Nakup zazidljive parcele, zemljišča za stanovanjsko gradnjo

Pred nakupom zazidljive parcele za stanovanjsko gradnjo je potrebno preveriti ali je iz prostorskih planov občine parcela opredeljena kot zazidljivo zemljišče in kaj se lahko na parceli gradi.

Nakup nepremičnine –  zazidljive parcele, zemljišča za stanovanjsko gradnjo

Zelo pomembno je tudi, ali ima gradbena parcela urejen dovoz (javna dobro, služnost, solastniška pot), ali so komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija, optika…) na parceli, če niso, kje potekajo. Pred nakupom zazidljive parcele za stanovanjsko gradnjo  je potrebno preveriti ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo, ki si jo kupec želi.

 

Cene nepremičnin z oddaljenostjo od Ljubljane padajo. Glede na majhnost našega trga je zanimivo kako hitro cene zazidljivih parcel padajo, če se peljemo stran od Ljubljane ali avtoceste. Mladi na teh območjih ne gradijo novih hiš zaradi prepogostih selitev bližje večjim možnostim zaposlitve. Ta območja zgubljajo na vrednosti nepremičnin in na človeškem potencialu razvoja območja. Obstajajo določena območja, ki zaradi dobre komunale opremljenosti, zgrajenih in dobro delujočih obrtni con  ali naravnih znamenitosti držijo visoko ceno zazidljivih parcel.