Trajanje prodaje nepremičnine, stanovanja, hiše prek nepremičninske agencije je odvisno od več dejavnikov, kot so lokacija nepremičnine, stanje trga nepremičnin, oglaševana cena, atraktivnost lokacije, obseg povpraševanje in drugi individualni dejavniki. V nekaterih primerih se prodaja lahko zaključi v 3 mesecih, medtem ko lahko v drugih primerih traja 6-12 mesecev.

Bidom - Prodaja nepremičnine- časovnica, terminski plan

 Običajno traja prodaja nepremičnine, stanovanja, hiše... nekje 5 mesecev. 

Pokličite 041 286 883, za brezplačen posvet o prodaji vaše nepremičnine.

Vendar je treba ponovno poudariti, da je to le groba ocena, saj je vsak primer prodaje nepremičnine edinstven. Časovni okvir se lahko bistveno razlikuje glede na specifične okoliščine, kot so trenutno tržno stanje, konkurenca na trgu, tip nepremičnine, sposobnost strank sprejemati hitre odločitve, aktivnost nepremičninskega posrednika.

Časovnica - terminski plan opravil nepremičninskega posrednika pri prodaji nepremičnine se lahko razlikuje glede na specifične okoliščine, vrste nepremičnine, načina financiranja nakupa... Nepremičninska posrednik vam lahko poda bolj natančno oceno časovnega okvira prodaje nepremičnine prilagojene vaši nepremičnini:

1. Priprava dokumentacije za prodajo nepremičnine (14 dni):

 • Sestavljanje privlačnega opisa nepremičnine, fotografiranje in priprava kakovostnih slik
 • Določitev cene in drugih pomembnih podrobnosti
 • Urejanje pravne dokumentacije in opozarjanje lastnika glede napak ali pomanjkljivosti. 

Običajno časovne zamude nastanejo zaradi pridobivanja energetske izkaznice, pospravljanje stanovanja, hiše... 

terminski plan prodaje nepremičnine stanovanja, hiše
Časovnica prodaje nepremičnine stanovanja, hiše

2. Oglaševanje in ogledi nepremičnine (odvisno od povpraševanja, cca 3 mesecev):

 • Vodenje ogledov in predstavitev nepremičnine za potencialne kupce
 • Pregledi dokumentacije za kupce in financiranje kredita prek bančnega kredita
 • Ogledi nepremičnine cenilcev, pravnikov, svetovalcev kupcev

Običajno časovne zamude nastanejo zaradi previsoke oglaševane cene ali neurejene pravne dokumentacije... 

 3. Zbiranje ponudb in pogajanja (odvisno od trajanja prodajnega procesa, 14 dni):

 • Spremljanje potencialnih kupcev in zbiranje ponudb
 • Pogajanja glede cene in drugih pogojev prodaje
 • Zapid pravnih in finančnih vidikov ponudb v predpogodbi in plačilo are

Razlog za časovne zamude so obremenitve nepremičnine kot so hipoteke, izvršbe, dedovanja... 

 4. Izvedba prodajne pogodbe (2 mesece):

 • Sodelovanje s pravnim svetovalcem pri pripravi pogodbe
 • Pregled in podpis prodajne pogodbe s strankami
 • Davčno postopek odmere davka na promet nepremičnin in morebitnega davka na dobiček
 • Notarska overitev prodajne pogodbe
 • Spremljanje plačila kupnine

Razlog za časovne zamude so povezani z načini financiranja, možnostjo lastnikov za izselitev in številom vpletenih pravnih strokovnjakov... 

 5. Primopredaja (na dogovorjen datum):

 • Organizacija primopredaje nepremičnine med prodajalcem in kupcem
 • Preverjanje stanja nepremičnine in inventarja
 • Podpis primopredajnega zapisnika in prepis plačnika obratovalnih stroškov

 6. Vpis v zemljiško knjigo (na dogovorjen datum):

 • Priprava dokumentacije za prepis lastnika v zemljiško knjigo
 • Oddaja zahtevka za vpis lastninske pravice
 • Spremljanje postopka od predloga, sklepa o vpisu, do pravnomočnosti vpisa v zemljiško knjigo

Vse te faze lahko trajajo različno dolgo in so odvisne od številnih dejavnikov, vključno s hitrostjo odziva strank, pravnimi postopki in lokalnimi predpisi. Nepremičninski posrednik bo delal v sodelovanju s strankami, pravnimi strokovnjaki in drugimi udeleženci, da zagotovi, da se postopek prodaje izvede učinkovito in v skladu z zakoni ter predpisi.

Na splošno se lahko prodaja stanovanja prek nepremičninske agencije giblje med nekje 3-6 meseci. Najprej je treba upoštevati čas, potreben za trženje nepremičnine: pripravo oglasa, oglaševanje in organizacijo ogledov nepremičnine. Čas potreben za pogajanja in sestavo pogodb; potencialni kupci se morajo odločiti za nakup in sprožiti pogajanja o ceni in drugih pogojih prodaje. Po tem, ko so doseženi dogovori o ceni in drugih pogojih, sledi priprava prodajne pogodbe, kar lahko traja nekaj dni ali več, odvisno od pravnih postopkov in sodelovanja s pravnimi strokovnjaki. Postopek prepisa obsega dejanja od podpisa pogodbe, davčnih obveznosti, notarske overitve, plačila kupnine do primopredaja stanovanja, kar običajno poteka na dogovorjen datum.

Vendar je treba ponovno poudariti, da je to le groba ocena, saj je vsak primer prodaje nepremičnine edinstven. Časovni okvir se lahko bistveno razlikuje glede na specifične okoliščine, kot so trenutno tržno stanje, konkurenca na trgu, tip nepremičnine in druge spremenljivke. Nepremičninska agencija vam lahko poda bolj natančno oceno časovnega okvira, ki je prilagojen vaši situaciji.

 

 

 

 

-->

Prodaja gozda je lahko kompleksen postopek, ki zahteva poznavanje različnih vidikov, kot so pravni, davčni, tehnični in okoljski vidiki. Spodaj so nekateri ključni koraki, ki jih je treba upoštevati pri prodaji gozda:

Nakup nepremičnine - gozd
Nakup nepremičnine - gozd
 
1. Pravna ureditev: Preverite, ali je gozd lastništvo gozda v zemljiški knjigi vpisano. Lastnik sicer prosto razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek prodaje teh zemljišč, kot ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih, razen če gre za območje, kjer ima predkupno pravico država ali občina. V slednjih primerih mora upoštevati postopek, kot ga določa področni zakon (npr. Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o urejanju prostora). Zemljišča, za katera imetnik predkupne pravice uveljavlja predkupno pravico, se ne prodajajo po postopku, kot ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih, zato objava ponudbe na oglasnih deski upravne enote in na državnem portalu eUprava ni potrebna. Zemljišča, ki so naprodaj, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.
 
2. Davčni vidik: Preverite davčne obveznosti, ki izhajajo iz prodaje gozda. Preverite, ali morate plačati davek na promet nepremičnin, davek na dobiček, davke na dediščino ali druge davke.
 
3. Tehnična ureditev: Preverite morebitne omejitve glede izkoriščanja gozda in kakšna je rastlinska sestava gozda. To lahko vpliva na vrednost gozda.
 
4. Okoljski vidik: Preverite, ali je gozd zaščiten kot naravni rezervat, park ali drugo varovano območje, in ali obstajajo okoljski predpisi, ki jih je treba upoštevati pri prodaji.
 
5. Ocenjevanje vrednosti: Pridobite oceno vrednosti gozda. To vam bo pomagalo pri določanju cene in pri oceni donosnosti investicije.
 
6. Oglaševanje: Uporabite učinkovite marketinške kanale, kot so spletne strani, družbena omrežja, oglasi v tiskanih medijih ali nepremičninski agenti, da dosežete čim več ljudi.
 
7. Pogajanje in zaključek posla: Pogajajte se o ceni in drugih pogojih prodaje z morebitnimi kupci. Ko dosežete dogovor o prodaji, pripravite kupoprodajno pogodbo in jo podpišite s kupcem.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je prodaja nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
 
Gozd, kmetijsko zemljišče prodaja
Gozd, kmetijsko zemljišče prodaja
-->

Oglaševana cena nepremičnine - POGAJANJA- prodajna cena nepremičnine

Pri nakupu nepremičnine (stanovanja, hiše) je pogajanje o ceni lahko pomemben del postopka, saj vam lahko pomaga pri prihranku denarja in doseganju ugodnejše cene. Koliko se lahko pogajate pri nakupu nepremičnine, je odvisno od več dejavnikov, kot so:

 
1. Tržna vrednost nepremičnine: Če je cena nepremičnine že v skladu z njenim tržnim vrednostjo, se lahko lastnik ne bo pripravljen pogajati o nižji ceni.
 
2. Potencialni stroški: Če ima nepremičnina npr. visoke stroške popravil ali obnovitvenih del, ki jih bo moral kupec izvesti v prihodnosti, lahko to vpliva na pogajalsko izhodišče.
 
3. Konkurenca na trgu: Če je na trgu veliko povpraševanja po nepremičninah, se lastnik lahko počuti bolj samozavestnega pri določanju cene in se ne bo pripravljen pogajati o nižji ceni.
 
4. Čas, ki je pretekel od objave nepremičnine: Če je nepremičnina na trgu že nekaj časa, se lahko lastnik bolj pripravljen na pogajanja in bo morda pripravljen sprejeti nižjo ceno.
 
Pri pogajanjih je pomembno, da se zavedate svojega pogajalskega izhodišča in da ste pripravljeni sprejeti kompromise. Bodite prijazni, vljudni in spoštljivi do lastnika, saj lahko to pripomore k uspešnim pogajanjem. Prav tako je pomembno, da se predhodno pozanimate o tržni vrednosti nepremičnine in o morebitnih drugih stroških, povezanih z nakupom nepremičnine, da boste lahko argumentirali svoje ponudbe in pogajanja.
 
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je to lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

Prodaja nepremičnine, hiše, stanovanja je lahko stresen in dolgotrajen postopek, zato je pomembno, da vam nepremičninski posrednik pomaga pri vseh korakih. Tukaj je nekaj nasvetov za uspešno prodajo nepremičnine.

 
1. Priskrbite si informacije o stanju na nepremičninskem trgu, da boste imeli boljšo predstavo o cenah in trendih na vašem območju. Prav tako si priskrbite informacije o postopku prodaje in obveznostih prodajalca.
 
2. Pripravite hišo na prodajo: Z vašo pomočjo lahko nepremičninski posrednik pripravi kvalitetno spletno predstavitev hiše. To vključuje pospravljanje in čiščenje hiše ter morebitne manjše popravke ali izboljšave, ki bi lahko povečale vrednost hiše.
 
3. Najdite primernega nepremičninskega agenta: Poiščite uglednega in izkušenega nepremičninskega agenta, ki pozna lokalni trg in ima dobro spletno prisotnost. 
 
4. Uskladite marketinški načrt: Dobra nepremičninska agencija ima preizkušen in učinkovit marketinški načrta, ki bo pomagal privabiti potencialne kupce. To vključuje izbor ustrezne cene, ustvarjanje privlačnih fotografij in opisov hiše ter izbor ustreznih kanalov za oglaševanje in obveščanje kupcev o vaši ponudbi
 
5. Omogočite potencialnim kupcem, da se v vaši hiši počutijo kot doma:  Poskrbite, da boste potencialnim kupcem dali jasne informacije o hiši, vključno s podrobnostmi o zgodovini in stanju hiše.
 
6. Bodite pripravljeni na pogajanja: Pojavijo se lahko ponudbe, ki niso v skladu s pričakovanji. Bodite pripravljeni, da se pogajate o ceni in drugih pogojih prodaje, vključno s časovnimi roki, ki jih moramo upoštevati.
 
7. Preverite pravno in dejansko stanje nepremičnine: Pri prodaji nepremičnine preko nepremičninske agencije je naloga nepremičninskega posrednika preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine ter, da Vam jasno in razumljivo pisno obrazloži vse morebitne pravne napake nepremičnine, vsebino pogodb, vpisov v zemljiško knjigo.
 
Pomembno je, da vam je nepremičninski posrednik  v oporo in vam pomaga skozi postopek prodaje nepremičnine.
 
nasveti za uspešno prodajo nepremičnine
nasveti za uspešno prodajo nepremičnine
 
 
-->

POSREDOVANJE ALI ZASTOPANJE PRI TRŽENJU NEPREMIČNINE

Nepremičninski posrednik išče priložnosti za sklepanje pravnih poslov z nepremičninami in vzpostvlja stike med lastniki nepremičnin, kupci ali najemniki. Pri trženju nepremičnine zastopa interese svojega naročnika in tudi interese tretje strani, ki jo z naročnikom spravi v stik namenom, da bi sklenila pogodbo. Posrednik je plačan s provizijo, ki predstavlja nagrado za sklenjeno kupoprodajno ali najemno pogodbo.

Nepremičninski zastopnik pri trženju nepremičnine zastopa izključno interese svojega naročnika, ki je običajno lastnik nepremičnine. Lahko pa zastopnika pri iskanju nepremičnin določi tudi kupec ali najemnik. Zastopnik ob pričetku pogajanj jasno pove, da deluje kot zastopnik naročnika in ne skrbi za zaščito interesov tretje osebe.

Zastopanje pri prodaji nepremičnine
Zastopanje pri prodaji nepremičnine

ZASTOPANJE PRI SKLEPANJU PRAVNIH POSLOV Z NEPREMIČNINAMI

Notarsko overjeno pooblastilo za sklenitev pravnega posla, katerega predmet je nepremičnina mora biti v pisni obliki in overjeno podpis lastnika nepremičnine pri notarju:

 • opis pravnega posla - prodajna pogodba, darilna pogodba, služnost....
 • navedbo predmetne nepremičnine,
 • določena cena in vsebino pooblastila,
 • navedbo osebnih podatkov pooblaščenca in pooblatitelja - lastnika nepremičnine.

V pooblastilu je potrebno navesti tudi obveznost pooblaščenca, da bo pooblastitelja - lastnika nepremičnine predhodno seznani s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila. Običajno se pooblastilo za sklepanje pravnih poslov ureja zaradi strank, ki živijo v tujini ali starejših oseb, ki same težko urejajo postopke prepisa nepremičnine.

Za zastopanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin, sklepanju pogodb pokličite 041 286 883. 

 

-->

Prodajna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor omogoča spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi, prenos posesti in plačilo kupnine.

Nakup stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne prodajne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine, cene in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • odmera davka pri prodaji nepremičnine
 • pridobivanje potrdil,  soglasij, odločb Občine, Upravne enote, Ministerstvo za obrambo....
 • notarska overitev prodajne pogodbe
 • vpis prodajne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo in sprememba lastnika
 • vpisi, izbrisi hipotek povezani s financiranjem nepremičnin
 • pregled in urejanje obremenitev v zemljiški knjigi

Kakšna je cena prodajne pogodbe?

Prodajna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene prodajna pogodba za hišo, prodajna pogodba za stanovanje, prodajna pogodba zemljišče kot tudi npr. prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti. Za vsak prodajno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

 • 200 EUR - sestava enostavne prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo
 • 240 EUR - sestava kompleksne prodajne pogodbe za hišo, večjo posest

Pokličite 041 286 883 ali pa izpolnite obrazec

Pogodba o prodaji nepremičnine
Prodajna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo

 

-->

Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, v določenih primerih pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala. Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. 

Dohodnina od dobička iz kapitala se ugotavlja, če je bila nepremičnina odsvojena pred potekom petnajstih let imetništva.

Stopnja davka, določena v višini 25 %, se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 20 %, po desetih letih pa 15 %), po petnajstih letih imetništva nepremičnine pa se tega davka ne plača.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Davčna osnova se zniža za normirane stroške, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje zavezanec dokazuje z računi, zato je priporočljivo, da od dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev pridobi račune in jih shrani. Davek davčni organ odmeri z odločbo.

Oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala - bivanje v nepremičnini

Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.

Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine
Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine
-->

V primeru, ko več oseb deduje nepremičnino, postanejo vsi dediči skupni lastniki nepremičnine. Vsak dedič ima tako enak delež lastništva in pravico do uporabe in razpolaganja s skupno lastnino. Ta delež se lahko določi glede na velikost dedičevega deleža v zapuščinski masi.

 

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice
V skladu z zakonom imajo skupni lastniki določene obveznosti in pravice, ki jih je treba upoštevati. Ena od glavnih obveznosti skupnih lastnikov je skupno upravljanje in vzdrževanje nepremičnine. To pomeni, da morajo skupni lastniki med seboj usklajevati odločitve glede uporabe in vzdrževanja nepremičnine ter skupaj nositi stroške vzdrževanja in obnove.
 
Poleg tega imajo skupni lastniki pravico do uporabe nepremičnine v skladu z dogovorom ali načelom sorazmernosti, ki se nanaša na lastniški delež vsakega lastnika. Skupni lastniki lahko tudi sklenete sporazum o upravljanju skupne lastnine, ki podrobno določa njihove obveznosti in pravice.
V primeru, da se skupni lastniki ne morejo sporazumeti o upravljanju nepremičnine ali drugih vprašanjih, se lahko en od lastnikov obrne na sodišče in zahteva razdelitev skupne lastnine. Sodnik lahko nato odloči o prodaji nepremičnine in razdelitvi izkupička med skupne lastnike ali pa razdeli nepremičnino med lastnike v skladu z njihovimi lastniškimi deleži.

 Vodenje prodaje nepremičnine v primeru solastnine..

Solastniki  lahko svoj nepremičnino, ki je v zemljiški knjigi vpisana po solastniški deležih proda na trgu. Kupci so pripravljeni plačati tržno ceno za nepremičnino na kateri so bodo lahko vpisali kot lastniki do celote (1/1). Redko so kupci  zaintersirani za nakup posameznega deleža. Pri prodajo posameznega solastiškega deleža mora samo upoštevati določilo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določa, da imajo solastniki pri prodaji solastniškega deleža na nepremičnini predkupno pravico. Solastnik preden solastniški delež proda tretji osebi, le tega ponuditi v nakup solastnikom pod enakimi pogoji. Če ti ne želijo kupiti deleža ga lahko proda tretjemu.

Solastniki nepremičnine, prodaja nepremičnine
Solastništvo nepremičnine
-->

Pri gradnji in obnovi hiš lastniki pogosto gradijo brez gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da za gradnjo objekta tudi ni izdelana ustrezna projektna dokumentacija, ki jo potrdi ustrezno usposobljen strokovnjak. Hiše in poslovni prostori se pogosto tudi ne gradijo skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in urejeno projektno dokumentacijo.

 

Kakšne so možne posledice gradnja hiše brez pridobitve gradbenega dovoljenja in neskladna gradnja:

 • možnosti inšpekcijskega nadzora
 • uvedbo prekrškovnega postopka za plačila globe. 
 • plačilo odškodnine za degradacijo in uzurpacijo zemljišča 
 • izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo
 • težave v pri prodaji nepremičnine
 • overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov
 • določitev hišne številke

Pri nakupu nepremičnin je potrebno preverjati pravne in stvarne napake nepremičnine. Preveriti je potrebni ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe objekta v zemljiški knjigi.  Promet oziroma prodajo nepremičnin se ne sme opraviti le s tistimi nepremičninami, za katere je nepravilnosti ugotovil gradbeni inšpektor, njegova odločba pa je zapisana v zemljiški knjigi.

Postopek legalizacije v rednem postopku pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja

GZ, tako kot je to omogočal že Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), dopušča naknadno pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj za že zgrajene objekte.

Redni postopki dovoljevanja zagotavljajo preveritev skladnosti že zgrajenega akta z vsemi predpisi, kar pomeni, da se v teh postopkih odpravi dvom glede varnosti objektov, njihovega negativnega vpliva na okolico in primernosti z vidika umeščenosti v prostor. Na ta način bo investitorjem omogočena zanesljivejša pot do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti in s tem do spoštovanja predpisanih pravil, brez tveganja, da bo uveden inšpekcijski postopek in da bi sledila naložitev zagroženih denarnih kazni.

 Izredni postopki legalizacije po prehodnih določbah GZ

Za objekte, ki jih ni mogoče legalizirati v rednem postopku izdajanja gradbenega in uporabnega dovoljenja, GZ v poglavju o prehodnih določbah ponuja več možnosti izrednih postopkov legalizacije.

-->

Predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju je v ponovnem odločanju v državne zboru (julij 2019), potem ko je državni svet  izglasoval odložilni veto, dobil podporo. Zakon predstavlja nov pravni okvir za razvoj nepremičninskega posredovanja in delovanje nepremičninskih agencij v prometu z nepremičninami.  

Zakon o nepremičninskem posredovanju
Zakon o nepremičninskem posredovanju, posredniške provizije

Tudi nov zakon pri določanju cene storitve nepremičninskega posredovanja določa vrednost nepremičnine kot ključen faktor. Dejanska vrednost posrednikova dela ni zajeta v vrednotenje, ki se določa samo na % vrednosti nepremičnine. Omejitev plačila za posredovanje za fizične osebe v višini 4 % od vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja ostaja v isti višini kot je določena v starem Zakonu nepremičninskem posredovanju. Omejitev plačila za posredovanja se spreminja pri najemnih poslih in sklepanju gospodarskih pogodb.

Zakonsko določen način obračunavanja posredniške provizije ne upošteva vrednosti dela posrednika ali nastalih stroškov.

Primer: Prodaja majhnega vikenda v Prekmurju lahko predstavlja za posrednika enako količino dela in stroškov, kot prodaja hiše v centru Ljubljane. Zaradi zakonskega načina obračunavanja posredniške provizije bo tisti posrednik, ki dela v Ljubljani dobil višje plačilo posredniške provizije kot Prekmurec. Naročniki storitev v Ljubljani, bodo za podoben napor posrednika plačali več.

Strokovne pobude za spremembo zakona v večino niso bile upoštevane v parlamentarni obravnavi. Parlamentarci so se posvetili predvsem regulaciji cen, kar ne prispeva k svobodni gospodarski pobudi in razvoju tržnega gospodarstva. Kozmetične spremembe so nadomestile temeljito spremembo Zakona nepremičninskem posredovanju, ki bi zagotavljal večjo pravno varnost vseh udeležencev v prometu z nepremičninami in dvig kakovosti opravljanja storitev nepremičninskega posredovanja ter tudi ugleda nepremičninske stroke. Močna konkurenca med nepremičninskimi agencijami regulira cene posredniških provizij in razvija različne modele poslovanja, fiksne provizije, provizije vezane na % vrednost nepremičnine... 

 

-->