Gozdna zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine

Med različnimi možnostmi naložb v nepremičnine so gozdna zemljišča v prednosti zaradi naslednjih razlogov:

 1. Stabilnost naložbe: Gozdna zemljišča so relativno stabilna naložba, saj njihova vrednost običajno ne pada močno in ne zelo hitro. V primerjavi z drugimi nepremičninami se gozdna zemljišča ne odzivajo tako hitro na spremembe trga.

  KATALOG NEPREMIČNIN

 2. Dolgoročna perspektiva: Gozdna zemljišča so pogosto dolgoročna naložba, ki lahko prinaša donose več let ali celo desetletij. Ker gozdna zemljišča niso namenjena gradnji in so običajno namenjena trajnostnemu gospodarjenju z gozdom, njihova uporaba ni pogojena z nihanji na trgu nepremičnin.

 3. Raznolikost: Gozdna zemljišča so zelo raznolika in jih lahko najdemo po vsej Sloveniji. Raznolikost lokacij in vrst gozdov omogoča raznolike možnosti investiranja.

  gozdna zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine
  gozdna zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine
 4. Nizki stroški vzdrževanja: V primerjavi z drugimi vrstami nepremičnin, kot so stanovanja ali hiše, so stroški vzdrževanja gozdnih zemljišč običajno nižji. Poleg tega so ti stroški predvidljivi in se ne spreminjajo pogosto. Pri nakupu gozda mora vlagatelj upoštevati nekatere posebne dejavnike, kot sta sestava lesne mase in urejenost gozdnih poti in vlake ki lahko vplivajo na letne stroške.

 5. Potencialna donosnost: Gozdna zemljišča lahko prinesejo donose v obliki prodaje lesa, gozdnih pridelkov (npr. gob in borovnic) ter potencialne rasti vrednosti zemljišča v prihodnosti iz spremembe namembnosti….

 6. Tveganje naravnih nesreč: Pogoste so škode kot so žled, snegolom in vetrolom, ki zmanjšajo prihodek iz prodaje lesa.

Naložbe v nepremičnine – gozdna zemljišča zahteva določeno raven znanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdom in poznavanje lokalnih razmer. Poleg tega lahko pride do nihanja cen lesa in drugih gozdnih pridelkov, kar lahko vpliva na donosnost investicije.

Kje in katera gozdna zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine?

Gozdna zemljišča so lahko zanimiva naložba v nepremičnine na različnih lokacijah, odvisno od vaših ciljev in pristopa k investiranju. Spodaj so nekatere možne kategorije gozdnih zemljišč, ki so lahko zanimive za naložbo:

 1. Gozdovi v bližini urbanih območij: Gozdovi v bližini večjih mest lahko predstavljajo priložnost za naložbe v nepremičnine, saj se lahko zemljišča uporabljajo za turizem, rekreacijo ali je mogoče spremeniti namembnost –  za gradnjo hiš.

 2. Gozdovi v turističnih krajih: Gozdovi v turističnih krajih so lahko zanimivi za investitorje, ki si želijo uporabiti zemljišča za turistične namene, kot so kampiranje, lov, ribolov ali športne aktivnosti v naravi.

 3. Gozdovi z visoko kakovostnim lesom: Gozdna zemljišča z visoko kakovostnim lesom, kot je na primer hrast, lahko predstavljajo donosno naložbo. Investitorji lahko les prodajajo na trgu in ustvarjajo dobiček.

 4. Gozdovi v bližini industrijskih območij: Gozdovi v bližini industrijskih območij so lahko zanimivi za investitorje, ki želijo uporabiti zemljišča za pridobivanje biomase, ki jo lahko prodajo kot gorivo.

 5. Gozdovi z naravnimi viri: Gozdna zemljišča z naravnimi viri, kot so gobe, jagode ali zdravilne rastline, lahko prav tako predstavljajo donosno naložbo.

Pomembno je upoštevati, da je pred investiranjem v gozdna zemljišča pomembno pridobiti ustrezno znanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdom, lokalnih predpisih in omejitvah ter se posvetovati s strokovnjaki s področja gozdarstva.

gozdna zemljišča naložba v nepremičnine
gozdna zemljišča naložba v nepremičnine