Oznaka nepremičnine

Preglejte plonk listek pred nakupom nepremičnine

Plonk listek nakup nepremičnine

Plonk listek pri nakupu nepremičnine Ko se odločate za nakup nepremičnine, je premislek o primernosti nakupa ključnega pomena za uspešnost nakupa nepremičnine. Proces odločanja  je lažji, ko preverimo plonk listek pri nakupu nepremičnine: Finančna sposobnost Preverite, ali si lahko privoščite nakup…

Vpliva okolja na odločanje pri nakupu nepremičnine

V praksi so nepremičninske odločitve pogosto posledica zapletenega prepletanja zunanjih in notranjih dejavnikov. Posamezniki tehtajo zunanje dejavnike, kot so razmere na trgu in razpoložljivost nepremičnin, glede na njihov osebni finančni položaj, življenjske cilje in čustvena razmišljanja. Pomembno je, da se…

Predpogodba pri nakupu nepremičnine, plačilo are

Pri nakupu nepremičnine stranki sklenete predpogodbo, ko želita z aro utrditi obligacijsko razmerje in niso izpolnjeni pogoji za podpis glavne pogodbe. (ni pridobljenih dokumentov za prodajo, potrdilo o namenski rabi, parcelacije zemljišč…….) Predpogodba je pogodba, s katero se prevzame obveznost,…