tako je pomembno upoštevati zahteve trga, kot so standardi kakovosti, ekološka pridelava in trajnostno kmetovanje.

Na trgu so zaželeni in se dobro prodajajo naslednji kmetijski pridelki:

  1. Grozdje in vino: Slovenija ima bogato tradicijo vinogradništva, zato ni presenetljivo, da ima grozdje in vino zelo visoko dodano vrednost. Slovenija je znana po kakovostnih vinih, kot so rebula, malvazija, teran, šipon in druga.

  2. Mleko in mlečni izdelki: Slovenija ima veliko število kmetij, ki se ukvarjajo z rejo živine, zato so mleko in mlečni izdelki pomemben del kmetijstva v Sloveniji. Med najbolj znanimi mlečnimi izdelki so sir, skuta, smetana in maslo.

  3. Sadje in zelenjava: Slovenija ima ugodno podnebje in rodovitno zemljo, ki omogoča pridelavo različnih vrst sadja in zelenjave, kot so jabolka, hruške, breskve, marelice, češnje, slive, jagode, maline, borovnice, brusnice, krompir, zelje, bučke, paradižnik, paprika in drugo.

  4. Kruh in pekovski izdelki: Slovenija je znana po tradicionalnih kruhkih in pekovskih izdelkih, kot so kruh, kruhki, pogače, potice in drugi.

  5. Mesni izdelki: Slovenija ima tudi veliko število kmetij, ki se ukvarjajo z rejo živine in prašičev, zato so mesni izdelki, kot so suhomesnati izdelki, salame, klobase, pršut, šunka in drugi, pomemben del kmetijstva v Sloveniji.

Vendar pa je treba opozoriti, da je vrednost kmetijskih pridelkov odvisna od številnih dejavnikov, kot so kakovost pridelka, stroški proizvodnje ali pridelave, tržne razmere… Zato je pomembno, da se pred začetkom kmetijske dejavnosti temeljito pozanimate o tržnih razmerah in povpraševanju po določenem pridelku.