Pravno svetovanje - prepis nepremičnin v zemljiški knjigi

 

Pregled pogodb in vpisov v zemljiško knjigo

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine.

Prepis nepremičnin

Prenos lastništva nepremičnine obsega sestavo pravnega posla (prodajne, menjalne, darilne pogodbe) in izvedbo davčnih in upravnih, notarskih postopkov za prepis lastništva v zemljiški knjigi.

Urejanje najemnih razmerij

Urejanje najemnih razmerij, sestava najemnih pogodb za stanovanja, hiše, poslovne prostore. V najemni pogodbi opredelimo najemnino, trajanje najemne pogodbe, varščino, odpovedne roke,…

Cenitve tržne vrednosti nepremičnin

Nepremičninski posrednik, ki se dnevno srečuje s kupci in prodajalci nepremičnin bo sestavil pisno mnenje o tržni vrednosti vaše nepremičnine.

Spoznajmo se

Tu smo, da prisluhnemo težavam naših strank, razumemo njihovo situacijo in jim  ponudimo rešitve na področju poslovanja z nepremičninami.

 
Pokličite 041/286 883 ali oddajte povpraševanje in pridobite individualno ponudbo.