Pisno podaljšanje najemne pogodbe za nepremičnino

Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku.

Podaljšanje najemne pogodbe lahko lastnik in najemnik uredita drugače, če to pisna najemna pogodba določa.

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?