Rezervni sklad za vzdrževanja večstanovanjskih stavb, stanovanj

Rezervni sklad za vzdrževanja večstanovanjskih stavb je sklad, ustanovljen z namenom shranjevanja denarja za vzdrževanje in popravilo večstanovanjske stavbe. Običajno ga vodijo lastnik nepremičnin ali podjetje za upravljanje s premoženjem - upravniki. Prispevki v sklad se plačajo s strani posameznih lastnikov ali najemnikov enot v stavbi.

V rezervnem skladu se zbirajo sredstva lastnikov stanovanjV rezervnem skladu se zbirajo sredstva lastnikov stanovanj

Rezervni sklad se uporablja za plačilo stroškov, povezanih z vzdrževanjem in popravilom skupnih delov nepremičnin, kot so streha, zunanje stene, dvigala, vodovod in električni sistemi. Je pomemben za vzdrževanje in ohranjanje stavbe, saj pomaga preprečevati, da bi se manjše težave spremenile v večje in dražja za popravilo.

Pred nakupom nepremičnine preverite stanje vplačil v obvezen rezervni sklad prodajalca stanovanja.

Upravnik mora etažnemu lastniku na njegovo zahtevo izdati potrdilo o stanju neplačanih obveznosti na določen dan in predložitev takšnega potrdila tudi zahtevajte od prodajalca stanovanja, ko kupujete nepremičnino.