Nepremičninska družba Bidom d.o.o., Logatec

Nepremičninski posredniki smo uspešni, če smo v stalnem stiku s kupci in prodajalci nepremičnin, prepoznavamo njihove probleme in jim ponujamo rešitve. V 15 letih poslovanja smo se spoznali z velikom številom kupcev in prodajalcev nepremičnin in lahko na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj pomagamo tudi Vam. 

OGLAŠEVANJE DOMAČIM IN TUJIM KUPCEM
Lastnikom nepremičnin nudimo razpršeno oglaševanje in aktivno iskanje poslovnih priložnosti za prodajo nepremičnin. Na naših spletnih straneh so oglasi v slovenskem in angleškem jeziku.

VODENJE PRODAJE NEPREMIČNIN
Interesente za nakup nepremičnin spremljamo od prvega klica, ogleda nepremičnine, pregleda dokumentacije in poskrbimo, da prejmejo vse potrebne informacije za lažjo odločitev o nakupu nepremičnine.Nepremičninska družba Bidom d.o.o.

SKLEPANJE POGODB IN PREPISI NEPREMIČNIN
Po sklenitvi prodajne pogodbe strankam vodimo prepis nepremičnine, ki obsega nadzor nad izpolnitvijo pogodbenih obveznosti, kot so plačilo kupnine, vpisi v zemljiško knjigo, primopredaje nepremičnine...

PLAČILO PROVIZIJE PO OPRAVLJENEM DELU
Provizija nepremičninske družbe se plača, ko je sklenjena pogodba (prodajna ali najemna pogodba). Nepremičninska družba na podlagi dogovora zastopa naročitelja - lastnika nepremičnine, ki plača storitve nepremičninske družbe. Nakup ali najem nepremičnin iz naše ponudbe brez posredniške provizije za kupce ali najemnike.

Prodaja nepremičnin zahteva poznavanje pravil oglaševanja, komunikacije s kupci, vodenja ogledov nepremičnin, sklepanja pogodb, poznavanje nepremičninskega prava, organizacije postopkov pred upravnimi, davčnimi organi, notarji...
Več kot 15 let vsakodnevnih stikov s kupci in prodajalci nepremičnin, nam je omogočilo, da smo pridobljeno znanje oplemenitili z izkušnjami na trgu nepremičnin. Lastnikom nepremičnin nudimo rešitve za uspešno prodajo nepremičnin.

Veselimo se sodelovanja z Vami!

Davor Jerina

041 286 883

Bidom d.o.o., PE NEPREMIČNINE, Gorenjska c. 11b, 1370 Logatec

 

 

 

Posvet o prodaji vaše nepremičnine
Posvet o prodaji vaše nepremičnine