Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini, zemljišču. Kakšna je cena sestave služnostne pogodbe?

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice za nepremičnino, zazidljivo parcelo ali kmetijsko zemljišče omogoča vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo.

Kakšna je cena sestave služnostne pogodbe?

150 EUR - sestava enostavne služnostne pogodbe za zemljišče 

Služnostna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene služnostna prodajna pogodba za dostop do gozda, kmetijskega zemljišča ali pa služnostna pogodba za dostop prek služečega zemljišča do javne ceste za potrebe gradnje...... Za vsako služnostno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo.

Pokličite: 041 286 883

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini:

  • vožnja prek služečega zemljišča do gospodujočega zemljišča
  • napeljava komunalnih vodov
  • hoja do vodnjaka........

Ustanovitev služnostne pravice je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, ki se zaključi z vpisom služnostne pravice v zemljiško knjigo:

  • sestava pisne služnostne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine, vsebino služnosti in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
  • pridobivanje potrdil in notarska overitev prodajne pogodbe
  • vpis služnostne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini