Zakon o nepremičninskem posredovanju 2019, posredniške provizije vezane na vrednost nepremičnine, fiksne provizije

Predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju je v ponovnem odločanju v državne zboru (julij 2019), potem ko je državni svet  izglasoval odložilni veto, dobil podporo. Zakon predstavlja nov pravni okvir za razvoj nepremičninskega posredovanja in delovanje nepremičninskih agencij v prometu z nepremičninami.  

Zakon o nepremičninskem posredovanju
Zakon o nepremičninskem posredovanju, posredniške provizije

Tudi nov zakon pri določanju cene storitve nepremičninskega posredovanja določa vrednost nepremičnine kot ključen faktor. Dejanska vrednost posrednikova dela ni zajeta v vrednotenje, ki se določa samo na % vrednosti nepremičnine. Omejitev plačila za posredovanje za fizične osebe v višini 4 % od vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja ostaja v isti višini kot je določena v starem Zakonu nepremičninskem posredovanju. Omejitev plačila za posredovanja se spreminja pri najemnih poslih in sklepanju gospodarskih pogodb.

Zakonsko določen način obračunavanja posredniške provizije ne upošteva vrednosti dela posrednika ali nastalih stroškov.

Primer: Prodaja majhnega vikenda v Prekmurju lahko predstavlja za posrednika enako količino dela in stroškov, kot prodaja hiše v centru Ljubljane. Zaradi zakonskega načina obračunavanja posredniške provizije bo tisti posrednik, ki dela v Ljubljani dobil višje plačilo posredniške provizije kot Prekmurec. Naročniki storitev v Ljubljani, bodo za podoben napor posrednika plačali več.

Strokovne pobude za spremembo zakona v večino niso bile upoštevane v parlamentarni obravnavi. Parlamentarci so se posvetili predvsem regulaciji cen, kar ne prispeva k svobodni gospodarski pobudi in razvoju tržnega gospodarstva. Kozmetične spremembe so nadomestile temeljito spremembo Zakona nepremičninskem posredovanju, ki bi zagotavljal večjo pravno varnost vseh udeležencev v prometu z nepremičninami in dvig kakovosti opravljanja storitev nepremičninskega posredovanja ter tudi ugleda nepremičninske stroke. Močna konkurenca med nepremičninskimi agencijami regulira cene posredniških provizij in razvija različne modele poslovanja, fiksne provizije, provizije vezane na % vrednost nepremičnine...