Meritev radona nam pomaga oceniti kvaliteto zraka v bivalnih prostorih

Radon je radioaktivni plin, ki nastaja v zemeljski skorji in lahko prodre v stavbe skozi tla, stene in druge odprtine. Dolgotrajna izpostavljenost radonu lahko poveča tveganje za razvoj pljučnega raka. Zato je pomembno, da se redno izvajajo meritve radona v bivalnih prostorih.

 
Meritve radona v bivalnih prostorih se izvajajo z merilnimi napravami, ki beležijo količino radona v zraku v prostoru. Meritve se najbolje izvajajo v zimskem času, ko so okna zaprta in se radon ne more izločati iz prostora. Če meritve pokažejo, da je raven radona v prostoru previsoka, je priporočljivo ukrepati za zmanjšanje izpostavljenosti radonu.
 
Nekateri načini za zmanjšanje izpostavljenosti radonu v bivalnih prostorih so:
 
1. Izboljšanje prezračevanja: zagotovite dobro prezračevanje v bivalnih prostorih z odpiranjem oken, uporabo prezračevalnih sistemov in namestitvijo prezračevalnih ventilov.
 
2. Zmanjšanje vdora radona v stavbo: zatesnite odprtine in vrzeli v stenah, tleh in temeljih ter izboljšajte tesnost stavbe.
 
3. Uporaba specializiranih naprav: obstajajo naprave za zmanjšanje ravni radona v zraku, kot so prezračevalni sistemi z višjim izkoristkom in naprave za izločanje radona.
 
4. Gradnja proti radonu: pri gradnji nove stavbe je mogoče uporabiti različne ukrepe, kot so izolacija tal in temeljev ter namestitev radonskega tesnila.
 
Pri izbiri načina za zmanjšanje izpostavljenosti radonu je najbolje posvetovati se s strokovnjakom, ki ima izkušnje na področju meritev radona in ukrepov za zmanjšanje ravni radona v stavbah.
Radon v stavbah
Koncetracija radon v stavbah

Pri nakup nepremičnine kupcem omogočamo meritve radona v stavbah. Posamezniki, ki se zavedajo škodljivih učinkov povečane koncentracije radona, običajno s sanacijo stavb izboljšajo kakovost zraka v svojih bivalnih in poslovnih prostori.

Zato je pomembno, da imamo kvaliteto zraka nenehno pod nadzorom. Nadziramo lahko tisto kar lahko izmerimo:

– temperatura v prostoru

– vlaga v prostoru

– prisotnost plinov, dima, ogljikov monoksid

– nadzor vlage in plesni na stenah

– zunanji vpliv ali emisije

Digitalni merilec povprečne koncentracije radona izmeri koncentracije radona v bivalnih prostorih.

Radon meritve
Meritve radona – digitalni merilec

 

Meritve radona v bivalnem in delovnem okolju nam omogočajo presojo vrednosti radona in vpliv radona na zdravje. Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) radon in njegove razpadne produkte uvršča med snovi, ki so rakotvorne za človeka (skupina 1). Radon in njegovi razpadni produkti povzročajo pljučnega raka.

V Sloveniji so bile najvišje koncentracije radona izmerjene v zahodnem in južnem delu države, kjer prevladujejo karbonatne kamnine, Notranjsko – kraški del.

Obveščanju potrošnikov o energetski učinkovitosti stavb z uvedbo energetske izkaznice je lahko vzgled za informiranje kupcev nepremičnin o vplivu radona na bivanje. V nekaterih državah je radonska izkaznica že pogoj za prodajo ali oddajo nepremičnin, stanovanja, hiše.

Radon v hiše vstopa skozi razpoke v talni plošči in stenah, skozi cevi. Vzrok za vstop radona v zgradbe je rahlo znižan tlak v notranjosti, kar je posledica toplejšega zraka v zgradbah, predvsem v zimskem času. Dodatno je v hladnem obdobju zmanjšano tudi zračenje prostorov. Posledično so zimske koncentracije radona v povprečju 2‒3-krat višje kot poletne. 

Še posebej velja izpostaviti energetsko sanacijo obstoječih stavb, ki imajo praviloma slabše tesnjenje talne plošče in v katerih je slabo tesnjenje oken in ovoja hiše skrbelo za neprekinjeno zračenje prostorov. Ko se v tako stavbo vgradijo nova okna in nov izolacijski ovoj, se koncentracija radona v zgradbi lahko nekajkrat poviša. Najnovejše pasivne hiše pa naj bi praviloma imele ustrezno zatesnjene talne plošče, ki v kombinaciji s centralnim sistemom prezračevanja, zagotavljajo varnost pred povišanim koncentracijam radona. Kljub vsem izvedenim preventivnim ukrepom, pa za nobeno stavbo ne moremo z gotovostjo trditi, da je varna pred radonom, dokler tega ne potrdimo z meritvami. Tudi vrednosti izmerjene v sosednjih stavbah so običajno zelo različne.