Pogodba za nakup nepremičnine mora biti overjena pri notarju

Pogodba o prodaji nepremičnine mora imeti prodajalčev podpis overjen na zemljiškoknjižnem dovolilu. Overitev mora biti opravljena pri notarju. Notarska overitev je odvisna od pogodbene cene in je ocenjena po notarski tarifi.

Overitev pogodbe

Overitev je dolžnost prodajalca in omogoča izvedbo prepisa lastninske pravice v zemljiški knjigi.

Prodajalec vam je dolžan overiti podpis na pogodbi, kajti le tako vam lahko omogoči prenos lastninske pravice na prodani nepremičnini. Če ste vi poravnali vse obveznosti v skladu s pogodbo in plačali kupnino v celoti, vam je prodajalec dolžan izročiti listino, ki je sposobna vpisa v zemljiško knjigo. Če vam prodajalec pogodbe ne želi overiti pri notarju, ga lahko tožite na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila in takrat bo poleg stroškov overitve pri notarju primoran nositi še sodne in ostale stroške.