Oznaka Varščinam najemna

Varščina pri sklepanju najemne pogodbe

Najemna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo

Varščina je denarna vsota, ki jo najemnik ob sklenitvi najemne pogodbe plača lastniku nepremičnine kot jamstvo za poškodbe na nepremičnini in opremi, ki bi lahko nastale med najemnim razmerjem. Varščina predstavlja  jamstvo, da bo najemnik stanovanje uporabljal kot dober gospodar. To…