Kako poteka prepis nepremičnine, stanovanja, hiše na novega lastnika? Kakšna je cena prepisa?

Prepis nepremičnine je postopek pri katerem lastništvo nepremičnine preide iz trenutnega lastnika na pridobitelja. Gre za sklepanje prodajnih in darilnih pogodb in se zaključi z vpisom pridobitelja v zemljiško knjigo. Za prepis nepremičnine potrebujete: izpis iz zemljiške knjige, prodajna (kupoprodajna) pogodbo za nepremičnino, potrdilo o namenski rabi zemljišča, Vloga za izdajo potrdila o ne uveljavljanju predkupne pravice, napoved za odmero davka na promet nepremičnin............

Cena vodenja prepisa nepremičnine je določena na podlagi individualne ponudbe ( stranke pogodbe, vrsta nepremičnine..).

Primer vrednosti prepisa:

 • etažno vpisano stanovanje s prodajno pogodbo... cena prepisa stanovanja 240 EUR
 • stavbo zemljišče, prepis parcela z darilno pogodbo... 220 EUR
 • stanovanjska hiša, cena prepisa hiše... 280 EUR
 • pregled dokumentacije in svetovanje... 30 EUR za vsake začete pol ure

Navedene cene ne vsebujejo taks, davkov, cen notarskih storitev, cen energetskih izkaznic....  

Katere so koraki za prepis nepremičnine in kakšna je cena in stroški za prepis nepremičnine iz lastnika na pridobitelja je odvisno od:

 • pregled vpisanih pravic v zemljiški knjigi
 • izbira primerna pogodbe, prodajna, menjalna, darilna pogodba..
 • plačilo davka ob transakciji
 • stroška overitev pri notarju
 • stroške z pridobitvijo dokumentacije (Občine, Upravne enote)
 • primopredaja nepremičnine
 • kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča, parcele
 • Prepis nepremičnin cena in stroški taks, davkov...

Cena prepisa je odvisna od vrste nepremičnine in zahtevnosti postopka. Plačilo izvedbe prepisa in stroškov pri prepisu lastništva nepremičnine je stvar dogovora med strankama:

 • cena prepisa,
 • takse za uradna postopke in dokumente,
 • davki povezani s transakcijo,
 • stroški notarske overitve podpisov na pogodbi,
 • stroški zemljiškoknjižnega vpisa.

Končni cilj prepisa nepremičnine je vpis novega lastnika v zemljiško knjigo in izročitev nepremičnine - primopredaja nepremičnine. V tem trenutku odsvojitelj izroči pridobitelju nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v pogodbi. V primopredajnem zapisniku se popišejo števci (elektrika, vodovod, telefon…). Obvesti se elektro, upravnika...,  da bo obratovalne stroške plačeval pridobitelj.

Že več kot 15 let vodimo prepise nepremičnin in lahko strokovno pomagamo tudi vam.

prepis nepremičnine, stanovanja, hiše
prepis nepremičnine, stanovanja, hiše