Skrbni pregled nepremičnine

Lastninsko pravico pridobite šele, ko se vpišete v zemljiško knjigo. Od prodajalca na kupca se prenesejo tiste pravice, ki so v času nakupa vpisane v zemljiško knjigo 

Skrbni pregled nepremičnine omogoča lastnikom, bodočim kupcom ali najemnikom vpogled v stanje nepremičnine:

  • vpisane pravice in bremena v zemljiski knjigi
  • vpisane izmere in podatke v zemljiškem katastru in katastru stavb
  • vrednotenje nepremičnine Geodetske uprave RS
  • podatki o realiziranih prodajah podobnih nepremičnin

Da boste o svoji nepremičnini ali o svojem bodočem domu vedeli več.

pregled nepremičnine zemljiška knjiga
Pregled nepremičnine

Primer:
Vsak posameznik se mora prepričat kaj kupuje in kam vlaga svoj denar. S pomočjo skrbnega pregleda nepremičnine vam skozi pisno poročilo predstavimo podatke o nepremični, ki so pomembna za vaše poslovne odločitve.

 

Spoznajmo se

Tu smo, da prisluhnemo težavam naših strank, razumemo njihovo situacijo in jim  ponudimo rešitve na področju poslovanja z nepremičninami.