Ocena vrednosti je osnova uspeha pri prodaji nepremičnine

Pri prodaji nepremičnin je kvalitetna ocena vrednosti osnova za dobre poslovne odločitve. Bistvena vsebina oglas za prodajo nepremičnine je cena, ki vpliva na privlačnost ponudbe. Več potencialnih interesentov, ki se odzove na oglas za prodajo, več informacij lastnik prejme o pripravljenosti za nakup. 

Ocena vrednosti nepremičnine
Ocena vrednosti nepremičnine

 

Ocena vresnosti nepremičnine je ključnega pomena za primere hipotekarnih zavarovanj obveznosti, premoženjskih zavarovanj, ocene primerne najemnine, ocene potrebnih investicijskih stroškov, medsebojnih sodnih ali izvensodnih poravnav ali določitev primernih deležev ali odškodnin.