Naložbe v nepremičnine so značilne za vlagatelje, ki  dobro poznajo delovanje trga nepremičnin in imajo izkušnje z večjimi investicijami. Poleg tega so vlagatelji v nepremičnine običajno tudi tisti, ki imajo na voljo dovolj sredstev za vlaganje, saj nepremičnine običajno zahtevajo veliko vloženega kapitala. Vlagatelji v nepremičnine morajo biti pripravljeni na dolgoročno zavezo, saj lahko prodaja nepremičnine traja dlje časa in zahteva dodatne stroške, kot so davki in pristojbine.

KATALOG NEPREMIČNIN

Pomembno je tudi, da imajo vlagatelji v nepremičnine ustrezno pravno znanje iz nepremičninskega prava in gradbenih pogodb. Prav tako morajo biti pozorni na makroekonomske kazalnike, kot so stopnje obrestnih mer, inflacija, gospodarska rast, saj imajo ti lahko velik vpliv na donosnost naložbe v nepremičnine.

Obstaja veliko strategij za naložbo v nepremičnine, odvisno od vaših ciljev, tveganja, razpoložljivega kapitala in drugih dejavnikov. Tu je nekaj pogostih strategij:

1. Dolgoročna naložba v oddajanje nepremičnin:

To je najbolj tradicionalna strategija naložbe v nepremičnine, ki vključuje nakup nepremičnine z namenom dolgoročnega oddajanja. Tu je cilj ustvariti redne prihodke iz najemnin, hkrati pa imeti tudi potencialno rast kapitala z dolgoročno rastjo vrednosti nepremičnine. Ta strategija je primerna za tiste, ki želijo stabilne donose in ne želijo tvegati preveč svojega kapitala.

2. Hitra prenova in prodaja nepremičnine:

Ta strategija vključuje nakup nepremičnine, prenovo in prodajo v kratkem času, da se ustvari hitri dobiček. Ta strategija je primerna za tiste, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje za hitrejši donos.

3. Naložba v zemljišča:

Nakup zemljišč za gradnjo stanovanj ali poslovnih objektov je tudi ena izmed priljubljenih strategij naložbe v nepremičnine. Cilj je graditi objekte in jih nato prodati ali oddati v najem. Ta strategija je primerna za tiste, ki imajo večji kapital in želijo ustvariti višje donose, vendar so pripravljeni sprejeti večje tveganje.

4. Naložba v nepremičninske sklade:

Nepremičninski skladi so sredstva, ki vlagajo v različne nepremičnine, z namenom ustvarjanja donosov. Ti skladi so dostopni manjšim vlagateljem in so primerni za tiste, ki želijo razpršiti svoj portfelj naložb v nepremičnine.

5. Crowdfunding nepremičnin:

To je relativno nova strategija naložbe v nepremičnine, ki vključuje zbiranje kapitala od številnih vlagateljev za nakup in/ali prenovo nepremičnine. Ta strategija je primerna za tiste, ki želijo vlagati manjše zneske v nepremičnine, hkrati pa želijo sprejeti manjše tveganje.

Pri izbiri strategije za naložbo v nepremičnine je pomembno upoštevati vaše cilje, tveganja in razpoložljivi kapital, ter se posvetovati s strokovnjaki za nepremičnine, da bi lahko sprejeli informirane odločitve.

-->

Najem pisarne lahko pripomore k rasti podjetja, saj zagotavlja ustrezen delovni prostor za zaposlene in omogoča boljšo organizacijo dela. Pri izbiri pisarne za najem je pomembno upoštevati nekaj ključnih faktorjev:

 
1. Lokacija: Izberite lokacijo, ki je priročna za vaše zaposlene in stranke. Preverite tudi dostopnost do javnega prevoza in parkirišč.
 
2. Velikost in razporeditev: Pisarna mora biti dovolj velika za vaše potrebe in omogočati ustrezno razporeditev delovnih prostorov.
 
3. Cena: Upoštevajte proračun, ki ga imate na voljo, in poiščite pisarne, ki ustrezajo vašim finančnim zmožnostim.
 
4. Dodatne storitve: Preverite, kakšne dodatne storitve so na voljo, kot so internetna povezava, telefonska linija, recepcija, varnostni sistem in parkirišče.
 
5. Pogodba: Preberite in preučite pogodbo o najemu, preden jo podpišete. Preverite pogoje najema, kot so trajanje najema, višina najemnine, varščina, pogoj za podaljšanje najema in pogoji za prekinitev najema.
 
Pri izbiri pisarne za najem je pomembno, da se odločite za pisarno, ki bo ustrezala vašim potrebam in proračunu, hkrati pa boste lahko poslovali in delali nemoteno ter produktivno.
-->

Izbira dobrega najemnika je ključnega pomena za uspešno oddajo stanovanja. Tukaj je nekaj nasvetov za izbiro najemnika:

 1. Sestavite dober oglas: V oglasu naj bodo navedene vse podrobnosti o stanovanju, vključno s ceno najema, številom sob, površino in lokacijo. Poleg tega je pomembno, da določite, kakšne vrste najemnika si želite.
 2. Opravite ogled stanovanja: Pred oddajo stanovanja je pomembno, da se srečate s potencialnimi najemniki in opravite ogled stanovanja skupaj z njimi. Tako boste imeli priložnost, da se bolje spoznate, postavite vprašanja in se prepričate, da je stanovanje primerno za kandidata.
 3. Preverite plačilno sposobnost: Preden oddate stanovanje, preverite plačilno sposobnost najemnika.
 4. Preverite reference: Za dodatno zagotovilo, da je najemnik zanesljiv, lahko preverite njegove reference. Lahko jih zahtevate od prejšnjih najemodajalcev ali pa od njega zahtevate, da vam posreduje priporočila.
 5. Sklenite pogodbo: Ko ste se odločili za najemnika, je pomembno, da sklenete pisno najemno pogodbo, ki vsebuje vse podrobnosti o najemu in obveznosti obeh strank. Najemnik naj vam pred podpisom pogodbe predloži dokazilo o plačilu varščine.
 6. Vzdrževanje stikov: Po oddaji stanovanja je pomembno, da vzdržujete stike z najemnikom. Redno preverjajte stanje stanovanja in se hitro odzovite na morebitne težave.
 
Če upoštevate te nasvete, boste lahko izbrali dobrega najemnika in uspešno oddali svoje stanovanje.
-->

Prepis nepremičnin med družinskimi člani se lahko izvede na več načinov. V Sloveniji je mogoče lastništvo nepremičnine prenesti med družinskimi člani z darilno pogodbo ali s prodajno pogodbo. Darilna pogodba je najpogostejši način za prenos nepremičnine med družinskimi člani. V tem primeru se lastništvo nepremičnine prenese brezplačno.  V primeru prodajne pogodbe se nepremičnina proda po tržni ceni, vendar je cena lahko nižja kot pri prodaji nepremičnine tretjim osebam.

Izkoristite brezplačen uvodni posvet o prepisu nepremičnine. Pokličite 041 286 883

Pomembno je opozoriti, da obstajajo določene dajatve in davki, ki jih je treba plačati pri prenosu lastništva nepremičnine, ne glede na to, ali gre za darilno ali prodajno pogodbo. V Sloveniji je za prenos lastništva nepremičnine potrebno pridobiti tudi ustrezno pogodbo in vpisati lastništvo v zemljiško knjigo.
 
V vsakem primeru je priporočljivo, da se pred prenosom lastništva posvetujete s strokovnjakom za nepremičninsko pravo, ki vam lahko pomaga pri pravilnem izvedbi postopka in prepreči kasnejše pravne zaplete.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o.  razumemo, da je prodaja nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
-->

Kaj se zgodi z nepremičnino ob ločitvi je odvisno od različnih dejavnikov, kot so vrsta lastništva, dogovor med zakoncema, zakonski postopki in drugi dejavniki.

Sklenitev zakonske zveze oziroma nastanek zunajzakonske skupnosti ima določene posledice tudi na premoženjskopravnem področju zakoncev/zunajzakonskih partnerjev. Ločitev je razlog za delitev premoženja. Pri delitvi premoženja se upošteva, kaj sta zakonca ustvarila med trajanjem zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti v skupnem gospodinjstvu.

Če sta zakonca skupaj lastnika nepremičnine, lahko nepremičnino prodata ali ena stranka lahko odkupi delež druge stranke. V primeru, da nista sposobna doseči dogovora o delitvi premoženja, se bo o tem odločalo v sklopu postopka razveze zakonske zveze, ki ga vodi sodišče. 
 
V primeru, da je nepremičnina v lasti enega od zakoncev, ta običajno ostane v lasti tistega zakonca. Vendar pa je možno, da sodišče odredi prodajo nepremičnine in razdelitev izkupička med zakoncema, če je to potrebno za izpolnitev preživninskih obveznosti ali če je razdelitev premoženja po drugih kriterijih v korist obeh zakoncev.
 
Pomembno je vedeti, da so pravila glede delitve premoženja v primeru ločitve različna v različnih državah in da se lahko tudi v vsaki posamezni situaciji pojavijo posebne okoliščine, ki lahko vplivajo na delitev premoženja. Zato je vedno priporočljivo posvetovati se z ustrezno pravno strokovno osebo, kot je na primer odvetnik ali notar, za nasvet o specifični situaciji.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je prodaja nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

Obdajajo nas nepremičnine, prostori, kjer živijo in delujemo. Njihova glavna lastnost je redkost, zato imajo visoko vrednost. Ta se odraža v pomembnosti urejenega poslovanja z nepremičninami, poznavanja nepremičninskega prava in običajev na trgu. Pregledne in razumljive pogodbe so temelj učinkovitega gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami.

Pravo nepremičnin

Strankam svetujemo pri nakupih in prodajah nepremičnin, vpisu in izbrisu hipotek, služnostnih pravic in drugih stvarnih bremen ter zanje preverjamo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin. 

Vrednotenje nepremičnin

Cene se oblikujejo na trgu nepremičnin in se s časom spreminjajo. Ob poznavanju njihovega gibanja in sploh razmer na trgu je lahko prihranek pri nakupu večji kot bi bil sicer. 

Uporaba prava na trgu nepremičnin
Uporaba prava na trgu nepremičnin
 
 
 
-->

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice za nepremičnino, zazidljivo parcelo ali kmetijsko zemljišče omogoča vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo.

Kakšna je cena sestave služnostne pogodbe?

150 EUR - sestava enostavne služnostne pogodbe za zemljišče 

Služnostna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene služnostna prodajna pogodba za dostop do gozda, kmetijskega zemljišča ali pa služnostna pogodba za dostop prek služečega zemljišča do javne ceste za potrebe gradnje...... Za vsako služnostno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo.

Pokličite: 041 286 883

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini:

 • vožnja prek služečega zemljišča do gospodujočega zemljišča
 • napeljava komunalnih vodov
 • hoja do vodnjaka........

Ustanovitev služnostne pravice je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, ki se zaključi z vpisom služnostne pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne služnostne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine, vsebino služnosti in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • pridobivanje potrdil in notarska overitev prodajne pogodbe
 • vpis služnostne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini
-->

Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor omogoča spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi, prenos posesti na obdarjenca.

Če darovalec nepremičnino podari obdarjencu mora biti darilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Prepis stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne darilne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • odmera davka pri darilu, Zakona o davku na dediščine in darila 
 • pridobivanje potrdil,  soglasij, odločb Občine, Upravne enote, Ministerstvo za obrambo....
 • notarska overitev darilne pogodbe
 • vpis darilne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo in sprememba lastnika
 • pregled in urejanje obremenitev v zemljiški knjigi, hipotek, zaznamb, plomb..

Zavezanec za plačilo davka na darilo je oseba, ki prejme premoženje na podlagi darovanja. Davka na dediščine in darila ni potrebno plačati dedičem 1. dednega reda oz. osebam, ki so izenačene z dedičem prvega dednega reda. To so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Darilno pogodbo mora pri notarju overiti trenutni lastnik, darovalec. Za prepis nepremičnine je potreben vpis v zemljiško knjigo.

Kakšna je cena darilne pogodbe?

Darilna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene darilna pogodba za hišo, darilna pogodba za stanovanje, darilna pogodba za zemljišče kot tudi npr. darilna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti. Za vsak darilno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

 • 180 EUR - sestava enostavne darilne pogodbe za stanovanje, parcelo
 • 220 EUR - sestava kompleksne darilne pogodbe za hišo, večjo posest

Pokličite 041 286 883 ali pa izpolnite obrazec

 

Darilna pogodba za nepremičnino
Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo..
-->

Nepremičninska agencija Bidom d.o.o. svoje storitve obračunava strankam glede na vrsto in obseg naročila. Informativne cene storitev.

 1. Posredniška provizija nepremičninske družbe

Provizija nepremičninske družbe se plača, ko je sklenjena pogodba (prodajna ali najemna pogodba). Nepremičninska družba na podlagi dogovora zastopa naročitelja - lastnika nepremičnine, ki plača storitve nepremičninske družbe. Nakup ali najem nepremičnin iz naše ponudbe brez posredniške provizije za kupce ali najemnike.Cenik nepremičnine, posredniška provizija

1.1  Posredniška provizija pri prodaji nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru nakupa ali prodaje nepremičnin znaša do 4% od pogodbene cene - kupnine. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo. 

Primer izračuna posredniške provizije
kupnina za stanovanje 150.000 EUR * 2% = 3.000 EUR 

1.2  Posredniška provizija pri oddaji v najem nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino do  4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo. 

Primer izračuna posredniške provizije
najemnina za stanovanje 500 EUR/mesec * 24 mesecev = 12.000 EUR  * 3% = 360 EUR 

2. Pravno svetovanje, sestava pogodb na področju nepremičnin

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled  ali sestavo prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine. Cene: 

 • 200 EUR - sestava enostavne prodajne pogodbe do vrednosti kupnine 50.000 EUR za stanovanje, zemljišče;

 • 250 EUR - sestava kompleksne prodajne pogodbe za nepremičnino v vrednosti nad 50.000 EUR;

 • 150 EUR- pregled listin, dokumentacije in pisno poročilo o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine

 • 150 EUR - sestava najemne pogodbe, služnostne pogodbe, predpogodb, aneksov k pogodbi ali razveze pogodbe

 • 20 - 100 EUR - zastopanje v upravnih, davčnih postopkih pridobivanja soglasij in dovoljenj in drugih dokumentov, soglasje MORS, ponudbe in odobritev za kmetijska zemljišča, glede na zahtevnost posameznega postopka;

 • 300 - 500 EUR - prepis nepremičnine, postopek prenosa lastništva na nepremičnini;

 • 100 EUR - začeta 1h svetovanje pri urejanju pravnega stanja nepremičnine, davkih;

 • 50 EUR - hramba listin, pogodb in ključev do zaključka pravnega posla;

3. Posamezne storitve pri poslovanju z nepremičninami

 • 45 EUR voden ogled nepremičnine, ali sestanek pri naročitelju

 • 70 EUR prvi ogled nepremičnine za prevzem naročila za posredovanje

 • 40 EUR pisno poročilo o stanju oglaševanja in ogledih nepremičnine

 • 100 EUR sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla

 • 80 EUR - primopredajni zapisnik z ogledom stanja in prepis plačnika obratovalnih stroškov;

 • 10 EUR - pridobitev izrisa parcele, izpiska iz zemljiške knjige, izpis vrednotenja GURS...

 • 40 EUR - pridobitev lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, gradbenega dovoljenja;

 • 50 EUR – prodajni plakati, oglasne table na nepremičnini vsak začet mesec

 • 60 EUR - 4 mesečni oglas na strani podjetja

 • 0,37 EUR/km - kilometrina (se letno usklajuje z uredbo)

 

 4. Cenitve nepremičnin

Cenitve nepremičnin so osnova za poslovne odločitve v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posrednik pripravi oceno tržne vrednosti nepremičnine za potrebe postavitve oglaševane cene za prodajo ali najema  nepremičnine;

 • 130 EUR - stavbno zemljišče

 • 160 EUR - stanovanje

 • 220 EUR - enostaven poslovni prostor:

 • 220 EUR - stanovanjska hiša

 • 250 EUR - poslovna hiša (do 500 m2)

Sodno zapriseženi izvedenec za vrednotenje in cenitve nepremičnin izdela cenitev za tržno, hipotekarno, likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in bančne postopke v skladu z individualno ponudbo.

Kilometrina se usklajuje z Uredbo in se zaračuna pri službenih vožnjah oddaljenih več kot 15 km od sedeža družbe pri posredovanju nepremičnin in drugih službenih poteh, ki so posledica naročila storitve stranke. Bidom d.o.o. ni zavezanec za DDV od 31. 8. 2016.

Navedene cene storitev ne vsebujejo stroškov raznih taks in pristojbin upravnih organov ali drugih inštitucij. Pri nepremičninah, ki zaradi svojih individualnih lastnosti povzročijo dodatne stroške, ki jih s splošno ponudbo ni mogoče določiti, se dogovori cena, višina nadomestila za opravljeno storitev izključno na podlagi dogovora z naročnikom.

 

izračun posredniške provizije nepremičnine
Izračun posredniške provizije nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->

Solastninska razmerja na nepremičninah so pogosto predmet nesoglasij med solastniki. V praksi je težko doseči soglasje več oseb glede upravljanja, prodaje, rabe...

Žlahta, strgana plahta

Slovenski pregovor, ki je odsvetoval vsakršne posle s sorodniki, glede lastništva nepremičnin..., kajti navadno so se končala z jokom in dolgoletno užaljenostjo.

Solastnina nastane kot posledica dedovanja ali nakupa iste nepremičnine več oseb po solastniških deležih...Vsak od solastnikov lahko v vsakem času zahteva delitev solastnine, razen v neprimernem času. Solastnik se tej pravici ne more odpovedati za vselej, lahko pa se ji odpove za določen čas, pri čemer njegova odpoved zavezuje tudi njegove pravne naslednike.

Način delitve solastnine

Delitev v naravi

Največkrat se solastniki sporazumno dogovorijo o načinu delitve stvari, kot to določa 70. člen SPZ. Če se solastniki ne morejo sporazumeti, o delitvi odloči sodišče v nepravdnem postopku, tako da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes.

Prodaja in delitev denarja

Če fizična delitev stvari v naravi ni mogoča, sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina (civilna delitev). Možno je tudi, da eden izmed solastnikov uveljavi predkupno pravico in izplača ostale solastnike po ceni, ki jo določi sodišče. Solastnik, ki je na takšen način dobil stvar ali del stvari, pridobi lastninsko pravico na stvari s pravnomočnostjo odločbe. Drugim solastnikom mora izplačati njihove deleže skupaj z obrestmi najkasneje v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe. 

solastnina nepremicnine
Solastnina nepremičnine
-->