Kako pridobiti hipotekarni kredit za nakup nepremičnine

Hipotekarni kredit je vrsta kredita, ki ga lahko dobite za financiranje nakupa nepremičnine ali vzdrževanje doma, zemljišča ali drugih vrst nepremičnin. Posojilojemalec se strinja, da bo posojilodajalcu plačal vrednost posojila čez čas, običajno v nizu rednih plačil, ki so razdeljena na glavnico in obresti. Nepremičnina služi kot zavarovanje posojila.

Da bi dobil hipotekarni kredit, moraš najprej poiskati primernega ponudnika kreditov (na primer banko ali družbo za finančne storitve).

pridobitve hipotekarnega kredita

Bančni postopek pridobitve hipotekarnega kredita

Nato moraš zanje vložiti prošnjo za odobritev hipotekarnega kredita in predložiti banki naslednje dokumente:

  • Osebne dokumente (osebno izkaznico ali potni list)
  • Dokaz o zaposlitvi in dohodkih (pogodba o zaposlitvi, potrdila o plačah, izpiski iz bančnega računa…)
  • Dokumente o obstoječem stanju tvojih finančnih obveznosti (podatkih o gotovinskih kreditih, leasing izračun za vaše vozilo, otrošle doklade…. )
  • Dokumente o nepremičnini, za katero si zainteresiran (potrdilo o lastništvu, načrt zemljišča, energetski certifikat, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje..)

Ko boš predložil vse potrebne dokumente, bo ponudnik kreditov preveril tvojo finančno boniteto in odločil, ali ti lahko ponudi hipotekarni kredit in v kakšnih pogojih. Če bo ponudba pozitivna, se bosta skupaj dogovorila o višini kredita, ročnosti in obrestnih merah. Nato boš moral podpisati pogodbo o kreditu in vrniti pristojbine za zavarovalne police in druge stroške, povezane z izdajo kredita.

Notarski postopek  pridobitve hipotekarnega kredita

Preden lahko dobite takšen kredit, morate imeti notarsko overjeno listino, ki potrjuje vašo lastninsko pravico do nepremičnine, ki služi kot zavarovanje za kredit. Notar bo opravil vse potrebne preveritve in izdelal listino o hipotekarnem kreditu, ki bo vsebovala pogoje kredita, kot so obrestna mera, višina mesečnega obroka in rok za vračilo kredita. Ko bo listina notarsko overjena, bo hipoteka vpisana v zemljiško knjigo in vaša nepremičnina bo uporabljena kot zavarovanje za kredit.

Nakup nepremičnine in plačevanje kredita

Ko boš vse to opravil, bo lahko začel plačevati mesečne obroke in uporabljati kredit za financiranje nakupa nepremičnine. Če ne boste sposobni izpolnjevati pogojev kredita, lahko bančni kreditodajalec izterja svoj denar s prodajo vaše nepremičnine. Zato je pomembno, da dobro premislite, ali lahko sprejmete takšne pogoje in da veste, da boste lahko redno plačevali mesečne obroke.

Nakup nepremičnine - kredit
Nakup nepremičnine – kredit