Plonk listek pri nakupu nepremičnine
 

 Plonk listek nakup nepremičnine

Ko se odločate za nakup nepremičnine, je premislek o primernosti nakupa ključnega pomena za uspešnost nakupa nepremičnine. Proces odločanja  je lažji, ko preverimo plonk listek pri nakupu nepremičnine:

Finančna sposobnost

Preverite, ali si lahko privoščite nakup nepremičnine, tako da analizirate svoje prihodke, izdatke in finančne cilje. Ne pozabite upoštevati stroškov vzdrževanja, davkov in morebitnih popravil.

Potrebe in želje

Premislite, ali izbrana nepremičnina ustreza vašim trenutnim in pričakovanim potrebam ter željam. Pomembno je, da se osredotočite na dejanske potrebe, kot so velikost, lokacija, število spalnic in drugi pomembni dejavniki.

Investicijski potencial

Če razmišljate o nepremičnini kot o dolgoročni naložbi, ocenite njen investicijski potencial glede na pričakovani donos, rast vrednosti in morebitno prihodnjo prodajo.

Pregled lastnosti

Bodisi gre za stanovanje, hišo ali komercialno nepremičnino, pomembno je, da temeljito pregledate stanje lastnosti, vključno s strukturno integriteto, stanjem strehe, električnimi in vodovodnimi napeljavami ter morebitnimi skritimi pomanjkljivostmi.

Lokacija

Lokacija je ključen dejavnik pri določanju primernosti nakupa. Preverite bližino šol, trgovin, javnega prevoza in drugih storitev, ki so vam pomembne.

Pravne obveznosti

Pred nakupom se pozanimajte o vseh pravnih obveznostih, povezanih z nepremičnino, vključno z lastništvom, hipoteko, plačevanjem davkov in skladnostjo z lokalnimi predpisi.

S premišljenim razmislekom in zapisom plonk listka pri nakupu nepremičnine lahko zagotovite, da je nakup nepremičnine primeren in zadovoljujoč za vas v prihodnjih letih.

Plonk listek pri nakupu nepremičnine
 
Ali je nepremičnina primerna za moj nakup?
- lokacije
- velikosti in razporeditve prostorov
- finančnih zmožnosti in cene
- pravnih vidikov, razumevanje lastniških dokumentov
- izvedbe selitve...
Plonk listek
 
-->

V praksi so nepremičninske odločitve pogosto posledica zapletenega prepletanja zunanjih in notranjih dejavnikov. Posamezniki tehtajo zunanje dejavnike, kot so razmere na trgu in razpoložljivost nepremičnin, glede na njihov osebni finančni položaj, življenjske cilje in čustvena razmišljanja.

Pomembno je, da se kupci zavedajo teh zunanjih sprožilcev in so previdni pri odločanju o nepremičninah. Medtem ko lahko zunanji sprožilci ustvarijo občutek nujnosti in vplivajo na oblikovanje cen, je bistveno, da kupci pred nakupom opravijo temeljito raziskavo, ocenijo svoje finančno stanje in razmislijo o svojih dolgoročnih ciljih. Včasih je lahko nakup nepremičnine po višji ceni zaradi zunanjih dejavnikov upravičen, če je v skladu s splošnimi cilji kupca, vendar mora biti odločitev sprejeta na podlagi dobrih informacij.

 

Vpliv okolja na nakup nepremičnine lahko vključuje:

1. Tržni pogoji nakupa nepremičnin

Ekonomski dejavniki, cene nepremičnin,  obrestne mere za kredite in splošno stanje nepremičninskega trga lahko vplivajo na posameznikovo odločitev o nakupu nepremičnine. Na primer, nizke obrestne mere so lahko zunanji sprožilec, ki nekoga motivira za nakup stanovanja, ker postane cenovno ugodnejše, lažje dosegljivo.

Ko posamezniki vidijo trend naraščanja cen nepremičnin na določenem območju ali vrsti nepremičnine, lahko to povzroči občutek nujnosti in strah pred zamudo. Zunanji sprožilci v obliki medijskih poročil, novic ali pogovorov z vrstniki lahko posredujejo ta trend in spodbudijo ljudi, da kupujejo nepremičnine na tem območju tudi po višjih cenah, v upanju na prihodnjo rast vrednosti.

 

2. Možnosti nakupa nepremičnin

 

Število oglasov na želenih lokacijah, razpoložljivost določenih vrst nepremičnin (npr. enodružinskih hiš, stanovanj ali stanovanj) in cene teh nepremičnin lahko delujejo kot zunanji sprožilci, ki vplivajo na odločitev o kupiti. Veliko povpraševanje po nepremičninah na določenih lokacijah ali vrstah nepremičnin lahko privede do konkurenčnih ponudb. 

3. Nepremičninski agenti spodbujajo nakup nepremičnin

Priporočila ali nasveti nepremičninskih agentov in strokovnjakov lahko služijo kot zunanji sprožilci. Če posrednik predlaga nepremičnino, ki je v skladu s kupčevimi željami in cilji, lahko to vpliva na njegovo odločitev.

4. Mediji in oglaševanje 

Oglasi, novice in vsebine družbenih medijev, povezane z nepremičninami, lahko ustvarijo zunanje sprožilce. Če na primer vidite privlačen oglas za novo stanovanjsko gradnjo, lahko nekoga spodbudite, da razišče to priložnost.

Posameznikove osebne misli, čustva in okoliščine vplivajo na nakup nepremičnine:

1. Finančna situacija 

Notranji sprožilci, povezani s finančno stabilnostjo, cilji in željami, igrajo pomembno vlogo. Na primer, nekdo s stabilno službo in dolgoročnim načrtom za ustvarjanje kapitala je lahko notranje motiviran za nakup nepremičnine.

2. Življenjski dogodki 

Dogodki v osebnem življenju, kot so poroka, ustvarjanje družine ali želja po več prostora, so lahko notranji sprožilci. Zaradi teh dogodkov lahko nekdo razmisli o nakupu večjega ali primernejšega doma.

3. Naložbeni cilji 

Na nepremičninske odločitve lahko vplivajo tudi notranji sprožilci, povezani z naložbenimi cilji in željo po dolgoročni finančni varnosti. Nekateri posamezniki vidijo nepremičnine kot način za ustvarjanje bogastva ali ustvarjanje dohodka od najemnin.

4. Čustveni dejavniki 

Čustva, kot so želja po stabilnosti, občutek dosežka ali strah pred zamudo, so lahko močni notranji sprožilci, ki vplivajo na odločitve o nepremičninah.

Razumevanje teh sprožilcev in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi cilji je bistveno pri sprejemanju pomembnih odločitev, kot je nakup nepremičnine. Priporočljivo je skrbno oceniti zunanje in notranje dejavnike, da zagotovite, da je odločitev usklajena s splošnimi finančnimi cilji in cilji glede življenjskega sloga.

-->

Nakup nepremičnine se lahko financira s prihranki, bančnim kreditom, bogato teto, sistemu najem z odkupom ali nakupom nepremičnine na obroke.

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom je priljubljena možnost za tiste, ki si želijo postati lastniki nepremičnine, vendar trenutno nimajo dovolj sredstev ali ustreznega kreditnega sposobnosti, da bi lahko takoj kupili nepremičnino.

Pravno svetovanje, pokliči 041 286 883

V tem primeru lastnik nepremičnine in najemnik skleneta dogovor o najemu, v katerem se določi, da ima najemnik možnost kupiti nepremičnino po koncu najemnega obdobja. Najemnik običajno plačuje mesečno najemnino, vključno z dodatnimi stroški, kot so davki in zavarovanja, pa tudi dodatne pristojbine, ki jih lahko zahteva lastnik. Običajno se določi tudi znesek odkupne cene, ki jo bo moral plačati najemnik, če se odloči za nakup nepremičnine po koncu najemnega obdobja. Ta znesek se lahko določi na začetku dogovora ali pa se prilagodi glede na različne dejavnike, kot so stanje nepremičnine, spremembe tržne vrednosti nepremičnine itd.

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom, obroke
Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom, obroke

Prednost tega sistema je, da lahko najemnik preizkusi in se navadi na življenje v nepremičnini, ki jo želi kupiti, preden se odloči za nakup. Poleg tega lahko najemnik postopoma kopiči sredstva za nakup nepremičnine in se pripravi na pridobitev kreditov, ki jih potrebuje za nakup.

Nakup nepremičnine na obroke

Nakup nepremičnine na obroke se lahko izvede na več načinov, odvisno od dogovora med kupcem in prodajalcem. Eden od načinov je, da se stranki dogovorita za plačilo kupnine v več obrokih, pri čemer se običajno zahteva plačilo določenega zneska kot pologa ob sklenitvi pogodbe. Preostali znesek kupnine se lahko nato plačuje v rednih mesečnih obrokih, dokler celotna kupnina ni plačana.

Vendar pa se lahko način plačila in obroki razlikujejo od primera do primera. Na primer, prodajalec lahko zahteva, da kupec plača določen delež kupnine kot polog in preostanek plača v mesečnih obrokih za dobo 5 let. 

Pri nakupu nepremičnine na obroke je pomembno, da se zavedate, da se običajno zahteva višji skupni znesek, ker prodajalec prevzema tveganje ob odloženem plačilu. Poleg tega se lahko plačuje tudi obresti na obroke, ki lahko dodatno povečajo skupni znesek.

Preden se odločite za nakup nepremičnine na obroke, je priporočljivo preveriti možnosti financiranja, ki so vam na voljo, ter preučiti vse pogoje pogodbe, vključno z obrestmi, roki plačila, zavarovanjem ter drugimi določbami. Prav tako je priporočljivo, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom, da preverite, ali so pogoji pogodbe v skladu z zakonodajo in zaščitijo vaše interese kot kupca.

Pravno svetovanje, pokliči 041 286 883

 

Pravno svetovanje
-->

Na Vrhniki je na voljo kar nekaj poslovnih in stanovanjskih nepremičnin, odvisno od tega, kaj iščete in kakšne so vaše potrebe. Če iščete poslovne nepremičnine, lahko preverite ponudbo lokalnih nepremičninskih agencij, ki imajo objavljene oglase na svojih spletnih straneh ali na portalih. Prav tako lahko preverite lokalne oglasne deske ali se obrnete na lokalne poslovne partnerje, da izveste za kakšno poslovno nepremičnino, ki se trenutno ne oglašuje.

Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki
Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki

Življenje v mestih je sicer dražje, vendar je odločitev za lokacijo odvisna ne samo od financ, ampak predvsem od vaših življenjskih navad in zahtev. Vam je bliže urbano življenje, kjer imate vse pri roki, ali se bolj vidite v manjšem kraju ali celo na podeželju?

Na Vrhniki so stanovanjska naselja večinoma locirana bližje mestnemu jedru in imajo običajno dobro razvito infrastrukturo, vključno z vsemi potrebnimi storitvami, kot so trgovine, šole, vrtci, zdravstveni domovi, javni prevoz in drugo.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Podeželska naselja na Vrhniki; Zaplana, Mizni dol, Stara Vrhnika.... so oddaljena od mestnega jedra in so bolj primerna za tiste, ki si želijo živeti v mirnem in naravnem okolju. Ta naselja so običajno manjša in ponujajo drugačen način življenja kot mestna naselja. V podeželskih naseljih je običajno več zelenih površin, kjer se lahko prebivalci ukvarjajo z vrtnarjenjem ali drugimi dejavnostmi v naravi.

Občina Vrhnika obsega naselja: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni dol, Padež, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika,- Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana, Zavrh pri Borovnici.

Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki ima lahko več prednosti:

Vrhnika je idealna lokacija za nakup stanovanjske nepremičnine, saj se nahaja v bližini Ljubljane, hkrati pa je obkrožena z naravnimi lepotami, kot so hribi, gozdovi in reka Ljubljanica. Ta kombinacija naredi Vrhniko idealno lokacijo za tiste, ki želijo živeti v mirnem in zelenem okolju, hkrati pa biti blizu vseh urbanih ugodnosti Ljubljane.

Vrhnika je dostopna tako z avtom kot z javnim prevozom, kar je pomembno za tujce, ki nimajo svojega prevoznega sredstva ali ne želijo uporabljati avtomobila. Na Vrhniki so na voljo avtobusne in železniške povezave do Ljubljane ter drugih okoliških krajev.

V primerjavi z Ljubljano so cene nepremičnin na Vrhniki razmeroma nizke, kar lahko predstavlja privlačno investicijsko priložnost. Tako si lahko mlade družine s svojim denarjem kupijo večjo in bolje opremljeno stanovanje, kot bi si ga lahko privoščili v Ljubljani.

 Slovenija velja za varno državo, z nizko stopnjo kriminala in korupcije. Vrhnika ni izjema, saj je eno najvarnejših krajev v Sloveniji. Poleg tega ponuja kakovostno življenje v naravnem okolju, ki je primerno za družine in tiste, ki si želijo umiritve od hitrega tempa mestnega življenja.

Seveda so cene in vrste nepremičnin odvisne od trenutne ponudbe na trgu, zato bi vam priporočal, da se obrnete na lokalno nepremičninsko agencijo, ki bo lahko bolje ocenila trenutno stanje na trgu nepremičnin na Vrhniki in vam pomagala najti primerno poslovno ali stanovanjsko nepremičnino.

Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki
Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki
-->

V Žireh, ki se nahajajo v osrednji Sloveniji, so na voljo različne možnosti za nakup nepremičnin, kot so stanovanja in hiše za mlade družine. Cene se razlikujejo glede na velikost, starost in lokacijo nepremičnine ter se nenehno spreminjajo glede na stanje na trgu nepremičnin. V nadaljevanju so navedene nekatere trenutne možnosti za nakup nepremičnin v Žireh:

Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup
Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup

Stanovanja 

V Žireh so na voljo različna stanovanja, ki se razlikujejo po velikosti, starosti in lokaciji. Cene se za manjša stanovanja začnejo pri približno 70.000 evrih, medtem ko so cene za večja in bolj kakovostno opremljena stanovanja lahko višje, več kot 120.000 evrov.

Hiše

V Žireh so na voljo različne hiše, ki se razlikujejo po velikosti, starosti in lokaciji. Cene se za samostojne hiše začnejo pri približno 100.000 evrih, medtem ko so cene za večje in bolj kakovostno opremljene hiše lahko višje, tudi do 250.000 evrov.

Novogradnje in poslovne nepremičnine

V Žireh se gradijo tudi novejše hiše in stanovanja, ki so primerna predvsem za mlade družine. Žiri ponuja nekaj možnosti za nakup poslovnih nepremičnin. V mestu so na voljo poslovni prostori in skladišča, ki se nahajajo predvsem v industrijskih conah. Poleg tega obstajajo tudi nekateri prostori v centru mesta, ki so primerni za manjše pisarne ali trgovine.

Občina Žiri obsega naselja: Brekovice, Breznica ori Žireh, Goropeke, Izgorje, Jarčja dolina, Koprivnik, Ledenica, Mrzli Vrh, Opale, Osojnica, Podklanec, Račeva, Ravne pri Žireh, Selo, Sovra, Zabrežnik, Žiri, Žirovski Vrh.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Cene poslovnih nepremičnin se lahko razlikujejo glede na velikost, starost in lokacijo nepremičnine. V splošnem so cene poslovnih nepremičnin v Žireh nižje v primerjavi z večjimi mesti, kot so Ljubljana ali Celje. Cene nepremičnin se lahko razlikujejo tudi glede na lokacijo v Žireh. Na primer, nepremičnine v centru mesta so lahko dražje kot tiste na obrobju mesta. Pri nakupu nepremičnine je pomembno upoštevati tudi druge dejavnike, kot so kakovost gradnje, starost nepremičnine, oprema in drugi pogoji. 

Če iščete stanovanje, hišo ali prostor za poslovno dejavnost v Žireh, se lahko obrnete na lokalne nepremičninske agencije, ki vam bodo lahko pomagale pri iskanju in nakupu ustrezne poslovne nepremičnine. Pred nakupom poslovne nepremičnine je vedno priporočljivo opraviti ogled in preveriti vse potrebne informacije o stanju in dokumentaciji nepremičnine ter se posvetovati s pravnim strokovnjakom.

Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup
Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup
-->

V Idriji je trenutno na trgu na voljo nekaj možnosti za nakup nepremičnin v različnih naseljih. V nadaljevanju so navedene nekatere od teh možnosti, vendar je treba opozoriti, da se stanje na trgu nepremičnin nenehno spreminja, zato se lahko cene in ponudba razlikujejo od trenutnih. Poleg tega pa je dostopnost nakupa nepremičnine v Idriji odvisna tudi od trenutne ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin. V zadnjem času so se cene nepremičnin v Idriji nekoliko povečale, vendar so še vedno relativno dostopne v primerjavi z drugimi večjimi mesti v Sloveniji.

nepremičnine Idrija nakup stanovanja, hiše
nepremičnine Idrija nakup stanovanja, hiše

Občina Idrija obsega naselja: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja, Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idršek, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Javornik, Jelični Vrh, Kanji Dol, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, Pečnik, Potok, Predgriže, Razpotje, Rejcov grič, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Strmec, Vojsko, Zadlog, Zavratec, Žirovnica.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Nakup nepremičnine v Idriji je odvisen od več dejavnikov, kot so lokacija, velikost, starost in kakovost gradnje nepremičnine. Spodaj so približne cene stanovanj in hiš v Idriji:

 • Cene manjših stanovanj v centru mesta se gibljejo med 60.000 in 100.000 evrov, medtem ko so cene za večje stanovanje v povprečju med 120.000 in več.

 • Cene vrstnih hiš v Idriji se gibljejo od 130.000 do 200.000 evrov, medtem ko so cene za samostojne hiše običajno višje, od 200.000 do 400.000 evrov.

Za natančnejšo oceno cene nepremičnine in dostopnost nakupa, priporočamo, da se obrnete na lokalne nepremičninske agencije ali strokovnjake za nepremičnine, ki vam bodo lahko svetovali in pomagali pri nakupu nepremičnine v Idriji.

Ponudba nepremičnin za nakup v Idrija, stanovanja, hiše
Ponudba nepremičnin za nakup v Idrija, stanovanja, hiš
-->

Notranjska ponuja veliko možnosti za gradnjo ali nakup nepremičnin, odvisno od vaših želja in potreb.

KATALOG NEPREMIČNIN

poiščite svojo novo nepremičnino: Notranjska!poiščite svojo novo nepremičnino: Notranjska!

Med najbolj primernimi naselji za gradnjo hiše bi lahko izpostavili. Izbira lokacije za nakup nepremičnine je pomembna odločitev, saj bo vplivala na vašo kakovost življenja in investicijsko vrednost nepremičnine:

Cerknica je mesto na Notranjskem, ki je znano po svojem jezeru in bogati naravni krajini. Mesto ponuja različne možnosti za nakup nepremičnin, od stanovanj in hiš do zemljišč za gradnjo. Mesto ima dobro razvito infrastrukturo, vključno z vrtci, šolami, trgovinami in zdravstvenim domom.Večja naselij v Občini Cerknica, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bloška Polica, Cajnarje, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Hribljane, Ivanje selo, Martinjak, Otonica, Podskrajnik, Rakov Škocjan, Sveti Vid, Topol pri Begunjah, Unec, Žerovnica, Župeno

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Postojna je znano mesto v Sloveniji, ki je znano po svoji kraški pokrajini in Postojnski jami. Mesto ponuja številne možnosti za nakup nepremičnin, vključno s stanovanji in hišami v mirnejših predelih mesta. Mesto ima tudi dobro razvito infrastrukturo in je dostopno prek avtoceste. Občina Postojna obsega naselja: Belsko, Brezje pod Nanosom, Bukovje, Dilce, Gorenje, Goriče, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Koče, Landol, Liplje, Lohača, Mala Brda, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Orehek, Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavina, Slavinje, Stara vas, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Zagon, Žeje.

Naselje Pivka se nahaja v bližini avtoceste Ljubljana - Koper in ponuja veliko možnosti za gradnjo hiš. Ima tudi dobro razvito infrastrukturo, vključno s šolami, vrtci, trgovinami in zdravstvenim domom. Občina Pivka obsega naselja: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Ribnica, Selce, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šmihel, Šilentabor, Trnje, Velika Pristava, Volče, Zagorje.

Mesto Ilirska Bistrica se nahaja v bližini avtoceste in ponuja veliko možnosti za gradnjo hiš. Ima tudi dobro razvito infrastrukturo, vključno s šolami, vrtci, trgovinami in zdravstvenim domom.Občina Ilirska Bistrica obsega naselja: Bač, Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Snežnik, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje, Zalči

Naselje Rakek se nahaja v bližini avtoceste, kar omogoča enostaven dostop do drugih delov Slovenije. Ponuja tudi dobro razvito infrastrukturo, vključno s šolami, vrtci, trgovinami in zdravstvenim domom.

Manjše hitro rastoče naselje Grahovo na Notranjskem, ki se nahaja med Ložem in Cerknico. Naselje ponuja mirno in idilično okolje, primerno za mlade družine, ki si želijo živeti na podeželju. Tukaj bi lahko našli hiše in zemljišča za gradnjo hiš po meri.

Stari trg naselje ima zgodovinsko in kulturno bogato ozadje, ki se kaže v njegovih starodavnih arhitekturnih zgradbah in kulturnih spomenikih. To bi lahko bilo zanimivo za tiste, ki si želijo nakupiti nepremičnino v idiličnem in mirnem okolju, obkroženem s starodavnimi zgradbami in lepimi naravnimi krajinami.

Velike Bloke so majhno naselje v bližini Cerknice, ki se nahaja na robu gozda in ponuja čudovite poglede na okoliško pokrajino. Tukaj bi lahko našli različne vrste nepremičnin, od hiš in apartmajev do zemljišč, ki bi bila primerna za gradnjo hiše po meri.

Osredek je majhno naselje v bližini Cerknice, ki je znano po svojem mirnem in idiličnem okolju, obkroženem z gozdom in polji. Tukaj bi lahko našli hiše, ki bi bile primerne za družine ali tiste, ki si želijo živeti na podeželju.

Seveda obstaja še veliko drugih naselij na Notranjskem, ki bi lahko bila zanimiva za nakup nepremičnin, odvisno od vaših individualnih potreb in želja. Pred nakupom nepremičnine se vedno prepričajte, da opravite podrobno preiskavo in pridobite strokovno mnenje, da se izognete neprijetnim presenečenjem.

KATALOG NEPREMIČNIN

Tukaj je nekaj korakov, ki vam lahko pomagajo pri izbiri prave lokacije:

Oglejte si več lokacij

Začnite z raziskovanjem različnih lokacij, ki so vam všeč, in si oglejte več nepremičnin na različnih lokacijah, da boste lažje primerjali in izbrali najboljšo za vas.

Določite svoje potrebe in želje

Določite svoje potrebe in želje, kot so dostopnost do službe, šole, vrtca, trgovin, narave, kulturnih dogodkov, javnega prevoza, mirna soseska in podobno.

Preverite infrastrukturo:

Preverite, ali ima lokacija dobro razvito infrastrukturo, kot so ceste, vodovod, elektrika, plin, javna razsvetljava, kanalizacija in podobno.

 

Preglejte cene nepremičnin:

Preglejte cene nepremičnin na različnih lokacijah, da boste dobili idejo, kakšne so cene v vašem proračunu in kaj se vam splača kupiti.

Pridobite informacije od strokovnjakov:

Posvetujte se z nepremičninskim agentom, gradbenim inženirjem ali arhitektom, da vam pomagajo pri izbiri prave lokacije in nakupu nepremičnine.

Obiščite lokacijo večkrat:

Obiščite lokacijo večkrat, da boste dobili občutek za okolico, ljudi, sosesko in kulturo.

Upoštevanje teh korakov vam bo pomagalo izbrati pravo lokacijo za nakup nepremičnine v Sloveniji, ki bo ustrezala vašim potrebam in željam ter hkrati imela dolgoročno vrednost in donosnost vaše investicije.

Nepremičnine in nepremičninski oglasi na področju Notranjske
Nepremičnine in nepremičninski oglasi na področju Notranjske
-->

V okolici Ljubljane je veliko krajev, ki so primerni za nakup nepremičnin za mlade družine. V zadnjih letih je zraslo veliko novih stanovanjskih sosesk in naselji z družinskimi hišami. Novogradnje ponujajo moderne, energetsko učinkovite in kakovostne domove, ki ustrezajo potrebam mladih družin.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Tu je nekaj predlogov:

 • Medvode so manjše mesto, ki se nahaja na zahodnem delu Ljubljanske kotline. Mesto ponuja mirno okolje, hkrati pa je blizu Ljubljane, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev. Tu so na voljo predvsem novogradnje, rabljene hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine.

 • Kamnik je staro mestno jedro, ki se nahaja na obrobju Ljubljanske kotline. Tu so na voljo predvsem starejše hiše in stanovanja, ki so obnovljena in primerna za mlade družine. Mesto ponuja veliko zelenih površin in kulturnih dogodkov.

  Nakup nepremičnine, novogradnje za mlade družine v okolici Ljubljane
  Nakup nepremičnine, novogradnje za mlade družine v okolici Ljubljane
 • Domžale so manjše mesto, ki se nahaja v bližini Ljubljane. Tu so na voljo predvsem novogradnje, rabljene hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine. Mesto ima veliko parkov, vrtcev, šol in trgovin, hkrati pa je blizu Ljubljane, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev.

 • Vrhnika je manjše mesto, ki se nahaja na zahodu Ljubljanske kotline. Mesto ponuja mirno okolje, hkrati pa je blizu Ljubljane, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev. Vrhnika ima dobro razvito infrastrukturo, ki vključuje vrtce, osnovne šole, srednje šole, trgovine in zdravstvene ustanove. Mesto ima tudi veliko športnih in kulturnih dejavnosti, ki so primerne za družine. Tu so na voljo predvsem novogradnje, rabljene hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine.

 • Grosuplje je manjše mesto, ki se nahaja na jugu Ljubljanske kotline. Tu so na voljo predvsem hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine. Mesto ima veliko parkov, vrtcev, šol in trgovin. Grosuplje so odlična izbira za mlade družine, ki si želijo živeti v bližini Ljubljane, vendar ne želijo biti v samem mestu. Mesto ima dobro prometno povezavo z Ljubljano, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev.

 • Logatec je odlična izbira za mlade družine, ki si želijo živeti v bližini Ljubljane, vendar ne želijo biti v samem mestu. Mesto ima dobro prometno povezavo z Ljubljano, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev. Hkrati pa se mesto nahaja v neposredni bližini zelenih površin, kot je Zaplana in Blekovske gmajne, Rovte ki ponujajo veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev v naravi. Logatec se nahaja v čudovitem naravnem okolju, ki ponuja veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev v naravi. V bližini so številne planinske poti, kolesarske steze in ribiški revirji, ki bodo zadovoljili vse okuse

Pri izbiri lokacije in vrste nepremičnine za mlade družine je pomembno upoštevati njihove potrebe, želje in prihodnje načrte. Tu je nekaj stvari, ki jih je smiselno upoštevati pri izbiri lokacije in vrste nepremičnine za mlade družine:

 • Lokacija: Pri izbiri lokacije je pomembno upoštevati dejavnike, kot so bližina šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov, trgovin, javnega prevoza in drugih storitev, ki jih boste morda potrebovali. Pomembno je tudi, da razmislite o okolici, na primer o naravnih lepotah, rekreacijskih možnostih, varnosti in miru.

 • Vrsta nepremičnine: Pri izbiri vrste nepremičnine je pomembno razmisliti o svojih potrebah in željah. Mlade družine običajno potrebujejo prostorne in funkcionalne domove, ki so primerne za otroško igro, druženje in sprostitev. V izbiri vrste nepremičnine je smiselno razmisliti o stanovanju, hiši ali vrstni hiši. Stanovanja so običajno manjša in bolj primerna za družine, ki živijo v mestu, medtem ko so hiše in vrstne hiše primernejše za tiste, ki si želijo več prostora in zasebnosti.

 • Dostopnost: Pomembno je, da nepremičnina, ki jo boste kupili, zagotavlja dovolj prostora za parkiranje avtomobilov, saj je to pogosto pomembno za mlade družine. Prav tako je smiselno upoštevati, ali ima nepremičnina dostop do javnega prevoza, saj lahko to olajša vsakodnevne aktivnosti.

 • Energetska učinkovitost: Pri izbiri nepremičnine je smiselno upoštevati tudi njeno energetsko učinkovitost, saj lahko to vpliva na vaše stroške ogrevanja in hlajenja. Pri nakupu novejše nepremičnine je smiselno preveriti, ali ima energijsko nalepko in kakšno stopnjo energijske učinkovitosti ima.

 • Cena: Seveda je pomembno upoštevati tudi ceno nepremičnine in stroške vzdrževanja. Pri nakupu nepremičnine se je smiselno posvetovati z nepremičninskim agentom ali finančnim svetovalcem, da lahko pridobite informacije o različnih možnostih financiranja in prihranite na stroških.

 KATALOG NEPREMIČNIN

Pri izbiri kraja za nakup nepremičnine za mlade družine v okolici Ljubljane je pomembno upoštevati dejavnike, kot so razpoložljivost javnega prevoza, bližina šol in vrtcev, varnost in drugi osebni preference.

-->

Nakup zemljišč za gradnjo stanovanj ali poslovnih objektov je tudi ena izmed priljubljenih strategij naložbe v nepremičnine. Cilj je graditi objekte in jih nato prodati ali oddati v najem. Ta strategija je primerna za tiste, ki imajo večji kapital in želijo ustvariti višje donose, vendar so pripravljeni sprejeti večje tveganje.

KATALOG NEPREMIČNIN

Pred nakupom zemljišča je pomembno upoštevati več dejavnikov, kot so:

 1. Lokacija: Pomembno je, da izberete zemljišče v dobri lokaciji, ki je primerna za gradnjo. Najbolj zaželene lokacije so tiste, ki so blizu javnih ustanov, šol, trgovin, zdravstvenih ustanov, prometnih povezav in drugih storitev.

  Nakup zemljišča za gradnjo je možnost za naložbo v nepremičnine
  Nakup zemljišča za gradnjo je možnost za naložbo v nepremičnine
 2. Namembnost: Pred nakupom je pomembno, da preverite, kakšna je namembnost zemljišča in kakšne so možnosti za gradnjo. Pri tem je treba upoštevati prostorske načrte in druge predpise ter pridobiti ustrezna dovoljenja.

 3. Urejen dostop in možnost priklopa na komunalno infrastrukturo: Opremljenost zemljišča je pomemben dejavnik pri gradnji, saj je od tega odvisno, kakšno vrsto objekta lahko gradimo. Pomembno je, da izberete zemljišče, ki ustreza vašim potrebam in ciljem glede gradnje.

 4. Cena: Cena zemljišča je pomemben dejavnik pri naložbi v nepremičnine. Pred nakupom je treba preveriti cene v okolici ter se posvetovati s strokovnjaki za nepremičnine, da bi lahko sprejeli informirano odločitev.

 5. Možnosti prihodkov: Pri nakupu zemljišča za gradnjo je pomembno, da se zavedate potenciala prihodkov, ki jih lahko ustvari gradnja objektov. Pred nakupom je treba preveriti povpraševanje na trgu in oceniti možnosti za oddajo v najem ali prodajo objektov.

Pri naložbi v zemljišča za gradnjo je pomembno, da upoštevate vse dejavnike in se posvetujete s strokovnjaki s področja nepremičnin in gradbeništva, da bi lahko sprejeli informirane odločitve o naložbah.

-->

Obstaja veliko strategij za naložbo v nepremičnine, odvisno od vaših ciljev, tveganja, razpoložljivega kapitala in drugih dejavnikov.

KATALOG NEPREMIČNIN

Tu je nekaj pogostih strategij:

 1. Hitra prenova in prodaja nepremičnine: Ta strategija vključuje nakup nepremičnine, prenovo in prodajo v kratkem času, da se ustvari hitri dobiček. Ta strategija je primerna za tiste, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje za hitrejši donos. Opravite potrebna popravila in poskrbite za čistočo in urejenost. To lahko poveča privlačnost stanovanja za morebitne kupce.

 2. Hitra prenova in prodaja nepremičnine: Ta strategija vključuje nakup nepremičnine, prenovo in prodajo v kratkem času, da se ustvari hitri dobiček. Ta strategija je primerna za tiste, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje za hitrejši donos.

Stanovanja so ena izmed najbolj priljubljenih možnosti za naložbe v nepremičnine. Obstaja več razlogov, zakaj so stanovanja zanimiva naložba:

 1. Stabilni viri dohodka: Stanovanja lahko predstavljajo stabilen vir pasivnega dohodka, saj lahko lastnik stanovanja odda nepremičnino in zaračuna najemnino. Redni prihodki od najemnine lahko zagotavljajo finančno varnost in omogočajo večjo svobodo pri upravljanju drugih naložb.

  • Dolgoročna naložba v oddajanje nepremičnin: To je najbolj tradicionalna strategija naložbe v nepremičnine, ki vključuje nakup nepremičnine z namenom dolgoročnega oddajanja. Tu je cilj ustvariti redne prihodke iz najemnin, hkrati pa imeti tudi potencialno rast kapitala z dolgoročno rastjo vrednosti nepremičnine. Ta strategija je primerna za tiste, ki želijo stabilne donose in ne želijo tvegati preveč svojega kapitala.
 2. Dolgoročna rast vrednosti: Stanovanja so lahko tudi dolgoročna naložba, saj se vrednost nepremičnin sčasoma lahko poveča. To pomeni, da lahko lastnik stanovanja ustvari dobiček, ko nepremičnino proda.

 3. Ugodno financiranje: Stanovanja lahko pridobimo s posojili, kar lahko omogoča bolj ugodne obrestne mere in pogoje od drugih vrst naložb. Poleg tega lahko lastnik stanovanja pri upravljanju svoje naložbe uporabi vzvode, kot je na primer uporaba denarja iz najemnin za izboljšanje ali vzdrževanje nepremičnine.

  Nakup stanovanja za naložbo v nepremičnine
  Nakup stanovanja za naložbo v nepremičnine
 4. Prilagodljivost naložbe: Lastnik stanovanja ima več možnosti pri upravljanju svoje naložbe. Stanovanja običajno ni težko prodati ali oddati glede na pomanjkanje stanovanj na trgu. 

Pri investiranju v stanovanja pa je pomembno upoštevati tudi različne dejavnike, kot so tržne razmere, lokacija nepremičnine, stroški vzdrževanja in najema, ter se posvetovati s strokovnjaki s področja nepremičnin in finance, da bi lahko sprejeli informirane odločitve o naložbah.

Obstaja več načinov, kako najti stanovanja, ki so primerna za naložbo v nepremičnine. Nekateri najbolj priljubljeni načini so:

 1. Spletni portali za nepremičnine: Obstaja veliko spletnih portalov, ki ponujajo širok izbor nepremičnin, vključno s stanovanji. Med najbolj priljubljenimi v Sloveniji so najdi.si, bolha.com, nepremicnine.net, stan.si in drugi. Ti portali ponujajo različne filtre, ki jih lahko uporabite za iskanje nepremičnin po regiji, ceni, velikosti in drugih kriterijih.

 2. Nepremičninske agencije: Če iščete kakovostno storitev, lahko poiščete nepremičninske agencije, ki se specializirajo za prodajo in oddajo stanovanj. Nepremičninske agencije imajo običajno dostop do širšega nabora nepremičnin, ki niso javno objavljene, in lahko vam pomagajo pri izbiri nepremičnine, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

 3. Socialna omrežja in oglasi: Nekateri lastniki stanovanj oglašujejo svoje nepremičnine na socialnih omrežjih, kot so Facebook in Instagram, ali pa v lokalnih oglasih in časopisih. Če iščete nepremičnino za naložbo, lahko spremljate te objave in se tako seznanite z možnostmi na trgu.

 4. Osebni stiki in referenca: Včasih so najboljše naložbe tiste, ki jih odkrijemo prek osebnih stikov ali priporočil drugih. Če poznate ljudi, ki vam zaupajo in imajo izkušnje z naložbami v nepremičnine, se lahko obrnete na njih in prosite za nasvete in priporočila.

Pri izbiri stanovanja za naložbo v nepremičnine je pomembno, da upoštevate različne dejavnike, kot so lokacija, velikost, stanje in ceno nepremičnine. Prav tako je priporočljivo, da pred nakupom opravite temeljito preiskavo in se posvetujete s strokovnjaki s področja nepremičnin in finance, da bi lahko sprejeli informirane odločitve o naložbah.

 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je nakup nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->