Zakon o nepremičninskem posredovanju po vetu državnega sveta brez zadostne podpore v državnem zboru

Predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju je v ponovnem odločanju DZ (november 2018), potem ko je državni svet marca nanj izglasoval odložilni veto, dobil 42 glasov za in 10 proti. Ker je bila za sprejem potrebna absolutna večina poslancev, zakon ni sprejet.

20. 3. 2018 je Državni zbor RS je sprejel Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1). Zakon predstavlja nov pravni okvir za razvoj nepremičninskega posredovanja in delovanje nepremičninskih agencij v prometu z nepremičninami.  Državni svet je  izglasoval odložilni veto na zakon o nepremičninskem posredovanju in državni svet bo ponovno odločal o Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1).

Zakon o nepremičninskem posredovanju
Zakon o nepremičninskem posredovanju

Omejitev plačila za posredovanje za fizične osebe v višini 4 % od vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja ostaja v isti višini kot je določena v starem Zakonu nepremičninskem posredovanju in je ustaljen običaj v poslovanju z nepremičninami. Omejitev plačila za posredovanja pri sklepanju gospodarskih pogodb je odpravljena zaradi sprostitve posredovanja na trgu nepremičnin in zaradi svobodne gospodarske pobude.

Zakon na novo ureja ekskluzivno pogodbo s katero se naročnik zaveže, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb za prodajo nepremičnine. Nova ureditev bo pripomogla k boljšem sodelovanju med nepremičninskimi družbami in nepotrebnem ponavljanju oglasov za isto nepremičnino.

Večjo težo zakon daje pravilom za varno in skrbno poslovanje nepremičninskih družb, in sicer predvsem pri ugotavljanju in seznanjanju naročnika s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine. Zaradi navedenega bo morala nepremičninska družba tako pred sklenitvijo pogodbe o nepremičnini preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in lastnika nepremičnine in tretjo osebo tudi pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma druge stvarne napake nepremičnine pri nakupu nepremičnine.