Naložbe v nepremičnine so značilne za vlagatelje, ki  dobro poznajo delovanje trga nepremičnin in imajo izkušnje z večjimi investicijami. Poleg tega so vlagatelji v nepremičnine običajno tudi tisti, ki imajo na voljo dovolj sredstev za vlaganje, saj nepremičnine običajno zahtevajo veliko vloženega kapitala. Vlagatelji v nepremičnine morajo biti pripravljeni na dolgoročno zavezo, saj lahko prodaja nepremičnine traja dlje časa in zahteva dodatne stroške, kot so davki in pristojbine.

KATALOG NEPREMIČNIN

Pomembno je tudi, da imajo vlagatelji v nepremičnine ustrezno pravno znanje iz nepremičninskega prava in gradbenih pogodb. Prav tako morajo biti pozorni na makroekonomske kazalnike, kot so stopnje obrestnih mer, inflacija, gospodarska rast, saj imajo ti lahko velik vpliv na donosnost naložbe v nepremičnine.

Obstaja veliko strategij za naložbo v nepremičnine, odvisno od vaših ciljev, tveganja, razpoložljivega kapitala in drugih dejavnikov. Tu je nekaj pogostih strategij:

1. Dolgoročna naložba v oddajanje nepremičnin:

To je najbolj tradicionalna strategija naložbe v nepremičnine, ki vključuje nakup nepremičnine z namenom dolgoročnega oddajanja. Tu je cilj ustvariti redne prihodke iz najemnin, hkrati pa imeti tudi potencialno rast kapitala z dolgoročno rastjo vrednosti nepremičnine. Ta strategija je primerna za tiste, ki želijo stabilne donose in ne želijo tvegati preveč svojega kapitala.

2. Hitra prenova in prodaja nepremičnine:

Ta strategija vključuje nakup nepremičnine, prenovo in prodajo v kratkem času, da se ustvari hitri dobiček. Ta strategija je primerna za tiste, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje za hitrejši donos.

3. Naložba v zemljišča:

Nakup zemljišč za gradnjo stanovanj ali poslovnih objektov je tudi ena izmed priljubljenih strategij naložbe v nepremičnine. Cilj je graditi objekte in jih nato prodati ali oddati v najem. Ta strategija je primerna za tiste, ki imajo večji kapital in želijo ustvariti višje donose, vendar so pripravljeni sprejeti večje tveganje.

4. Naložba v nepremičninske sklade:

Nepremičninski skladi so sredstva, ki vlagajo v različne nepremičnine, z namenom ustvarjanja donosov. Ti skladi so dostopni manjšim vlagateljem in so primerni za tiste, ki želijo razpršiti svoj portfelj naložb v nepremičnine.

5. Crowdfunding nepremičnin:

To je relativno nova strategija naložbe v nepremičnine, ki vključuje zbiranje kapitala od številnih vlagateljev za nakup in/ali prenovo nepremičnine. Ta strategija je primerna za tiste, ki želijo vlagati manjše zneske v nepremičnine, hkrati pa želijo sprejeti manjše tveganje.

Pri izbiri strategije za naložbo v nepremičnine je pomembno upoštevati vaše cilje, tveganja in razpoložljivi kapital, ter se posvetovati s strokovnjaki za nepremičnine, da bi lahko sprejeli informirane odločitve.

-->

Najem pisarne lahko pripomore k rasti podjetja, saj zagotavlja ustrezen delovni prostor za zaposlene in omogoča boljšo organizacijo dela. Pri izbiri pisarne za najem je pomembno upoštevati nekaj ključnih faktorjev:

 
1. Lokacija: Izberite lokacijo, ki je priročna za vaše zaposlene in stranke. Preverite tudi dostopnost do javnega prevoza in parkirišč.
 
2. Velikost in razporeditev: Pisarna mora biti dovolj velika za vaše potrebe in omogočati ustrezno razporeditev delovnih prostorov.
 
3. Cena: Upoštevajte proračun, ki ga imate na voljo, in poiščite pisarne, ki ustrezajo vašim finančnim zmožnostim.
 
4. Dodatne storitve: Preverite, kakšne dodatne storitve so na voljo, kot so internetna povezava, telefonska linija, recepcija, varnostni sistem in parkirišče.
 
5. Pogodba: Preberite in preučite pogodbo o najemu, preden jo podpišete. Preverite pogoje najema, kot so trajanje najema, višina najemnine, varščina, pogoj za podaljšanje najema in pogoji za prekinitev najema.
 
Pri izbiri pisarne za najem je pomembno, da se odločite za pisarno, ki bo ustrezala vašim potrebam in proračunu, hkrati pa boste lahko poslovali in delali nemoteno ter produktivno.
-->

Izbira dobrega najemnika je ključnega pomena za uspešno oddajo stanovanja. Tukaj je nekaj nasvetov za izbiro najemnika:

 1. Sestavite dober oglas: V oglasu naj bodo navedene vse podrobnosti o stanovanju, vključno s ceno najema, številom sob, površino in lokacijo. Poleg tega je pomembno, da določite, kakšne vrste najemnika si želite.
 2. Opravite ogled stanovanja: Pred oddajo stanovanja je pomembno, da se srečate s potencialnimi najemniki in opravite ogled stanovanja skupaj z njimi. Tako boste imeli priložnost, da se bolje spoznate, postavite vprašanja in se prepričate, da je stanovanje primerno za kandidata.
 3. Preverite plačilno sposobnost: Preden oddate stanovanje, preverite plačilno sposobnost najemnika.
 4. Preverite reference: Za dodatno zagotovilo, da je najemnik zanesljiv, lahko preverite njegove reference. Lahko jih zahtevate od prejšnjih najemodajalcev ali pa od njega zahtevate, da vam posreduje priporočila.
 5. Sklenite pogodbo: Ko ste se odločili za najemnika, je pomembno, da sklenete pisno najemno pogodbo, ki vsebuje vse podrobnosti o najemu in obveznosti obeh strank. Najemnik naj vam pred podpisom pogodbe predloži dokazilo o plačilu varščine.
 6. Vzdrževanje stikov: Po oddaji stanovanja je pomembno, da vzdržujete stike z najemnikom. Redno preverjajte stanje stanovanja in se hitro odzovite na morebitne težave.
 
Če upoštevate te nasvete, boste lahko izbrali dobrega najemnika in uspešno oddali svoje stanovanje.
-->

Prepis nepremičnin med družinskimi člani se lahko izvede na več načinov. V Sloveniji je mogoče lastništvo nepremičnine prenesti med družinskimi člani z darilno pogodbo ali s prodajno pogodbo. Darilna pogodba je najpogostejši način za prenos nepremičnine med družinskimi člani. V tem primeru se lastništvo nepremičnine prenese brezplačno.  V primeru prodajne pogodbe se nepremičnina proda po tržni ceni, vendar je cena lahko nižja kot pri prodaji nepremičnine tretjim osebam.

Izkoristite brezplačen uvodni posvet o prepisu nepremičnine. Pokličite 041 286 883

Pomembno je opozoriti, da obstajajo določene dajatve in davki, ki jih je treba plačati pri prenosu lastništva nepremičnine, ne glede na to, ali gre za darilno ali prodajno pogodbo. V Sloveniji je za prenos lastništva nepremičnine potrebno pridobiti tudi ustrezno pogodbo in vpisati lastništvo v zemljiško knjigo.
 
V vsakem primeru je priporočljivo, da se pred prenosom lastništva posvetujete s strokovnjakom za nepremičninsko pravo, ki vam lahko pomaga pri pravilnem izvedbi postopka in prepreči kasnejše pravne zaplete.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o.  razumemo, da je prodaja nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
-->

Kaj se zgodi z nepremičnino ob ločitvi je odvisno od različnih dejavnikov, kot so vrsta lastništva, dogovor med zakoncema, zakonski postopki in drugi dejavniki.

Sklenitev zakonske zveze oziroma nastanek zunajzakonske skupnosti ima določene posledice tudi na premoženjskopravnem področju zakoncev/zunajzakonskih partnerjev. Ločitev je razlog za delitev premoženja. Pri delitvi premoženja se upošteva, kaj sta zakonca ustvarila med trajanjem zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti v skupnem gospodinjstvu.

Če sta zakonca skupaj lastnika nepremičnine, lahko nepremičnino prodata ali ena stranka lahko odkupi delež druge stranke. V primeru, da nista sposobna doseči dogovora o delitvi premoženja, se bo o tem odločalo v sklopu postopka razveze zakonske zveze, ki ga vodi sodišče. 
 
V primeru, da je nepremičnina v lasti enega od zakoncev, ta običajno ostane v lasti tistega zakonca. Vendar pa je možno, da sodišče odredi prodajo nepremičnine in razdelitev izkupička med zakoncema, če je to potrebno za izpolnitev preživninskih obveznosti ali če je razdelitev premoženja po drugih kriterijih v korist obeh zakoncev.
 
Pomembno je vedeti, da so pravila glede delitve premoženja v primeru ločitve različna v različnih državah in da se lahko tudi v vsaki posamezni situaciji pojavijo posebne okoliščine, ki lahko vplivajo na delitev premoženja. Zato je vedno priporočljivo posvetovati se z ustrezno pravno strokovno osebo, kot je na primer odvetnik ali notar, za nasvet o specifični situaciji.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je prodaja nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

Obdajajo nas nepremičnine, prostori, kjer živijo in delujemo. Njihova glavna lastnost je redkost, zato imajo visoko vrednost. Ta se odraža v pomembnosti urejenega poslovanja z nepremičninami, poznavanja nepremičninskega prava in običajev na trgu. Pregledne in razumljive pogodbe so temelj učinkovitega gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami.

Pravo nepremičnin

Strankam svetujemo pri nakupih in prodajah nepremičnin, vpisu in izbrisu hipotek, služnostnih pravic in drugih stvarnih bremen ter zanje preverjamo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin. 

Vrednotenje nepremičnin

Cene se oblikujejo na trgu nepremičnin in se s časom spreminjajo. Ob poznavanju njihovega gibanja in sploh razmer na trgu je lahko prihranek pri nakupu večji kot bi bil sicer. 

Uporaba prava na trgu nepremičnin
Uporaba prava na trgu nepremičnin
 
 
 
-->

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice za nepremičnino, zazidljivo parcelo ali kmetijsko zemljišče omogoča vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo.

Kakšna je cena sestave služnostne pogodbe?

150 EUR - sestava enostavne služnostne pogodbe za zemljišče 

Služnostna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene služnostna prodajna pogodba za dostop do gozda, kmetijskega zemljišča ali pa služnostna pogodba za dostop prek služečega zemljišča do javne ceste za potrebe gradnje...... Za vsako služnostno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo.

Pokličite: 041 286 883

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini:

 • vožnja prek služečega zemljišča do gospodujočega zemljišča
 • napeljava komunalnih vodov
 • hoja do vodnjaka........

Ustanovitev služnostne pravice je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, ki se zaključi z vpisom služnostne pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne služnostne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine, vsebino služnosti in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • pridobivanje potrdil in notarska overitev prodajne pogodbe
 • vpis služnostne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini
-->

Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor omogoča spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi, prenos posesti na obdarjenca.

Če darovalec nepremičnino podari obdarjencu mora biti darilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Prepis stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne darilne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • odmera davka pri darilu, Zakona o davku na dediščine in darila 
 • pridobivanje potrdil,  soglasij, odločb Občine, Upravne enote, Ministerstvo za obrambo....
 • notarska overitev darilne pogodbe
 • vpis darilne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo in sprememba lastnika
 • pregled in urejanje obremenitev v zemljiški knjigi, hipotek, zaznamb, plomb..

Zavezanec za plačilo davka na darilo je oseba, ki prejme premoženje na podlagi darovanja. Davka na dediščine in darila ni potrebno plačati dedičem 1. dednega reda oz. osebam, ki so izenačene z dedičem prvega dednega reda. To so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Darilno pogodbo mora pri notarju overiti trenutni lastnik, darovalec. Za prepis nepremičnine je potreben vpis v zemljiško knjigo.

Kakšna je cena darilne pogodbe?

Darilna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene darilna pogodba za hišo, darilna pogodba za stanovanje, darilna pogodba za zemljišče kot tudi npr. darilna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti. Za vsak darilno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

 • 180 EUR - sestava enostavne darilne pogodbe za stanovanje, parcelo
 • 220 EUR - sestava kompleksne darilne pogodbe za hišo, večjo posest

Pokličite 041 286 883 ali pa izpolnite obrazec

 

Darilna pogodba za nepremičnino
Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo..
-->

Nepremičninska agencija Bidom d.o.o. svoje storitve obračunava strankam glede na vrsto in obseg naročila. Informativne cene storitev.

 1. Posredniška provizija nepremičninske družbe

Provizija nepremičninske družbe se plača, ko je sklenjena pogodba (prodajna ali najemna pogodba). Nepremičninska družba na podlagi dogovora zastopa naročitelja - lastnika nepremičnine, ki plača storitve nepremičninske družbe. Nakup ali najem nepremičnin iz naše ponudbe brez posredniške provizije za kupce ali najemnike.Cenik nepremičnine, posredniška provizija

1.1  Posredniška provizija pri prodaji nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru nakupa ali prodaje nepremičnin znaša do 4% od pogodbene cene - kupnine. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo. 

Primer izračuna posredniške provizije
kupnina za stanovanje 150.000 EUR * 2% = 3.000 EUR 

1.2  Posredniška provizija pri oddaji v najem nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino do  4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo. 

Primer izračuna posredniške provizije
najemnina za stanovanje 500 EUR/mesec * 24 mesecev = 12.000 EUR  * 3% = 360 EUR 

2. Pravno svetovanje, sestava pogodb na področju nepremičnin

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled  ali sestavo prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine. Cene: 

 • 200 EUR - sestava enostavne prodajne pogodbe do vrednosti kupnine 50.000 EUR za stanovanje, zemljišče;

 • 250 EUR - sestava kompleksne prodajne pogodbe za nepremičnino v vrednosti nad 50.000 EUR;

 • 150 EUR- pregled listin, dokumentacije in pisno poročilo o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine

 • 150 EUR - sestava najemne pogodbe, služnostne pogodbe, predpogodb, aneksov k pogodbi ali razveze pogodbe

 • 20 - 100 EUR - zastopanje v upravnih, davčnih postopkih pridobivanja soglasij in dovoljenj in drugih dokumentov, soglasje MORS, ponudbe in odobritev za kmetijska zemljišča, glede na zahtevnost posameznega postopka;

 • 300 - 500 EUR - prepis nepremičnine, postopek prenosa lastništva na nepremičnini;

 • 100 EUR - začeta 1h svetovanje pri urejanju pravnega stanja nepremičnine, davkih;

 • 50 EUR - hramba listin, pogodb in ključev do zaključka pravnega posla;

3. Posamezne storitve pri poslovanju z nepremičninami

 • 45 EUR voden ogled nepremičnine, ali sestanek pri naročitelju

 • 70 EUR prvi ogled nepremičnine za prevzem naročila za posredovanje

 • 40 EUR pisno poročilo o stanju oglaševanja in ogledih nepremičnine

 • 100 EUR sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla

 • 80 EUR - primopredajni zapisnik z ogledom stanja in prepis plačnika obratovalnih stroškov;

 • 10 EUR - pridobitev izrisa parcele, izpiska iz zemljiške knjige, izpis vrednotenja GURS...

 • 40 EUR - pridobitev lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, gradbenega dovoljenja;

 • 50 EUR – prodajni plakati, oglasne table na nepremičnini vsak začet mesec

 • 60 EUR - 4 mesečni oglas na strani podjetja

 • 0,37 EUR/km - kilometrina (se letno usklajuje z uredbo)

 

 4. Cenitve nepremičnin

Cenitve nepremičnin so osnova za poslovne odločitve v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posrednik pripravi oceno tržne vrednosti nepremičnine za potrebe postavitve oglaševane cene za prodajo ali najema  nepremičnine;

 • 130 EUR - stavbno zemljišče

 • 160 EUR - stanovanje

 • 220 EUR - enostaven poslovni prostor:

 • 220 EUR - stanovanjska hiša

 • 250 EUR - poslovna hiša (do 500 m2)

Sodno zapriseženi izvedenec za vrednotenje in cenitve nepremičnin izdela cenitev za tržno, hipotekarno, likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in bančne postopke v skladu z individualno ponudbo.

Kilometrina se usklajuje z Uredbo in se zaračuna pri službenih vožnjah oddaljenih več kot 15 km od sedeža družbe pri posredovanju nepremičnin in drugih službenih poteh, ki so posledica naročila storitve stranke. Bidom d.o.o. ni zavezanec za DDV od 31. 8. 2016.

Navedene cene storitev ne vsebujejo stroškov raznih taks in pristojbin upravnih organov ali drugih inštitucij. Pri nepremičninah, ki zaradi svojih individualnih lastnosti povzročijo dodatne stroške, ki jih s splošno ponudbo ni mogoče določiti, se dogovori cena, višina nadomestila za opravljeno storitev izključno na podlagi dogovora z naročnikom.

 

izračun posredniške provizije nepremičnine
Izračun posredniške provizije nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->

Solastninska razmerja na nepremičninah so pogosto predmet nesoglasij med solastniki. V praksi je težko doseči soglasje več oseb glede upravljanja, prodaje, rabe...

Žlahta, strgana plahta

Slovenski pregovor, ki je odsvetoval vsakršne posle s sorodniki, glede lastništva nepremičnin..., kajti navadno so se končala z jokom in dolgoletno užaljenostjo.

Solastnina nastane kot posledica dedovanja ali nakupa iste nepremičnine več oseb po solastniških deležih...Vsak od solastnikov lahko v vsakem času zahteva delitev solastnine, razen v neprimernem času. Solastnik se tej pravici ne more odpovedati za vselej, lahko pa se ji odpove za določen čas, pri čemer njegova odpoved zavezuje tudi njegove pravne naslednike.

Način delitve solastnine

Delitev v naravi

Največkrat se solastniki sporazumno dogovorijo o načinu delitve stvari, kot to določa 70. člen SPZ. Če se solastniki ne morejo sporazumeti, o delitvi odloči sodišče v nepravdnem postopku, tako da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes.

Prodaja in delitev denarja

Če fizična delitev stvari v naravi ni mogoča, sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina (civilna delitev). Možno je tudi, da eden izmed solastnikov uveljavi predkupno pravico in izplača ostale solastnike po ceni, ki jo določi sodišče. Solastnik, ki je na takšen način dobil stvar ali del stvari, pridobi lastninsko pravico na stvari s pravnomočnostjo odločbe. Drugim solastnikom mora izplačati njihove deleže skupaj z obrestmi najkasneje v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe. 

solastnina nepremicnine
Solastnina nepremičnine
-->

Solastniki imajo po 67. členu SPZ pravico skupno upravljati stvar v solastnini. Stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev. Nadalje SPZ določa pravila glede poslov rednega upravljanja s stvarjo in poslov, ki presegajo okvirje rednega upravljanja.

Za opravljanje poslov v zvezi z rednim upravljanjem stvari, je potrebno pridobiti soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti (50 odstotno soglasje). Kot posle rednega upravljanja SPZ šteje posle, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari (npr. redna popravila stvari, sečnja v solastniškem gozdu).

Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja s stvarjo, je potrebno soglasje vseh solastnikov (100 odstotno soglasje). Pod takšne posle štejemo zlasti razpolaganje s celotno stvarjo (prodaja, zakup …), določitev načina rabe in določitev upravitelja stvari. Navedenemu mnenju pritrjuje tudi sodna praksa, ki določa, da v primeru, ko en izmed solastnikov nasprotuje poslu, se takšen posel ne more opraviti.

Upravljanje nepremičnine v solastnini
Upravljanje nepremičnine v solastnini
-->

Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če ostali solastniki te pravice ne izkoristijo, se delež lahko proda drugim osebam, vendar po isti ceni in pod istimi pogoji. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. 

Več oseb ima solastninsko pravico na nepremičnini (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež).

predkupna pravica nepremičnine
Predkupna pravica nepremičnine solastniki
-->

Več oseb ima solastninsko pravico na nepremičnini (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež). Ko želite določiti solastninski delež na nepremičnini v naravi, lahko o razdelitvi solastniškega premoženja sklenete dogovor s preostalimi solastniki nepremičnine. V primeru, da dogovor ni možen, o razdelitvi odloči sodišče.

Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov.

-->

Rezervni sklad za vzdrževanja večstanovanjskih stavb je sklad, ustanovljen z namenom shranjevanja denarja za vzdrževanje in popravilo večstanovanjske stavbe. Običajno ga vodijo lastnik nepremičnin ali podjetje za upravljanje s premoženjem - upravniki. Prispevki v sklad se plačajo s strani posameznih lastnikov ali najemnikov enot v stavbi.

V rezervnem skladu se zbirajo sredstva lastnikov stanovanjV rezervnem skladu se zbirajo sredstva lastnikov stanovanj

Rezervni sklad se uporablja za plačilo stroškov, povezanih z vzdrževanjem in popravilom skupnih delov nepremičnin, kot so streha, zunanje stene, dvigala, vodovod in električni sistemi. Je pomemben za vzdrževanje in ohranjanje stavbe, saj pomaga preprečevati, da bi se manjše težave spremenile v večje in dražja za popravilo.

Pred nakupom nepremičnine preverite stanje vplačil v obvezen rezervni sklad prodajalca stanovanja.

Upravnik mora etažnemu lastniku na njegovo zahtevo izdati potrdilo o stanju neplačanih obveznosti na določen dan in predložitev takšnega potrdila tudi zahtevajte od prodajalca stanovanja, ko kupujete nepremičnino.

-->

Prepis nepremičnine je pravni postopek, s katerim se lastništvo nepremičnine prenese iz ene osebe na drugo. Gre za sklepanje prodajnih in darilnih pogodb ter se zaključi z vpisom pridobitelja v zemljiško knjigo.

Primer cene prepisa nepremičnine:

 • etažno vpisano stanovanje s prodajno pogodbo... cena prepisa stanovanja 250 EUR
 • stavbo zemljišče, prepis parcela z darilno pogodbo... 250 EUR
 • kmetijsko zemljišče, vodenje postopka prepisa kmetijskih zemljišč, gozda .... 500 EUR
 • stanovanjska hiša, cena prepisa hiše... 400 EUR
 • pregled dokumentacije in svetovanje... 40 EUR za vsake začete pol ure

Navedene cene ne vsebujejo taks, davkov, cen notarskih storitev, cen energetskih izkaznic....  

Izkoristite brezplačen uvodni posvet o prepisu nepremičnine. Pokličite 041 286 883 

Prepis nepremičnine, stanovanja, hiše

Potek prepisa nepremičnine, vključno s pogodbami, davki, vpisom v zemljiško knjigo in ceno prepisa, se lahko razlikuje glede na vrsto nepremičnine (stanovanje, hiša, gozd...) in namen strank  (darilo, nakup, razdružitev solastnine).

Splošen opis postopka prepisa nepremičnine pri nakupu:

1. Dogovor o prodaji

Prodajalec in kupec se dogovorijo o pogojih prodaje, kot so cena, plačilni pogoji, roki izročitve in drugi pomembni elementi. Običajno se sklene pisna pogodba o prodaji nepremičnine, ki jo pripravi strokovnjak za nepremičninsko pravo. 

2. Pregled dokumentacije

Pred prepisom nepremičnine se opravi pregled dokumentacije. To vključuje preverjanje izpisov iz zemljiške knjige, geodetskih podatkov, gradbenih dovoljenj, morebitnih hipotekah, dolgovih ali drugih bremenih.

3. Prodajna pogodba za prepis nepremičnine

Na podlagi dogovora med prodajalcem in kupcem se pripravi prodajna pogodba za prepis nepremičnine. Pogodba vsebuje podrobnosti o prodajalcu, kupcu, nepremičnini, ceni, plačilnih pogojih, rokih in drugih pomembnih določbah.

4. Overitev pogodbe pri notarju

Prodajno pogodbo za nepremičnino je potrebno overiti pri notarju ki potrdi izpolnitev pogojev za overitev pogodbe in preveri identiteto podpisnikov.

5. Plačilo davkov in stroškov

Prodajalec in kupec v pogodbi določita odgovornost za plačilo davkov in drugih stroškov, povezanih s prepisom nepremičnine. To lahko vključuje davke na promet nepremičnin, notarske stroške, dajatve za vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge administrativne stroške.

6. Vpis v zemljiško knjigo in primopredaja nepremičnine

Končni cilj prepisa nepremičnine je vpis novega lastnika v zemljiško knjigo in izročitev nepremičnine - primopredaja nepremičnine. V tem trenutku odsvojitelj izroči pridobitelju nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v pogodbi. V primopredajnem zapisniku se popišejo števci (elektrika, vodovod, telefon…). Obvesti se elektro, upravnika...,  da bo obratovalne stroške plačeval pridobitelj.

7. Cena prepisa

Cena prepisa nepremičnine je odvisna od več dejavnikov, kot so vrsta nepremičnine, njena vrednost, lokacija, davki, stroški posredovanja in drugi administrativni stroški. Običajno se kupcu zaračuna davek na promet nepremičnin, ki je odstotek od prodajne cene, in dodatne stroš

Cena vodenja prepisa nepremičnine je določena na podlagi individualne ponudbe 

Primer cene prepisa nepremičnine:

 • etažno vpisano stanovanje s prodajno pogodbo... cena prepisa stanovanja 250 EUR
 • stavbo zemljišče, prepis parcela z darilno pogodbo... 250 EUR
 • kmetijsko zemljišče, vodenje postopka prepisa kmetijskih zemljišč, gozda .... 500 EUR
 • stanovanjska hiša, cena prepisa hiše... 400 EUR
 • pregled dokumentacije in svetovanje... 40 EUR za vsake začete pol ure

Navedene cene ne vsebujejo taks, davkov, cen notarskih storitev, cen energetskih izkaznic....  

Že več kot 15 let vodimo prepise nepremičnin in lahko strokovno pomagamo tudi vam. Pokličite 041 286 883

 

Kakšen je potek prepisa nepremičnine je odvisno od več dejstev:

 • kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča
 • etažna lastnina, solastnina
 • predkupne pravice
 • namen prepisa - darilo, prodaja

Za postopek prepis nepremičnine potrebujete: izpis iz zemljiške knjige, prodajna (kupoprodajna) pogodbo za nepremičnino, potrdilo o namenski rabi zemljišča, Vloga za izdajo potrdila o ne uveljavljanju predkupne pravice, napoved za odmero davka na promet nepremičnin............

Katere so koraki za prepis nepremičnine in kakšna je cena in stroški za prepis nepremičnine iz lastnika na pridobitelja je odvisno od:

 • pregled vpisanih pravic v zemljiški knjigi
 • izbira primerna pogodbe, prodajna, menjalna, darilna pogodba..
 • plačilo davka ob transakciji
 • stroška overitev pri notarju
 • stroške z pridobitvijo dokumentacije (Občine, Upravne enote)
 • primopredaja nepremičnine
 • kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča, parcele
 • Prepis nepremičnin cena in stroški taks, davkov...

Cena prepisa je odvisna od vrste nepremičnine in zahtevnosti postopka. Plačilo izvedbe prepisa in stroškov pri prepisu lastništva nepremičnine je stvar dogovora med strankama:

 • cena prepisa,
 • takse za uradna postopke in dokumente,
 • davki povezani s transakcijo,
 • stroški notarske overitve podpisov na pogodbi,
 • stroški zemljiškoknjižnega vpisa.

 

Že več kot 15 let vodimo prepise nepremičnin in lahko strokovno pomagamo tudi vam.

prepis nepremičnine, stanovanja, hiše

 

-->

Za obdavčitev dohodkov iz najemnin fizičnih oseb se plača davek v okviru dohodnine. Vsak prihodek od oddaje nepremičnin, stanovanj, hiš na podlagi najemne pogodbe je potrebno;

 • ob sklenitvi najemne pogodbe registrirati najemno pogodbo pri Geodetski upravi RS - GURS
 • za preteklo leto prijaviti prihodke iz najema Finančni upravi RS - FURS

 

Davčna osnova za obdavčitev najemnin

Davčna osnova dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja, na podlagi računov. 

Davek na najemnine
Obdavčitev najemnin

 

Davčna stopnja za davek na najemnine

dohodka iz oddajanja premoženja v najem dohodnina izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 % in se šteje kot dokončni davek -  se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni.

Davčni zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam (oz. osebam, ki se ne štejejo za plačnike davka), morajo s tem dosežene dohodke napovedati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto v Napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. V primeru, ko davčni zavezanec dosežen dohodek iz oddajanja premoženja v najem napove v Napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, dohodnino od tega dohodka izračuna davčni organ v odločbi, izdani na podlagi te napovedi. Na podlagi te napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam. 

 

Kdaj je potrebno oddati obrazce

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora davčni zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto pri davčnem organu.

Najemnine obdavčen dohodek
Najemnine obdavčen dohodek
-->

Varščina je denarna vsota, ki jo najemnik ob sklenitvi najemne pogodbe plača lastniku nepremičnine kot jamstvo za poškodbe na nepremičnini in opremi, ki bi lahko nastale med najemnim razmerjem. Varščina predstavlja  jamstvo, da bo najemnik stanovanje uporabljal kot dober gospodar. To pomeni, da bo zanj skrbel tako, da se ne bo delala škoda. Ko najemnik konča najemno razmerje in vrne nepremičnino v prvotnem stanju, se mu vrne varščina. V primeru, da je prišlo do poškodb ali drugih škod, lastnik lahko zadrži del ali celotno varščino za popravilo škode.

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?

Varščina v najemni pogodbi 


Varščina
Višina varščine se običajno določi v najemni pogodbi in je odvisna od več dejavnikov, kot so dolžina najemnega razmerja, višina najemnine, stanje nepremičnine, itd. Običajno znaša ena do dve mesečni najemnini, vendar se lahko razlikuje od primera do primera. Običajna varščina je v višini 1- 3 najemnine.

Pomembno je vedeti, da je varščina ločena od najemnine in da najemnik ne more uporabljati varščine za plačilo najemnine. Prav tako je pomembno, da se v najemni pogodbi jasno določijo pogoji glede varščine in njenega vračila, da se izognemo morebitnim sporom med najemnikom in lastnikom ali upravnikom nepremičnine.

Varščina v najemni pogodbi

Stanovanje in opremo se ob prevzemu stanovanja popiše v primopredajnem zapisniku in fotografira . Ob koncu najema se opravi nov popis in oceni škodo, ki ni posledica normalne rabe stanovanja. Varščina se v primeru, da ni škode vrne.

 

-->

V najemnem razmerju imata tako najemnik kot lastnik stanovanja svoje pravice in obveznosti. V zadovoljstvo in korist obeh je, da oba skrbita za svoje obveznosti ter poznata svoje pravice.

Osnovna pravica najemnika je pravica do bivanja, pravica lastnika pa pravica do najemnine. Osnovna dolžnost lastnika je, da za stanovanje skrbi tako, da je primerno za bivanje, najemnik pa mora stanovanje uporabljati le v namene, določene s pogodbo (to je bivanje). Podrobneje so pravice in obveznosti lastnika in najemnika opredeljene v nadaljevanju.

Najemnik ima pravico:

 • uporabljati stanovanje;
 • opraviti nujna popravila v stanovanju, če je popravilo neodložljivo in zahtevati povračilo stroškov zaradi teh popravil;
 • zahtevati povrnitev škode, ki je nastala, če lastnik ni vzdrževal stanovanja in skupnih prostorov v stanju, ki zagotavlja normalno uporabo stanovanja;
 • zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine;
 • zahtevati sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati;
 • do povrnitve neamortiziranega dela koristnih in potrebnih vlaganj v stanovanje, ki jih je opravil v soglasju z lastnikom, razen če se z njim ne dogovori drugače
 • odpovedati pogodbo, kadarkoli in ne da bi moral navesti razloge, vendar v skladu z odpovednim rokom (če v pogodbi ni navedeno drugače, se upošteva zakonski 90 dnevni odpovedni rok).

Lastnik ima pravico:

 • prejemati najemnino;
 • odpovedati pogodbo v skladu z odpovednim rokom;
 • odločati o prenehanju najemnega razmerja v primeru večjih kršitev (neplačevanje najemnine ali stroškov, uničevanje stanovanja … Več v nasvetih o Najemni pogodbi). Mora pa najemnika vnaprej pisno opozoriti, da preneha s kršitvami in mu dati možnost odprave kršitev z rokom najmanj 15 dni. Najemodajalec ima pravico odpovedati najemno pogodbo, če najemnik ne plačuje najemnine in stroškov, uničuje stanovanje, razgraja in moti okolico... (kakor v skladu z določili v pogodbi);
 • do vstopa v stanovanje z namenom pregleda pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno in ne brez vednosti najemnika.

Lastnik nepremičnine je zainteresiran, da se na njegovi nepremičnini ne dela škoda, zato se plača varščine za zaščito svojega premoženja.

Najemnik je dolžan:

 • uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo in namenom pogodbe (v stanovanju bivati, ne pa opravljati drugih dejavnosti). Če krši najemno pogodbo in tudi po lastnikovem opominu uporablja stanovanje v nasprotju s pogodbo, lahko lastnik pogodbo odpove brez odpovednega roka;
 • pravočasno plačevati najemnino in vse tekoče stroške v skladu z najemno pogodbo;
 • spoštovati hišni red;
 • v stanovanju ravnati kot dober gospodar (kot bi ravnal s svojo lastnino). Za škodo, nastalo pri nepravilni oz. malomarni rabi stanovanja odgovarja najemnik. Tako mora poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oz. malomarne uporabe stanovanja v skladu z določili najemne pogodbe;
 • o napakah na stanovanju redno obveščati lastnika. Za odpravo teh napak je odgovoren lastnik, vendar če nastane večja škoda ali taka škoda grozi (npr. počena cev) in lastnik ni takoj dosegljiv, najemnik kot dober gospodar tako napako odpravi. Se pa v tem primeru shrani račun za popravilo in ga predloži lastniku, da ga poravna oz. upošteva pri plačilu najemnine;
 • dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje za pregled pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno in ne brez vednosti najemnika;
 • vrniti urejeno in čisto stanovanje po prenehanju najemne pogodbe. Pri tem se upošteva, da so sprejemljive spremembe, ki nastanejo z običajno rabo stvari.
  • Najemnik ne sme:
   • oddati stanovanja v podnajem, razen če se tako dogovori z lastnikom že v pogodbi. V tem primeru najemnik lastniku jamči, da bo podnajemnik stanovanje uporabljal po najemni pogodbi;
   • bistveno spremeniti stanovanja in vgradne opreme ali opravljati izboljšav v stanovanju brez predhodnega pisnega dogovora z lastnikom. Lastnik ne more odreči soglasja za take posege v osebnem interesu najemnika, če so v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami, stroške pa nosi najemnik.

 

-->

Pisno podaljšanje najemne pogodbe za nepremičnino je pomembno zato, ker zagotavlja varnost in jasnost v odnosu med najemodajalcem in najemnikom. S pisnim podaljšanjem se namreč oboji zavežete k nadaljnjemu sodelovanju za določeno obdobje, kar zmanjšuje možnost nesporazumov in nejasnosti glede trajanja najema. Pisno podaljšanje najemne pogodbe je zato pomemben dokument, ki ga je treba natančno pripraviti in podpisati, da se izognemo morebitnim težavam v prihodnosti.

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?

Če želite podaljšati najemno pogodbo, se morate najprej dogovoriti z najemodajalcem o novem obdobju najema ter o morebitnih drugih spremembah, kot so spremembe najemnine ali pogoji najema. Nato morate pripraviti pisno podaljšanje najemne pogodbe, ki mora vsebovati vse pomembne informacije o nadaljnjem najemu, kot so:

- ime in naslov najemodajalca ter ime in naslov najemnika

- opis nepremičnine (velikost, lokacija, oprema in drugo)

- datum začetka novega obdobja najema

- trajanje novega obdobja najema

- morebitne spremembe pogojev najema (najemnina, varščina, pogoji uporabe in podobno)

Ko je podaljšanje najemne pogodbe pripravljeno, ga morajo podpisati lastnik in najemniki in si shraniti vsak svoj izvod dokumenta za morebitne prihodnje reference.

V primeru, da se ne dogovorite za pisno podaljšanje najemne pogodbe in nadaljujete z najemom nepremičnine brez ustrezne dokumentacije, to lahko privede do različnih težav, kot so pravni spori, dodatni stroški in nejasnosti glede trajanja najema. Zato je vedno priporočljivo, da se vsaka sprememba najemne pogodbe, vključno s podaljšanjem, uredi pisno in v skladu z zakonskimi določili.

najemna pogodba
najemna pogodba
-->

Odpoved najemne pogodbe

Najemnik lahko najemno pogodbo odpove kadarkoli, ne da bi za to navajal razloge, če ni s pogodbo določeno drugače. Upoštevati mora odpovedni rok, ki je naveden v pogodbi. Če odpovedni rok ni naveden, se upošteva zakonski 90 dnevni odpovedni rok.
Lastnik se mora pri odpovedi držati pogodbeno določenih odpovednih rokov, v primeru večjih kršitev pa lahko odpove najemno pogodbo iz krivdnih razlogov. Najemnika mora pisno obvestiti, da krši najemno pogodbo, mu določiti način odprave kršitev in rok za odpravo, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Za kršitve šteje:
- če najemnik z načinom uporabe stanovanja povzroča večjo škodo na stanovanju ali skupnih delih (več)stanovanje stavbe,
- če najemnik ne vzdržuje stanovanja ali ne plačuje najemnine ali stroškov (če ni plačal dvakrat zaporedoma oz. 2 meseca v zadnjih 12 mesecih),
- če je v stanovanju več oseb kot so navedene v pogodbi,
- če opravlja v stanovanju dejavnost brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem.
- če odda najeto stanovanje v podnajem brez soglasja lastnika
- če lastniku ne dopusti vstopa v stanovanje,
- če izvrši spremembe v stanovanju brez poprejšnjega soglasja lastnika.

 

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?

-->

Ko oddajate svojo nepremičnino ali najemate stanovanje, hišo.. je zelo pomembno, da sklenete najemno pogodbo v pisni obliki. V pogodbi boste opredelili pravice in obveznosti, ki izhajajo iz najemnega razmerja. Za dobre odnose med najemnikom in lastnikom je dobrodošlo že samo razumevanje pogodbe, saj daje obema možnost, da se dogovorita o pravicah in obveznostih iz najemnega razmerja

Pomembna je za obe strani, tako za lastnika, ki želi zaščititi svoje premoženje in zagotoviti plačevanje najemnin in obratovalnih stroškov, kot za najemnika, saj prostor, v katerem biva, pomembno vpliva na njegovo bivanje.

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?

Najemna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene najemna pogodba za hišo, najemna pogodba za stanovanje, najemna pogodba trgovino - poslovni prostor Za vsak najemno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

 • 100 EUR - sestava enostavne najemne pogodbe za stanovanje, poslovni prostor

 

 

Najemna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo
Najemna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo

 

Najemna pogodba za nepremičnino ureja najemno razmerje med najemnikom in lastnikom in vsebuje:

Najemna pogodba mora vsebovati vsaj naslednje elemente Stanovanjskega zakona:
- opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja;
- identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
- ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje;
- odpovedne razloge,
- vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj (ali gre za neprofitni, tržni, službeni najem ali za institucionalno varstvo starejših oz. posebnih skupin);
- opredelitev medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
- višino najemnine ter način in roke plačevanja;
- način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški);
- opredelitev načina uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja;
- čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas (če se stanovanje oddaja za nedoločen čas, je potrebno to navesti v pogodbi);
- način predaje stanovanja.

Kako preverimo ali je najemodajlec lastnik nepremičnine?

Najemnikom mora, pred sklenitvijo pogodbe pozanimajo o lastništvu stanovanja, ki ga želijo najeti. Lastništvo nepremičnine lahko preverite v izpisku iz zemljiške knjige. Vpisane podatke o izmeri starosti nepremičnine pa spletnem mestu Geodetske uprave.

-->

Z enotnim registrom nastanitvenih obratov bo poenostavljeno poročanje o tustični dejavnosti 

Nastanitveni obrati so:

 • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
 • prostori za goste pri sobodajalcih,
 • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Z novim zakonom se bo poenostavilo tudi poročanje v zvezi s turistično dejavnostjo. Vzpostavljen bo namreč enotni register nastanitvenih obratov, ki bo prvič celovito zajel vse poslovne subjekte, ki se ukvarjajo z nastanitveno dejavnostjo v turizmu.

register nastanitvenih obratov

Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so:

 • gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
 • sobodajalci,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.

Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali izbris nastanitvenega obrata iz registra (v nadaljnjem besedilu: predlog) posreduje izvajalec nastanitvene dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v poslovni register, ali pooblaščena oseba, ki jo izvajalec nastanitvene dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za posredovanje predloga (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).

AJPES na podlagi popolnega predloga vpiše nastanitveni obrat v register in mu določi enolično identifikacijsko številko. Predlagatelju se izda obvestilo o vpisu nastanitvenega obrata v register osebno v izpostavi AJPES ali se ga pošlje na elektronski naslov, ki je naveden v predlogu za vpis nastanitvenega obrata v register.

-->

Pogodba o prodaji nepremičnine mora imeti prodajalčev podpis overjen na zemljiškoknjižnem dovolilu. Overitev mora biti opravljena pri notarju. Notarska overitev je odvisna od pogodbene cene in je ocenjena po notarski tarifi. Overitev je dolžnost prodajalca in omogoča izvedbo prepisa lastninske pravice v zemljiški knjigi.

Nakupu nepremičnine

Pogodba o prodaji nepremičnine, brez overitve podpisov prodajalcev pri notarju, običajno ne omogoča neposrednega vpisa v zemljiško knjigo. Overitev notarja potrjuje pristnost podpisov in zagotavlja pravno veljavnost pogodbe. Ta postopek pomaga preprečiti morebitno ponarejanje ali zlorabo dokumenta. Zemljiška knjiga običajno zahteva overjene podpise na pogodbi kot eden od pogojev za vpis lastninske pravice.

Overitev pogodbe

Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je pomemben korak pri nakupu nepremičnine. Zemljiška knjiga je javna evidenca, ki vodi informacije o zemljiščih in nepremičninah ter njihovih lastnikih. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo ima več pomembnih funkcij:

Zemljiška knjiga zagotavlja javnost podatkov o lastništvu nepremičnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo omogoča preglednost in pravno varnost, saj omogoča vpogled v pravilnost in veljavnost lastništva. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo daje zaupanje tretjim osebam, kot so banke, upniki ali potencialni kupci.

Vpis v zemljiški knjigi ščiti pravice lastnika nepremičnine. Lastnik, ki je vpisan v zemljiško knjigo, ima močan dokaz o svojem lastništvu in ima pravno varstvo pred morebitnimi spori.

 

-->

Lastninska pravica na nepremičnini se lahko uveljavlja šele s vpisom lastništva v zemljiško knjigo. V primeru, da lastnik ne izvede vpisa svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo, to lahko privede do nekaterih posledic:

1. Omejitve pri prodaji: Če lastnik ne izvede vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, se bo pri prodaji nepremičnine moral ukvarjati s potencialnimi kupci, ki so pripravljeni sprejeti tveganje nakupa nepremičnine brez dokončnega vpisa lastninske pravice. Po stečajih gradbenih podjetji nekateri kupci stanovanj ugotavljajo, da niso vpisani v zemljiško knjigo kot lastniki stanovanj. V zemljiški knjigi, kjer so evidentirane pravice na nepremičninah, je kot lastnik vpisano propadlo gradbeno podjetje.
 
2. Omejitve pri hipoteki: Enako kot pri prodaji, lahko lastnik pri zahtevi za hipoteko pri kreditodajalcu naleti na ovire zaradi nepopolnega vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. To lahko povzroči težave pri pridobivanju hipotekarnega posojila.
 
3. Tveganje izgube lastninske pravice: V primeru, da lastnik ne izvede vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, obstaja tveganje, da lahko druga oseba vloži zahtevek za vpis svoje lastninske pravice. Če se to zgodi, lahko pride do zapletov pri uveljavljanju lastninske pravice.
 
4. Morebitne pravne težave: Če lastnik ne izvede vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, lahko to privede do pravnih težav v primeru, da se pojavijo spori glede lastništva nepremičnine. V takih primerih je težje uveljavljati pravico do lastništva, saj ni jasno, kdo je dejanski lastnik nepremičnine.
 
Določen delež kupcev pri nakupu zaradi različnih vzrokov še vedno ne poskrbi za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, kar je v zdajšnjih gospodarskih razmerah lahko zelo tvegano početje. Zato je priporočljivo, da lastnik svojo lastninsko pravico čim prej vpisuje v zemljiško knjigo, da se izogne ​​morebitnim težavam v prihodnosti.

 

 

 

-->

Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin, prodaj hiš, stanovanj, parcel... Davek se plačuje po stopnji 2 % od prodajne cene nepremičnine. 

Brez plačanega davka na promet nepremičnin, ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini in posledično ni mogoče vpisati kupca kot lastnika v zemljiško knjigo. 

Pri prodaji nepremičnine se obračuna davek na promet nepremičnin ali davek na dodano vrednost. 

Pri nakupu novogradnje (prvi promet ali pred potekom dveh let od prve uporabe, vselitve) se plača 9,5 % davek na dodano vrednost (DDV). Pri tem se šteje, da so stanovanja del socialne politike, če njihova uporabna površina v večstanovanjski hiši ne presega 120 kvadratnih metrov oz. 250 kvadratnih metrov v individualni hiši. Uporabna površina stanovanja je v tem primeru vsota površine bivalnih prostorov. Če hiša presega pogoje je davek 22%.

 

 

 

Kdo plača davek na promet nepremičnin je določeno v prodajni pogodbi.

 

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. V postopku za odmero davka na promet nepremičnin ima položaj stranke tudi kupec,, kadar pogodbeno prevzema obveznost plačila davka na promet nepremičnin.


Davčni zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po podpisu prodajne pogodbe pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži. Napovedi mora priložiti listine, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na nepremičninah. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve te nepremičnine.
Davčni organ mora izdati odločbo o odmeri davka v 30 dneh po prejemu napovedi oziroma po prejemu pravnomočne sodne odločbe, ki jo je sodišče dolžno posredovati davčnemu organu, na območju katerega nepremičnina leži.

Praviloma davčna uprava odmeri prometni davek v obliki žiga, ki jo odtisne na izvod prodajne pogodbe, na kateri tudi potrdi, da je bil prometni davek plačan. Ta izvod prodajne pogodbe je tisti, na katerem notar nato overi prodajalčev podpis!

 

-->

Cene nepremičnin, ki so objavljene na nepremičninskih portalih, se lahko razlikujejo od dejanskih prodajnih cen, ki so bile dosežene pri prodaji nepremičnine. To je zato, ker cene, ki so objavljene na portalih, običajno predstavljajo začetno ceno, ki jo je določil prodajalec, medtem ko se dejanska prodajna cena lahko razlikuje glede na dejanske pogoje prodaje, kot so morebitna pogajanja o ceni, stanje nepremičnine, lokacija in podobno.

Poleg tega se cene nepremičnin razlikujejo glede na lokacijo in vrsto nepremičnine, pa tudi glede na druge dejavnike, kot so starost nepremičnine, stanje in velikost, pa tudi trendi na trgu nepremičnin v določenem obdobju. Zato je pomembno, da se pri nakupu ali prodaji nepremičnine posvetujete s strokovnjakom, kot je nepremičninski agent, ki ima ustrezno znanje in izkušnje ter vam lahko pomaga pri določitvi realne tržne vrednosti nepremičnine.

Država je vzpostavila javno evidenco o vrednosti nepremičnin, kjer so navedeni podatki o transakcijah z nepremičninami. Podatki o lokaciji, velikosti, starosti in o pogodbeni ceni nepremičnine, prodanega stanovanja, hiše so pomemben vir informacij za kupce in prodajalce nepremičnin. Kupec bo lahko sam preverjal, kolikšne so bile cene kvadratnega metra stanovanja v nekem kraju. Tako bo veliko manj odvisen od informacij, ki jih dobi v aktualnih oglasih za prodajo nepremičnine.

Vendar pa so informacije o cenah nepremičnin, ki so objavljene na nepremičninskih portalih, lahko koristne kot izhodišče pri oceni vrednosti nepremičnine. Prav tako lahko s primerjavo cen, objavljenih na različnih portalih, dobite boljši občutek o cenovnem razponu za določeno vrsto in lokacijo nepremičnine.

V vsakem primeru pa je pomembno, da se pri nakupu ali prodaji nepremičnine zavedate, da so cene objavljene na portalih le okvirne in da se dejanska prodajna cena lahko razlikuje glede na različne dejavnike. Zato se vedno posvetujte s strokovnjakom in upoštevajte vse pomembne dejavnike pri določanju cene nepremičnine.

 

 

-->

Trajanje prodaje nepremičnine, stanovanja, hiše prek nepremičninske agencije je odvisno od več dejavnikov, kot so lokacija nepremičnine, stanje trga nepremičnin, oglaševana cena, atraktivnost lokacije, obseg povpraševanje in drugi individualni dejavniki. V nekaterih primerih se prodaja lahko zaključi v 3 mesecih, medtem ko lahko v drugih primerih traja 6-12 mesecev.

Bidom - Prodaja nepremičnine- časovnica, terminski plan

 Običajno traja prodaja nepremičnine, stanovanja, hiše... nekje 5 mesecev. 

Pokličite 041 286 883, za brezplačen posvet o prodaji vaše nepremičnine.

Vendar je treba ponovno poudariti, da je to le groba ocena, saj je vsak primer prodaje nepremičnine edinstven. Časovni okvir se lahko bistveno razlikuje glede na specifične okoliščine, kot so trenutno tržno stanje, konkurenca na trgu, tip nepremičnine, sposobnost strank sprejemati hitre odločitve, aktivnost nepremičninskega posrednika.

Časovnica - terminski plan opravil nepremičninskega posrednika pri prodaji nepremičnine se lahko razlikuje glede na specifične okoliščine, vrste nepremičnine, načina financiranja nakupa... Nepremičninska posrednik vam lahko poda bolj natančno oceno časovnega okvira prodaje nepremičnine prilagojene vaši nepremičnini:

1. Priprava dokumentacije za prodajo nepremičnine (14 dni):

 • Sestavljanje privlačnega opisa nepremičnine, fotografiranje in priprava kakovostnih slik
 • Določitev cene in drugih pomembnih podrobnosti
 • Urejanje pravne dokumentacije in opozarjanje lastnika glede napak ali pomanjkljivosti. 

Običajno časovne zamude nastanejo zaradi pridobivanja energetske izkaznice, pospravljanje stanovanja, hiše... 

terminski plan prodaje nepremičnine stanovanja, hiše
Časovnica prodaje nepremičnine stanovanja, hiše

2. Oglaševanje in ogledi nepremičnine (odvisno od povpraševanja, cca 3 mesecev):

 • Vodenje ogledov in predstavitev nepremičnine za potencialne kupce
 • Pregledi dokumentacije za kupce in financiranje kredita prek bančnega kredita
 • Ogledi nepremičnine cenilcev, pravnikov, svetovalcev kupcev

Običajno časovne zamude nastanejo zaradi previsoke oglaševane cene ali neurejene pravne dokumentacije... 

 3. Zbiranje ponudb in pogajanja (odvisno od trajanja prodajnega procesa, 14 dni):

 • Spremljanje potencialnih kupcev in zbiranje ponudb
 • Pogajanja glede cene in drugih pogojev prodaje
 • Zapid pravnih in finančnih vidikov ponudb v predpogodbi in plačilo are

Razlog za časovne zamude so obremenitve nepremičnine kot so hipoteke, izvršbe, dedovanja... 

 4. Izvedba prodajne pogodbe (2 mesece):

 • Sodelovanje s pravnim svetovalcem pri pripravi pogodbe
 • Pregled in podpis prodajne pogodbe s strankami
 • Davčno postopek odmere davka na promet nepremičnin in morebitnega davka na dobiček
 • Notarska overitev prodajne pogodbe
 • Spremljanje plačila kupnine

Razlog za časovne zamude so povezani z načini financiranja, možnostjo lastnikov za izselitev in številom vpletenih pravnih strokovnjakov... 

 5. Primopredaja (na dogovorjen datum):

 • Organizacija primopredaje nepremičnine med prodajalcem in kupcem
 • Preverjanje stanja nepremičnine in inventarja
 • Podpis primopredajnega zapisnika in prepis plačnika obratovalnih stroškov

 6. Vpis v zemljiško knjigo (na dogovorjen datum):

 • Priprava dokumentacije za prepis lastnika v zemljiško knjigo
 • Oddaja zahtevka za vpis lastninske pravice
 • Spremljanje postopka od predloga, sklepa o vpisu, do pravnomočnosti vpisa v zemljiško knjigo

Vse te faze lahko trajajo različno dolgo in so odvisne od številnih dejavnikov, vključno s hitrostjo odziva strank, pravnimi postopki in lokalnimi predpisi. Nepremičninski posrednik bo delal v sodelovanju s strankami, pravnimi strokovnjaki in drugimi udeleženci, da zagotovi, da se postopek prodaje izvede učinkovito in v skladu z zakoni ter predpisi.

Na splošno se lahko prodaja stanovanja prek nepremičninske agencije giblje med nekje 3-6 meseci. Najprej je treba upoštevati čas, potreben za trženje nepremičnine: pripravo oglasa, oglaševanje in organizacijo ogledov nepremičnine. Čas potreben za pogajanja in sestavo pogodb; potencialni kupci se morajo odločiti za nakup in sprožiti pogajanja o ceni in drugih pogojih prodaje. Po tem, ko so doseženi dogovori o ceni in drugih pogojih, sledi priprava prodajne pogodbe, kar lahko traja nekaj dni ali več, odvisno od pravnih postopkov in sodelovanja s pravnimi strokovnjaki. Postopek prepisa obsega dejanja od podpisa pogodbe, davčnih obveznosti, notarske overitve, plačila kupnine do primopredaja stanovanja, kar običajno poteka na dogovorjen datum.

Vendar je treba ponovno poudariti, da je to le groba ocena, saj je vsak primer prodaje nepremičnine edinstven. Časovni okvir se lahko bistveno razlikuje glede na specifične okoliščine, kot so trenutno tržno stanje, konkurenca na trgu, tip nepremičnine in druge spremenljivke. Nepremičninska agencija vam lahko poda bolj natančno oceno časovnega okvira, ki je prilagojen vaši situaciji.

 

 

 

 

-->

Prodaja gozda je lahko kompleksen postopek, ki zahteva poznavanje različnih vidikov, kot so pravni, davčni, tehnični in okoljski vidiki. Spodaj so nekateri ključni koraki, ki jih je treba upoštevati pri prodaji gozda:

Nakup nepremičnine - gozd
Nakup nepremičnine - gozd
 
1. Pravna ureditev: Preverite, ali je gozd lastništvo gozda v zemljiški knjigi vpisano. Lastnik sicer prosto razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek prodaje teh zemljišč, kot ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih, razen če gre za območje, kjer ima predkupno pravico država ali občina. V slednjih primerih mora upoštevati postopek, kot ga določa področni zakon (npr. Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o urejanju prostora). Zemljišča, za katera imetnik predkupne pravice uveljavlja predkupno pravico, se ne prodajajo po postopku, kot ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih, zato objava ponudbe na oglasnih deski upravne enote in na državnem portalu eUprava ni potrebna. Zemljišča, ki so naprodaj, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.
 
2. Davčni vidik: Preverite davčne obveznosti, ki izhajajo iz prodaje gozda. Preverite, ali morate plačati davek na promet nepremičnin, davek na dobiček, davke na dediščino ali druge davke.
 
3. Tehnična ureditev: Preverite morebitne omejitve glede izkoriščanja gozda in kakšna je rastlinska sestava gozda. To lahko vpliva na vrednost gozda.
 
4. Okoljski vidik: Preverite, ali je gozd zaščiten kot naravni rezervat, park ali drugo varovano območje, in ali obstajajo okoljski predpisi, ki jih je treba upoštevati pri prodaji.
 
5. Ocenjevanje vrednosti: Pridobite oceno vrednosti gozda. To vam bo pomagalo pri določanju cene in pri oceni donosnosti investicije.
 
6. Oglaševanje: Uporabite učinkovite marketinške kanale, kot so spletne strani, družbena omrežja, oglasi v tiskanih medijih ali nepremičninski agenti, da dosežete čim več ljudi.
 
7. Pogajanje in zaključek posla: Pogajajte se o ceni in drugih pogojih prodaje z morebitnimi kupci. Ko dosežete dogovor o prodaji, pripravite kupoprodajno pogodbo in jo podpišite s kupcem.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je prodaja nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
 
Gozd, kmetijsko zemljišče prodaja
Gozd, kmetijsko zemljišče prodaja
-->

Oglaševana cena nepremičnine - POGAJANJA- prodajna cena nepremičnine

Pri nakupu nepremičnine (stanovanja, hiše) je pogajanje o ceni lahko pomemben del postopka, saj vam lahko pomaga pri prihranku denarja in doseganju ugodnejše cene. Koliko se lahko pogajate pri nakupu nepremičnine, je odvisno od več dejavnikov, kot so:

 
1. Tržna vrednost nepremičnine: Če je cena nepremičnine že v skladu z njenim tržnim vrednostjo, se lahko lastnik ne bo pripravljen pogajati o nižji ceni.
 
2. Potencialni stroški: Če ima nepremičnina npr. visoke stroške popravil ali obnovitvenih del, ki jih bo moral kupec izvesti v prihodnosti, lahko to vpliva na pogajalsko izhodišče.
 
3. Konkurenca na trgu: Če je na trgu veliko povpraševanja po nepremičninah, se lastnik lahko počuti bolj samozavestnega pri določanju cene in se ne bo pripravljen pogajati o nižji ceni.
 
4. Čas, ki je pretekel od objave nepremičnine: Če je nepremičnina na trgu že nekaj časa, se lahko lastnik bolj pripravljen na pogajanja in bo morda pripravljen sprejeti nižjo ceno.
 
Pri pogajanjih je pomembno, da se zavedate svojega pogajalskega izhodišča in da ste pripravljeni sprejeti kompromise. Bodite prijazni, vljudni in spoštljivi do lastnika, saj lahko to pripomore k uspešnim pogajanjem. Prav tako je pomembno, da se predhodno pozanimate o tržni vrednosti nepremičnine in o morebitnih drugih stroških, povezanih z nakupom nepremičnine, da boste lahko argumentirali svoje ponudbe in pogajanja.
 
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je to lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

Prodaja nepremičnine, hiše, stanovanja je lahko stresen in dolgotrajen postopek, zato je pomembno, da vam nepremičninski posrednik pomaga pri vseh korakih. Tukaj je nekaj nasvetov za uspešno prodajo nepremičnine.

 
1. Priskrbite si informacije o stanju na nepremičninskem trgu, da boste imeli boljšo predstavo o cenah in trendih na vašem območju. Prav tako si priskrbite informacije o postopku prodaje in obveznostih prodajalca.
 
2. Pripravite hišo na prodajo: Z vašo pomočjo lahko nepremičninski posrednik pripravi kvalitetno spletno predstavitev hiše. To vključuje pospravljanje in čiščenje hiše ter morebitne manjše popravke ali izboljšave, ki bi lahko povečale vrednost hiše.
 
3. Najdite primernega nepremičninskega agenta: Poiščite uglednega in izkušenega nepremičninskega agenta, ki pozna lokalni trg in ima dobro spletno prisotnost. 
 
4. Uskladite marketinški načrt: Dobra nepremičninska agencija ima preizkušen in učinkovit marketinški načrta, ki bo pomagal privabiti potencialne kupce. To vključuje izbor ustrezne cene, ustvarjanje privlačnih fotografij in opisov hiše ter izbor ustreznih kanalov za oglaševanje in obveščanje kupcev o vaši ponudbi
 
5. Omogočite potencialnim kupcem, da se v vaši hiši počutijo kot doma:  Poskrbite, da boste potencialnim kupcem dali jasne informacije o hiši, vključno s podrobnostmi o zgodovini in stanju hiše.
 
6. Bodite pripravljeni na pogajanja: Pojavijo se lahko ponudbe, ki niso v skladu s pričakovanji. Bodite pripravljeni, da se pogajate o ceni in drugih pogojih prodaje, vključno s časovnimi roki, ki jih moramo upoštevati.
 
7. Preverite pravno in dejansko stanje nepremičnine: Pri prodaji nepremičnine preko nepremičninske agencije je naloga nepremičninskega posrednika preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine ter, da Vam jasno in razumljivo pisno obrazloži vse morebitne pravne napake nepremičnine, vsebino pogodb, vpisov v zemljiško knjigo.
 
Pomembno je, da vam je nepremičninski posrednik  v oporo in vam pomaga skozi postopek prodaje nepremičnine.
 
nasveti za uspešno prodajo nepremičnine
nasveti za uspešno prodajo nepremičnine
 
 
-->

POSREDOVANJE ALI ZASTOPANJE PRI TRŽENJU NEPREMIČNINE

Nepremičninski posrednik išče priložnosti za sklepanje pravnih poslov z nepremičninami in vzpostvlja stike med lastniki nepremičnin, kupci ali najemniki. Pri trženju nepremičnine zastopa interese svojega naročnika in tudi interese tretje strani, ki jo z naročnikom spravi v stik namenom, da bi sklenila pogodbo. Posrednik je plačan s provizijo, ki predstavlja nagrado za sklenjeno kupoprodajno ali najemno pogodbo.

Nepremičninski zastopnik pri trženju nepremičnine zastopa izključno interese svojega naročnika, ki je običajno lastnik nepremičnine. Lahko pa zastopnika pri iskanju nepremičnin določi tudi kupec ali najemnik. Zastopnik ob pričetku pogajanj jasno pove, da deluje kot zastopnik naročnika in ne skrbi za zaščito interesov tretje osebe.

Zastopanje pri prodaji nepremičnine
Zastopanje pri prodaji nepremičnine

ZASTOPANJE PRI SKLEPANJU PRAVNIH POSLOV Z NEPREMIČNINAMI

Notarsko overjeno pooblastilo za sklenitev pravnega posla, katerega predmet je nepremičnina mora biti v pisni obliki in overjeno podpis lastnika nepremičnine pri notarju:

 • opis pravnega posla - prodajna pogodba, darilna pogodba, služnost....
 • navedbo predmetne nepremičnine,
 • določena cena in vsebino pooblastila,
 • navedbo osebnih podatkov pooblaščenca in pooblatitelja - lastnika nepremičnine.

V pooblastilu je potrebno navesti tudi obveznost pooblaščenca, da bo pooblastitelja - lastnika nepremičnine predhodno seznani s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila. Običajno se pooblastilo za sklepanje pravnih poslov ureja zaradi strank, ki živijo v tujini ali starejših oseb, ki same težko urejajo postopke prepisa nepremičnine.

Za zastopanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin, sklepanju pogodb pokličite 041 286 883. 

 

-->

Prodajna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor omogoča spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi, prenos posesti in plačilo kupnine.

Nakup stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne prodajne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine, cene in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • odmera davka pri prodaji nepremičnine
 • pridobivanje potrdil,  soglasij, odločb Občine, Upravne enote, Ministerstvo za obrambo....
 • notarska overitev prodajne pogodbe
 • vpis prodajne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo in sprememba lastnika
 • vpisi, izbrisi hipotek povezani s financiranjem nepremičnin
 • pregled in urejanje obremenitev v zemljiški knjigi

Kakšna je cena prodajne pogodbe?

Prodajna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene prodajna pogodba za hišo, prodajna pogodba za stanovanje, prodajna pogodba zemljišče kot tudi npr. prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti. Za vsak prodajno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

 • 200 EUR - sestava enostavne prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo
 • 240 EUR - sestava kompleksne prodajne pogodbe za hišo, večjo posest

Pokličite 041 286 883 ali pa izpolnite obrazec

Pogodba o prodaji nepremičnine
Prodajna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo

 

-->

Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, v določenih primerih pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala. Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. 

Dohodnina od dobička iz kapitala se ugotavlja, če je bila nepremičnina odsvojena pred potekom petnajstih let imetništva.

Stopnja davka, določena v višini 25 %, se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 20 %, po desetih letih pa 15 %), po petnajstih letih imetništva nepremičnine pa se tega davka ne plača.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Davčna osnova se zniža za normirane stroške, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje zavezanec dokazuje z računi, zato je priporočljivo, da od dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev pridobi račune in jih shrani. Davek davčni organ odmeri z odločbo.

Oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala - bivanje v nepremičnini

Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.

Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine
Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine
-->

V primeru, ko več oseb deduje nepremičnino, postanejo vsi dediči skupni lastniki nepremičnine. Vsak dedič ima tako enak delež lastništva in pravico do uporabe in razpolaganja s skupno lastnino. Ta delež se lahko določi glede na velikost dedičevega deleža v zapuščinski masi.

 

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice
V skladu z zakonom imajo skupni lastniki določene obveznosti in pravice, ki jih je treba upoštevati. Ena od glavnih obveznosti skupnih lastnikov je skupno upravljanje in vzdrževanje nepremičnine. To pomeni, da morajo skupni lastniki med seboj usklajevati odločitve glede uporabe in vzdrževanja nepremičnine ter skupaj nositi stroške vzdrževanja in obnove.
 
Poleg tega imajo skupni lastniki pravico do uporabe nepremičnine v skladu z dogovorom ali načelom sorazmernosti, ki se nanaša na lastniški delež vsakega lastnika. Skupni lastniki lahko tudi sklenete sporazum o upravljanju skupne lastnine, ki podrobno določa njihove obveznosti in pravice.
V primeru, da se skupni lastniki ne morejo sporazumeti o upravljanju nepremičnine ali drugih vprašanjih, se lahko en od lastnikov obrne na sodišče in zahteva razdelitev skupne lastnine. Sodnik lahko nato odloči o prodaji nepremičnine in razdelitvi izkupička med skupne lastnike ali pa razdeli nepremičnino med lastnike v skladu z njihovimi lastniškimi deleži.

 Vodenje prodaje nepremičnine v primeru solastnine..

Solastniki  lahko svoj nepremičnino, ki je v zemljiški knjigi vpisana po solastniški deležih proda na trgu. Kupci so pripravljeni plačati tržno ceno za nepremičnino na kateri so bodo lahko vpisali kot lastniki do celote (1/1). Redko so kupci  zaintersirani za nakup posameznega deleža. Pri prodajo posameznega solastiškega deleža mora samo upoštevati določilo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določa, da imajo solastniki pri prodaji solastniškega deleža na nepremičnini predkupno pravico. Solastnik preden solastniški delež proda tretji osebi, le tega ponuditi v nakup solastnikom pod enakimi pogoji. Če ti ne želijo kupiti deleža ga lahko proda tretjemu.

Solastniki nepremičnine, prodaja nepremičnine
Solastništvo nepremičnine
-->

Pri gradnji in obnovi hiš lastniki pogosto gradijo brez gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da za gradnjo objekta tudi ni izdelana ustrezna projektna dokumentacija, ki jo potrdi ustrezno usposobljen strokovnjak. Hiše in poslovni prostori se pogosto tudi ne gradijo skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in urejeno projektno dokumentacijo.

 

Kakšne so možne posledice gradnja hiše brez pridobitve gradbenega dovoljenja in neskladna gradnja:

 • možnosti inšpekcijskega nadzora
 • uvedbo prekrškovnega postopka za plačila globe. 
 • plačilo odškodnine za degradacijo in uzurpacijo zemljišča 
 • izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo
 • težave v pri prodaji nepremičnine
 • overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov
 • določitev hišne številke

Pri nakupu nepremičnin je potrebno preverjati pravne in stvarne napake nepremičnine. Preveriti je potrebni ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe objekta v zemljiški knjigi.  Promet oziroma prodajo nepremičnin se ne sme opraviti le s tistimi nepremičninami, za katere je nepravilnosti ugotovil gradbeni inšpektor, njegova odločba pa je zapisana v zemljiški knjigi.

Postopek legalizacije v rednem postopku pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja

GZ, tako kot je to omogočal že Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), dopušča naknadno pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj za že zgrajene objekte.

Redni postopki dovoljevanja zagotavljajo preveritev skladnosti že zgrajenega akta z vsemi predpisi, kar pomeni, da se v teh postopkih odpravi dvom glede varnosti objektov, njihovega negativnega vpliva na okolico in primernosti z vidika umeščenosti v prostor. Na ta način bo investitorjem omogočena zanesljivejša pot do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti in s tem do spoštovanja predpisanih pravil, brez tveganja, da bo uveden inšpekcijski postopek in da bi sledila naložitev zagroženih denarnih kazni.

 Izredni postopki legalizacije po prehodnih določbah GZ

Za objekte, ki jih ni mogoče legalizirati v rednem postopku izdajanja gradbenega in uporabnega dovoljenja, GZ v poglavju o prehodnih določbah ponuja več možnosti izrednih postopkov legalizacije.

-->

Predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju je v ponovnem odločanju v državne zboru (julij 2019), potem ko je državni svet  izglasoval odložilni veto, dobil podporo. Zakon predstavlja nov pravni okvir za razvoj nepremičninskega posredovanja in delovanje nepremičninskih agencij v prometu z nepremičninami.  

Zakon o nepremičninskem posredovanju
Zakon o nepremičninskem posredovanju, posredniške provizije

Tudi nov zakon pri določanju cene storitve nepremičninskega posredovanja določa vrednost nepremičnine kot ključen faktor. Dejanska vrednost posrednikova dela ni zajeta v vrednotenje, ki se določa samo na % vrednosti nepremičnine. Omejitev plačila za posredovanje za fizične osebe v višini 4 % od vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja ostaja v isti višini kot je določena v starem Zakonu nepremičninskem posredovanju. Omejitev plačila za posredovanja se spreminja pri najemnih poslih in sklepanju gospodarskih pogodb.

Zakonsko določen način obračunavanja posredniške provizije ne upošteva vrednosti dela posrednika ali nastalih stroškov.

Primer: Prodaja majhnega vikenda v Prekmurju lahko predstavlja za posrednika enako količino dela in stroškov, kot prodaja hiše v centru Ljubljane. Zaradi zakonskega načina obračunavanja posredniške provizije bo tisti posrednik, ki dela v Ljubljani dobil višje plačilo posredniške provizije kot Prekmurec. Naročniki storitev v Ljubljani, bodo za podoben napor posrednika plačali več.

Strokovne pobude za spremembo zakona v večino niso bile upoštevane v parlamentarni obravnavi. Parlamentarci so se posvetili predvsem regulaciji cen, kar ne prispeva k svobodni gospodarski pobudi in razvoju tržnega gospodarstva. Kozmetične spremembe so nadomestile temeljito spremembo Zakona nepremičninskem posredovanju, ki bi zagotavljal večjo pravno varnost vseh udeležencev v prometu z nepremičninami in dvig kakovosti opravljanja storitev nepremičninskega posredovanja ter tudi ugleda nepremičninske stroke. Močna konkurenca med nepremičninskimi agencijami regulira cene posredniških provizij in razvija različne modele poslovanja, fiksne provizije, provizije vezane na % vrednost nepremičnine... 

 

-->

Sprememba Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ukinja obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS (GURS). Najemodajalci fizične osebe so dolžni GURS neposredno sporočiti le še podatke o sklenjenih najemnih poslih za leto 2017.

Za najemne pogodbe in višine najemnin, ki jih najemodajalci,  fizične osebe sklenejo z najemojemalci - fizičnimi osebami, so po novem dolžni poročati Finančni upravi RS (FURS), in sicer ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Za posle, ki jih bodo najemodajalci, fizične osebe sklenili od 1. januarja do 31. decembra 2018 z najemojemalci, fizičnimi osebami, bodo dolžni poročati FURS prihodnje leto ob oddaji napovedi za leto 2018.

NAJEMNE POGODBE
NAJEMNE POGODBE

 

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci, fizične osebe, sklenejo z najemojemalci, pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki oziroma osebami, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, so od uveljavitve zakona dolžni poročati najemojemalci. Za posle, ki so jih najemodajalci, fizične osebe, sklenili od 1. januarja 2018 dalje z najemojemalci, pravnimi osebami oziroma samostojnimi podjetniki, so dolžni poročati najemojemalci. Po novem je treba v Evidenco trga nepremičnin poročati le še o najemnih poslih, ki so sklenjeni za najmanj 6 mesecev.

-->

montažne hiše

Pri gradnji hiše se lahko odločite med gradnjo montažne ali klasične hiše. Obe vrsti gradnje imata svoje prednosti in slabosti, zato je odločitev odvisna od vaših želja, potreb in finančnih zmožnosti.

 
Montažna hiša je hiša, ki se gradi iz predhodno izdelanih gradbenih elementov v tovarni ali na gradbišču. Montažne hiše so hitreje zgrajene, saj se izdelani gradbeni elementi na gradbišču samo še sestavijo. Montažne hiše so običajno cenejše od klasičnih hiš, imajo pa tudi nekaj slabosti. Montažne hiše so običajno manjše in manj stabilne od klasičnih hiš, zato so lahko manj primerne za območja z močnejšimi vremenskimi pogoji. 
 
Klasična hiša pa se gradi po klasičnem gradbenem postopku, kjer se zidajo zidovi in postavljajo ostrešja. Gradnja klasične hiše je običajno dražja in traja dlje časa, vendar pa je hiša na koncu bolj stabilna in bolj primerna za različne vremenske pogoje. Klasična hiša je običajno večja in ima več prostora kot montažna hiša.
 
Pri izbiri med gradnjo montažne ali klasične hiše je treba upoštevati tudi morebitne omejitve na gradbenem zemljišču, kot so na primer predpisi o gradnji, velikost parcel in podobno. Pomembno je tudi upoštevati vaše potrebe po velikosti, funkcionalnosti in dolgoročnem vzdrževanju hiše.
 
Vsekakor je priporočljivo, da se pred odločitvijo posvetujete s strokovnjakom, ki vam bo lahko svetoval glede pravilnosti in zakonitosti gradnje ter vam pomagal izbrati vrsto gradnje, ki bo najbolj ustrezala vašim potrebam.
-->

Če imate v lastni nepremičnino, ki je sami ne uporabljate, lahko ustvarjate prihodke iz oddaje nepremičnine v najem - klasičen najem, kratkoročna oddaja Airbnb, Booking, Facebook, HomeAway..

Če imate v lastni nepremičnino, ki je sami ne uporabljate, lahko ustvarjate prihodke iz oddaje nepremičnine v najem - Airbnb, Booking, Facebook, HomeAway..

Doseganje donosov iz premoženja z oddajo nepremičnin - pasivni prihodki

Naložbene nepremičnine so del premoženja lastnika, njegova sredstva, ki prinašajo donos. To so stanovanja, hiše, poslovni prostori, ki jih lastnik preda v uporabo najemnikom v zameno za plačilo najemnine. Dohodki iz najemnin povečujejo vrednost dolgoročne naložbe in ustvarjajo pasivne prihodke za lastnika. Naložbene nepremičnine ne kupimo za lastno uporabo, ampak za oddajanje v najem z namenom zagotavljanja večjih donosov, kot nam jih nudi varčevanje na banki, nakup delnic ali druge aktualne oblike varčevanja. Zato so naložbe v nepremičnine postale alternativa finančnim naložbam in klasičnim oblikam varčevanja še posebej v današnjem času, ko so donosi od bančnih vlog in delnic minimalni, medtem ko se je nepremičninski trg stabiliziral in so naložbe v nepremičnine ponovno postale zanimive in varnejše. Nepremičninski trg omogoča priložnosti za investiranje premoženja in zagotavljanje  donosov.

Poslovna priložnost za dodaten zaslužek iz kratkoročne oddaje nepremičnin - Airbnb, Booking, Facebook, HomeAway

Nepremičnine  lahko predstavljajo tudi produkt, ki ga podjetnik trži svojim strankam. To so stanovanja, hiše, poslovni prostori, ki jih lastnik preda v uporabo turistom v kratkoročni najem v zameno za plačilo bivanja, čiščenja,rezervacij, uporabo opreme, priprave zajtrka......... Dohodki iz aktivnega trženja nepremičnin in upravljanja nepremičnine povečujejo vrednost dolgoročne naložbe in ustvarjajo dodatne zaslužke kot postranska dejavnost ali glavna dejavnost podjetnika. 

 Oddaja nepremičnine v najem

 

Sklepanje najemnih pogodb

Sestavimo vam najemno pogodbo in prevzemni zapisnik pri oddaji vaše nepremičnine, stanovanja, hiše ali poslovnega prostora. Pisna najemna pogodba je pomembna tako za lastnika, ki želi zaščititi svoje premoženje, zagotoviti plačevanje najemnin in stroškov, kot za najemnika, saj dobro počutje v stanovanju ali hiši pomembno vpliva na njegovo življenje. V najemni pogodbi se opredelili pravice in obveznosti, ki izhajajo iz najemnega razmerja. Za dobre odnose med najemnikom in lastnikom je dobrodošlo že samo oblikovanje pogodbe, da razmislita in se dogovorita o vprašanjih, ki bi lahko zaradi različnega razumevanja ali napačnega sklepanja vodili do nesporazumov.

Najemna pogodba definira najemno razmerje med najemodajalcem in najemnikom:

 • opredelitev nepremičnine, stanovanja, hiše, poslovnega prostora
 • višina najemnine, varščine in način plačila obratovalnih stroškov
 • skrbna uporaba predmeta najema, prevzem ključev in primopredaja ob zaključku najema
 • trajanje najemnega razmerja in odpovedni roki
 • nadzor nad plačilom najemnine in obratovalnih stroškov

Posredovanje pri oddaji nepremičnin, stanovanj, hiš, poslovnih prostorov v najem

Za lastnike nepremičnin aktivno iščemo najemnike in urejamo najemna razmerja. Vključite vašo nepremičnino v naš katalog nepremičnin in si pridobite  učinkovito oglaševanje vaše nepremičnine in obveščanju najemnikov. Uspešno oddajo vaše nepremičnine zagotavljamo s cenovno ugodnim storitvami, ki krepijo zaupanje lastnikov in najemnikov. Oddajate nepremičnino? Za vas bomo poiskali najemnika in sestavili najemno pogodbo, hitro in cenovno ugodno.

 

 

Najemnina je donos premoženja
Imate v lastni nepremičnino, ki je sami ne uporabljate, lahko ustvarjate prihodke iz oddaje nepremičnine v najem - Airbnb, Booking, Facebook, HomeAway..

Pred začetkom oglaševanja oddaje nepremičnine je potrebno preverite kakšne najemnine dosegajo podobne hiše na trgu. To storimo tako da si pogledamo različne oglase za podobne nepremičnine ali pa pokličemo na nepremičninsko agencijo, kjer nam bodo na podlagi preteklih poslov predvideli najemnino primerno za oglaševanje. Vsekakor moramo prilagoditi primerljive nepremičnine z hišo, ki je predmet oddaje. Hiše so lahko polno ali delno opremljene, imajo različne kvadrature in seveda stojijo na različnih lokacijah. Prav tako so cene za najem hiše zelo različne. 

Na ceno najema hiše vplivajo:

 • lokacija, 
 • velikost prostora, stanovanja,
 • starost,
 • opremljenost,
 • čas oddaje....
 • dodatne storitve za najemnike; čiščenje, parkiranje..

  Dosežena najemnina za hišo je plod dogovora med najemnikom in lastnikom. Pri najemu hiše je del dogovora tudi varščina, ki je polog za zagotovitev skrbne rabe hiše.

Razmislite, če imate v lastni nepremičnino, ki je sami ne uporabljate, lahko ustvarjate prihodke iz oddaje nepremičnine v najem - Airbnb, Booking, Facebook, HomeAway..

-->

Klavzula videno kupljeno v prodajni pogodbi za nepremičnino izključuje odgovornost prodajalca za stvarne napake na prodani napremičnini v primeru rabljene nepremičnine. Ta določbe ne izključuje vse določbe Obligacijskega zakonika glede stvarnih napak, očitnih ugotovljenih ob prevzemu nepremičnine in skritih napak v 6 mesecih.  Običajno se takšna delna izključitev zapiše v prodajno pogodbo s klavzulo videno kupljeno ali kupec nepremičnino kupuje v stanju, v kakršnem je in podobno.

-->

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik  lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.

Strošek za ogrevanje sanitarne vode in prostorov so v stavbi lahko zelo visoki. Drage so lahko investicije, če bi želeli stavbo prenoviti. Energetska izkaznica stavbe vsebuje koristne podatke za odločitev potrošnika. energetska izkaznica

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.

Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a). Energetska izkaznica je javna listina. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.

 

-->

Nepremičninski posredniki smo uspešni, če smo v stalnem stiku s kupci in prodajalci nepremičnin, prepoznavamo njihove probleme in jim ponujamo rešitve. V 15 letih poslovanja smo se spoznali z velikom številom kupcev in prodajalcev nepremičnin in lahko na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj pomagamo tudi Vam. 

OGLAŠEVANJE DOMAČIM IN TUJIM KUPCEM
Nepremičninska agencija Bidom d.o.o., Logatec lastnikom nepremičnin nudimo razpršeno oglaševanje in aktivno iskanje poslovnih priložnosti za prodajo nepremičnin. Na naših spletnih straneh so oglasi v slovenskem in angleškem jeziku.

VODENJE PRODAJE NEPREMIČNIN
Interesente za nakup nepremičnin spremljamo od prvega klica, ogleda nepremičnine, pregleda dokumentacije in poskrbimo, da prejmejo vse potrebne informacije za lažjo odločitev o nakupu nepremičnine.Nepremičninska družba Bidom d.o.o.

SKLEPANJE POGODB IN PREPISI NEPREMIČNIN
Po sklenitvi prodajne pogodbe strankam vodimo prepis nepremičnine, ki obsega nadzor nad izpolnitvijo pogodbenih obveznosti, kot so plačilo kupnine, vpisi v zemljiško knjigo, primopredaje nepremičnine...

PLAČILO PROVIZIJE PO OPRAVLJENEM DELU
Provizija - plačilo za opravljeno storitev nepremičninski agenciji Bidom d.o.o., Logatec se plača, ko je sklenjena pogodba (prodajna ali najemna pogodba). Nepremičninska družba na podlagi dogovora zastopa naročitelja - lastnika nepremičnine, ki plača storitve nepremičninske družbe. Nakup ali najem nepremičnin iz naše ponudbe brez posredniške provizije za kupce ali najemnike.

Prodaja nepremičnin zahteva poznavanje pravil oglaševanja, komunikacije s kupci, vodenja ogledov nepremičnin, sklepanja pogodb, poznavanje nepremičninskega prava, organizacije postopkov pred upravnimi, davčnimi organi, notarji...

Več kot 15 let vsakodnevnih stikov s kupci in prodajalci nepremičnin, nam je omogočilo, da smo pridobljeno znanje oplemenitili z izkušnjami na trgu nepremičnin. Lastnikom nepremičnin nudimo rešitve za uspešno prodajo nepremičnin.

Veselimo se sodelovanja z Vami!

Davor Jerina

041 286 883

Bidom d.o.o., PE NEPREMIČNINE, Režiška cesta 22, 1370 Logatec

 

 

 

Posvet o prodaji vaše nepremičnine
Nepremičninska agencija Bidom d.o.o., Logatec

 

  

 

 

 

-->

Pri nakupu starejše hiše za prenovo je pomembno preveriti nekaj ključnih stvari, med drugim tudi ocena stroškov projekta za prenovo hiše.

KATALOG NEPREMIČNIN

Tukaj je nekaj stvari, na katere bi moral kupec biti pozoren:

 • Gradbeno dovoljenje: Preverite, ali ima hiša veljavno gradbeno dovoljenje. Če je hiša zgrajena pred letom 1967, morda ni potrebno gradbeno dovoljenje, vendar vseeno preverite pri pristojnih organih, ali je bila hiša zgrajena v skladu z gradbenimi predpisi. Če hiša nima veljavnega gradbenega dovoljenja, lahko to povzroči težave pri prenovi in pri prodaji hiše v prihodnosti.

 • Ocenitev stanja hiše: Pred nakupom hiše naredite temeljit pregled stanja hiše, da ugotovite morebitne težave, ki bi lahko povzročile težave pri prenovi. Preverite stanje strehe, sten, tal, vodovodnih inštalacij, električnih inštalacij, ogrevanja in prezračevanja. Če niste prepričani, kaj bi morali iskati, lahko najamete strokovnjaka za pregled hiše.

 • Lokacija: Preverite lokacijo hiše in se prepričajte, ali ustreza vašim potrebam. Preverite tudi, ali je lokacija primerna za morebitne prihodnje prodaje. Bodite pozorni na bližino trgovin, šol, zdravstvenih ustanov, javnega prevoza in drugih objektov.

  Ocena vrednosti projekta za prenovo hiše
  Ocena vrednosti projekta za prenovo hiše
 • Ocena vrednosti projekta za prenovo hiše: Ocenite potencial za prenovo hiše. Bodite pozorni na arhitekturne značilnosti hiše, kot so visoki stropi, originalni elementi, velika okna, in podobno. Bodite pozorni na morebitne prepreke, ki bi lahko omejile možnosti prenove, kot so nosilne stene ali nizki stropi.Ugotovite, koliko bi bila cena prenove in koliko bi stala hiša po prenovi. Bodite pozorni na morebitne skrite stroške, kot so težave s plinsko ali električno napeljavo, ki jih je treba odpraviti. Prenova stare hiše običajno zajema širok spekter del in posegov, ki so namenjeni izboljšanju in posodobitvi obstoječe stavbe. Med najpogostejšimi postopki prenove stare hiše so:

  Obnova strehe
  Preveri se stanje strehe, običajno se nadomesti odkrite opeke in kritina, namestijo se nove strešne elemente, kot so žlebovi in ​​odtočni kanali, izolira se strop, pri čemer se uporabijo sodobni materiali, ki zagotavljajo izolacijo.

  Obnova fasade

  Preveri se stanje fasade in se nadomesti vse, kar je potrebno, da se zagotovi, da je fasada trdna in zaščitena pred vremenskimi vplivi. To lahko vključuje obnovo in zamenjavo opeke, zamenjavo oken in vrat, ter izvedbo izolacije.

  Obnova notranjih prostorov

  Preuredi se tloris hiše, se izvede nova razporeditev prostorov, da se zagotovi boljši pretok in funkcionalnost. Običajno se posodobijo talne obloge, stene in stropi, namestijo se nove inštalacije ter se prenesejo nova oprema in pohištvo.

  Obnova inštalacij

  Izvede se popolna obnova vodovodne, električne in ogrevalne inštalacije, ki zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo z energijo in vodo.

  Zamenjava stavbnega pohištva

  Zamenja se okna, vrata in druge elemente stavbnega pohištva, da se izboljša zvočna in toplotna izolacija, ter zagotovi daljšo življenjsko dobo.

  Energetska obnova

  Energetska obnova je pomemben del prenove, saj zmanjšuje porabo energije in izboljšuje učinkovitost hiše. To vključuje izolacijo strehe, fasade in tal, zamenjavo oken, namestitev sistema za prezračevanje, sončne celice in ostale ukrepe za varčevanje z energijo.

  Zunanja ureditev

  Prenova lahko vključuje tudi zunanjo ureditev, ki obsega urejanje okolice hiše, gradnjo novih poti, zidov, teras, bazenov, vrtov, nasadov in drugih elementov.

Obseg prenove stare hiše je odvisen od stanja hiše, starosti in lokacije. Pred začetkom prenove se vedno priporoča temeljit pregled hiše, ki bo pomagal pri načrtovanju in pripravi proračuna za prenovo.

V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je nakup nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

KOLIKO JE VREDNA MOJA NEPREMIČNINA?

Cenitve nepremičnin v Sloveniji lahko opravljajo pooblaščene osebe, kot so nepremičninski cenilci ali nepremičninski posredniki, ki imajo ustrezno znanje in strokovno usposobljenost za izvajanje takšnih storitev.

Nepremičninskim posrednikom: Lokalni nepremičninski posredniki so specializirani za ocenjevanje vrednosti nepremičnin v določeni regiji. Imajo dostop do podatkov o prodaji nepremičnin v bližini, poznavanje lokalnega trga in izkušnje pri ocenjevanju vrednosti. Sestanek s posrednikom vam lahko pomaga dobiti oceno tržne vrednosti vaše nepremičnine.

Neodvisnim cenilcem nepremičnin: Cenilec nepremičnin je neodvisen strokovnjak, ki se specializira za ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Cenilec nepremičnin ima izobrazbo, izkušnje in potrebne licence za opravljanje ocenjevalnih storitev. Cenilec bo izvedel podrobno analizo vaše nepremičnine ter upošteval različne dejavnike, da bi prišel do ocene tržne vrednosti.

Pri izbiri načina ocenjevanja vrednosti nepremičnine je priporočljivo upoštevati več virov informacij in se posvetovati z več strokovnjaki, da bi dobili čim bolj natančno oceno. Vsaka metoda ima svoje prednosti in omejitve, zato je pomembno upoštevati lokalne razmere in zanesljive vire podatkov za boljšo oceno tržne vrednosti vaše nepremičnine.

Cenitev nepremičnine je običajno potrebna v primeru prodaje, nakupa ali oddaje nepremičnine, pri razdelitvi lastnine med dediči, pri določanju višine davkov in drugih pravnih postopkih. Cenitve se lahko opravijo za različne vrste nepremičnin, kot so stanovanja, hiše, poslovni prostori, zemljišča itd.

Cenitev nepremičnin
Koliko je vredna moja nepremičnina?
 
Cene nepremičnin v Sloveniji se razlikujejo glede na različne dejavnike, kot so lokacija, velikost, kakovost gradnje, starost, dostopnost do javnega prevoza in drugi dejavniki. Na trgu obstajajo tudi različne spletne strani in aplikacije, ki vam lahko pomagajo pri oceni vrednosti nepremičnine, vendar je priporočljivo, da se obrnete na strokovnjake za nepremičninske cenitve, da dobite natančnejše in zanesljivejše informacije.
 
 
-->

Cena nepremičnine je odvisna od več dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v štiri glavne skupine: lokacija nepremičnine, fizično stanje nepremičnine, pravno stanje nepremičnine in trenutno stanje na trgu nepremičnin.

 • Lokacija nepremičnine: To je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na ceno nepremičnine. Nepremičnine, ki se nahajajo v bolj zaželenih in privlačnih lokacijah, kot so središča mest, obala ali območja z dobrimi prometnimi povezavami, bodo običajno dražje kot tiste, ki se nahajajo v manj privlačnih območjih. Poleg tega lahko lokacija vpliva tudi na morebitne prihodnje možnosti razvoja, kar lahko vpliva na dolgoročno vrednost nepremičnine.
 • Fizično stanje nepremičnine: Stanje nepremičnine lahko močno vpliva na njeno vrednost. Nepremičnine, ki so v slabem stanju ali potrebujejo popravila, bodo običajno cenejše kot tiste, ki so v odličnem stanju. Na splošno bo boljša kakovost gradnje, redno vzdrževanje in posodobitve nepremičnine povečale njeno vrednost.
 • Pravno stanje nepremičnine: Urejenost vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, upravna dovoljenja za gradnjo, urejene meje in izmere stavbe v katastru lahko močno vplivajo na možnost prodaje in ceno nepremičnine. Banke preverijo pravno dokumentacijo pred odobritvijo financiranja nakupa.
 • Trenutno stanje na trgu nepremičnin: Cene nepremičnin se lahko spreminjajo zaradi sprememb v povpraševanju in ponudbi na trgu. Če je na trgu veliko povpraševanja po nepremičninah, se bodo cene dvignile, medtem ko bodo v obdobjih, ko je povpraševanja manj, cene morda nižje. Poleg tega lahko vplivajo tudi splošne gospodarske razmere, saj se lahko v času recesije ali krize cene nepremičnin znižajo.

Zato je pri določanju cene nepremičnine pomembno upoštevati vse te dejavnike in se posvetovati s strokovnjakom za nepremičnine, kot je nepremičninski agent ali ocenjevalec nepremičnin, ki vam lahko pomaga ugotoviti realno vrednost nepremičnine, ki jo želite kupiti.

Cene nepremičnin, katalog hiš, stanovanj
Cene nepremičnin, katalog hiš, stanovanj
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je nakup nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883

 

-->

Lokacijska informacija je dokument, ki ga izdajo občine in pove, kakšna je namenska raba zemljišča, kaj se lahko na zemljišču gradi, kaj se ne sme graditi. Lokacijska informacija je osnova na podlagi katerega se projektira bodoča stavba in  oblikuje dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Lokacijska informacija daje arhitektu merila in pogoje za načrtovanje stavbe, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti, ter podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov na lokaciji.

 lokacijska informacija za gradnja objektov
Lokacijska informacija za gradnja objektov

Vlogo za izdajo lokacijske informacije vložite na občini, na območju katere se zemljišče nahaja. Lokacijska informacija je veljavna toliko časa, dokler ne pride do spremembe prostorskega akta.

-->

lokacija nepremičnine

"Pri nakupu nepremičnine so pomembni trije dejavniki: lokacija, lokacija, lokacija." Najbolj pogosto slišan nasvet pri nakupu nepremičnine.

 Nakup nepremičnine je ena izmed najpomembnejših odločitev, ki daje smer našemu življenju. Vsak dan bom odprli ista vrata, gledali na hribe iz istega balkona in poslušali vik in krik sosedovih otrok. Skoraj vsak dan se bomo od tu odšli v službo peš ali se do tja vozili 100 kilometrov. Tašča bo kuhala v sosednji sobi ali pa bo na razdalji dveh občin...  Med dobro in slabo lokacijo je razlika v kvaliteti bivanja, ki jo občuti uporabnik nepremičnine in se odraža v vrednosti, ceni nepremičnine.

 

Kateri dejavniki vplivajo na naše dojemanje lokacije nepremičnine:

 • Okoljski dejavniki

Lepota pokrajine, zelenjavnega vrta, cvetlične grede nam vedno polepša življenja, bližina gora, jezera, morja nas vedno očara. Lepa razgledna lega na južnem pobočju se ne more primerjati z vlažno in senčno lego severnih pobočji.

 • Ekonomske razmere v regiji in prometna povezanost

Pri slabši lokaciji gre pogosto za slabšo povezanost in večjo razdaljo do ekonomskega centra. Običajno merimo stroške, kot so stroški porabljenega časa, bencina…. Ugodne gospodarske  razmere povečujejo možnosti za zaposlitev in s tem povezanim priseljevanjem delavcev.

 • »zgledi vlečejo« in deluje čredni nagon

V naravi ljudi je, da želijo pripadati skupnosti, zato so odločitve posameznikov znotraj skupnosti pogosto zelo podobne. Bližini šole, vrtca, cerkve, zdravstvenega doma, glavnih upravnih in državnih ustanov olajša vsakodnevna opravila.

 • Emisije in območja ogroženosti

Poplavne nevarnost, nevarnosti potresov, smrad smetišč in industrije…okolja z večjimi škodljivimi vplivi negativno vplivajo na razmere bivanje in s tem povezano ceno nepremičnin v okolici.

 Posamezniki lahko dojemajo različne lokacije povsem drugače, glede na njihove interese.

Podjetnik, ki se ukvarja s transportom in skladiščenjem in bi rad gradil poslovni objekt - skladišče, bo izbral lokacijo, ki je lahko dostopna z avtoceste in/ali železniških tirov.

Za živilske trgovine, restavracije s hitro prehrano so zelo pomembna bližina gosto naseljenih hiš ali stanovanjskih blokov, vidljivost s ceste, primeren dostop in parkirišča.

Povsem drugače gledamo na lokacijo vikenda ob morju, kjer je oddaljenost od obale in sončna lega glavni dejavnik,ki vpliva na vrednost nepremičnine.

Lahko zaključimo, da lokacija nepremičnine, stanovanja, hiše bistveno vpliva na kakovost življenja. Kjer se ljudje dobro počutijo, tam radi živijo in tam so cene in vrednosti nepremičnin višje.

 Lokacija nepremičnine

-->

Odločitev o gradnji lesene ali zidane hiše je odvisna od vaših želja in potreb ter od prednosti in slabosti vsake možnosti. Spodaj so navedene nekatere prednosti in slabosti gradnje lesene in zidane hiše:

Prednosti gradnje lesene hiše:
- Trajnost in trpežnost: Lesene hiše so običajno izdelane iz naravnih materialov, ki so zelo trpežni in trajni.
- Energijska učinkovitost: Les je izolativen material, ki lahko pomaga pri ohranjanju energije in zmanjševanju stroškov ogrevanja in hlajenja.
- Okolju prijaznost: Gradnja lesene hiše je običajno okolju prijaznejša od gradnje zidane hiše, saj les ni onesnažujoč in se ga lahko obnovi.
- Hitra gradnja: Lesene hiše se običajno zgradijo hitreje kot zidane hiše, saj so deli hiše izdelani v tovarni in nato sestavljeni na gradbišču.
 
Slabosti gradnje lesene hiše:
- Večja izpostavljenost nevarnostim: Lesene hiše so bolj izpostavljene požaru, škodljivcem in vremenskim razmeram kot zidane hiše.
- Potencialno višji stroški: Gradnja lesene hiše lahko stane več kot gradnja zidane hiše, saj je les običajno dražji material od opeke in betona.
- Večja občutljivost za vlago: Lesene hiše so običajno bolj občutljive za vlago, zato je potrebna ustrezna izolacija in zaščita pred vlago.
 
Prednosti gradnje zidane hiše:
- Trajnost in trpežnost: Zidane hiše so običajno zelo trpežne in trajne ter se lahko lažje uprejo nevarnostim, kot so požar, škodljivci in vremenske razmere.
- Nizki stroški vzdrževanja: Zidane hiše potrebujejo manj vzdrževanja kot lesene hiše.
- Manjša občutljivost za vlago: Zidane hiše so običajno manj občutljive za vlago kot lesene hiše.
- Manjši vpliv na okolje: Gradnja zidane hiše ima običajno manjši vpliv na okolje kot gradnja lesene hiše.
 
Slabosti gradnje zidane hiše:
- Manjša energetska učinkovitost: Zidane hiše so običajno manj energetsko učinkovite kot lesene hiše, saj so materiali običajno manj izolativni.
- Daljši čas gradnje: Gradnja zidane hiše običajno traja dlje kot gradnja lesene hiše.
Gradnja lesene ali zidane hiše
Gradnja lesene ali zidane hiše
-->

avtonomnih avtomobilov

Razvoj avtomobilske industrije lahko vpliva na cene nepremičnin v bližini tovarn ali proizvodnih obratov avtomobilskih proizvajalcev. Nekateri od načinov, na katere lahko ta vpliv vpliva na cene nepremičnin, so:

 
1. Povečano povpraševanje po nepremičninah: Razvoj avtomobilske industrije lahko privede do povečanega povpraševanja po nepremičninah v bližini tovarn in proizvodnih obratov. To povpraševanje lahko privede do povečanja cen nepremičnin na teh območjih.  Podeželjske nepremičnine imajo prednosti za ljudi, ki si želijo malo več miru in tišini, ali, lepo naravo, večje zemljišče.. Torej, če želite kupiti cenejše stanovanja ali plačevati manj najemnine, morate zapraviti več stroškov za daljša vožnje.
 
2. Zaposlovanje: Razvoj avtomobilske industrije lahko privede do zaposlovanja na teh območjih, kar lahko povzroči povečano povpraševanje po stanovanjih in drugih nepremičninah. To povpraševanje lahko privede do povečanja cen nepremičnin v bližini avtomobilskih tovarn.
 
3. Razvoj infrastrukture: Avtomobilska industrija lahko spodbudi razvoj infrastrukture, kot so nove ceste, železnice in javni prevoz. To lahko izboljša dostopnost območja in povzroči povečano povpraševanje po nepremičninah v bližini avtomobilskih tovarn. Lokcija,lokacija, lokacija… Povsod, kjer so ceste in službe so cene nepremičnin visoke.
 
4. Vpliv na kakovost življenja: Razvoj avtomobilske industrije lahko vpliva na kakovost življenja prebivalcev v bližini avtomobilskih tovarn. Če je razvoj avtomobilske industrije negativen, lahko to vpliva na privlačnost območja za bivanje in povzroči padec cen nepremičnin.
 
5. Vpliv na okolje: Razvoj avtomobilske industrije lahko vpliva na okolje v bližini tovarn in proizvodnih obratov. Če ta vpliv povzroča zdravstvene težave ali druge težave, lahko to vpliva na privlačnost območja za bivanje in povzroči padec cen nepremičnin.
 
Vpliv razvoja avtomobilske industrije na cene nepremičnin je odvisen od številnih dejavnikov in se lahko razlikuje glede na lokalne okoliščine.
-->

Plonk listek pri nakupu nepremičnine
 

 Plonk listek nakup nepremičnine

Ko se odločate za nakup nepremičnine, je premislek o primernosti nakupa ključnega pomena za uspešnost nakupa nepremičnine. Proces odločanja  je lažji, ko preverimo plonk listek pri nakupu nepremičnine:

Finančna sposobnost

Preverite, ali si lahko privoščite nakup nepremičnine, tako da analizirate svoje prihodke, izdatke in finančne cilje. Ne pozabite upoštevati stroškov vzdrževanja, davkov in morebitnih popravil.

Potrebe in želje

Premislite, ali izbrana nepremičnina ustreza vašim trenutnim in pričakovanim potrebam ter željam. Pomembno je, da se osredotočite na dejanske potrebe, kot so velikost, lokacija, število spalnic in drugi pomembni dejavniki.

Investicijski potencial

Če razmišljate o nepremičnini kot o dolgoročni naložbi, ocenite njen investicijski potencial glede na pričakovani donos, rast vrednosti in morebitno prihodnjo prodajo.

Pregled lastnosti

Bodisi gre za stanovanje, hišo ali komercialno nepremičnino, pomembno je, da temeljito pregledate stanje lastnosti, vključno s strukturno integriteto, stanjem strehe, električnimi in vodovodnimi napeljavami ter morebitnimi skritimi pomanjkljivostmi.

Lokacija

Lokacija je ključen dejavnik pri določanju primernosti nakupa. Preverite bližino šol, trgovin, javnega prevoza in drugih storitev, ki so vam pomembne.

Pravne obveznosti

Pred nakupom se pozanimajte o vseh pravnih obveznostih, povezanih z nepremičnino, vključno z lastništvom, hipoteko, plačevanjem davkov in skladnostjo z lokalnimi predpisi.

S premišljenim razmislekom in zapisom plonk listka pri nakupu nepremičnine lahko zagotovite, da je nakup nepremičnine primeren in zadovoljujoč za vas v prihodnjih letih.

Plonk listek pri nakupu nepremičnine
 
Ali je nepremičnina primerna za moj nakup?
- lokacije
- velikosti in razporeditve prostorov
- finančnih zmožnosti in cene
- pravnih vidikov, razumevanje lastniških dokumentov
- izvedbe selitve...
Plonk listek
 
-->

V praksi so nepremičninske odločitve pogosto posledica zapletenega prepletanja zunanjih in notranjih dejavnikov. Posamezniki tehtajo zunanje dejavnike, kot so razmere na trgu in razpoložljivost nepremičnin, glede na njihov osebni finančni položaj, življenjske cilje in čustvena razmišljanja.

Pomembno je, da se kupci zavedajo teh zunanjih sprožilcev in so previdni pri odločanju o nepremičninah. Medtem ko lahko zunanji sprožilci ustvarijo občutek nujnosti in vplivajo na oblikovanje cen, je bistveno, da kupci pred nakupom opravijo temeljito raziskavo, ocenijo svoje finančno stanje in razmislijo o svojih dolgoročnih ciljih. Včasih je lahko nakup nepremičnine po višji ceni zaradi zunanjih dejavnikov upravičen, če je v skladu s splošnimi cilji kupca, vendar mora biti odločitev sprejeta na podlagi dobrih informacij.

 

Vpliv okolja na nakup nepremičnine lahko vključuje:

1. Tržni pogoji nakupa nepremičnin

Ekonomski dejavniki, cene nepremičnin,  obrestne mere za kredite in splošno stanje nepremičninskega trga lahko vplivajo na posameznikovo odločitev o nakupu nepremičnine. Na primer, nizke obrestne mere so lahko zunanji sprožilec, ki nekoga motivira za nakup stanovanja, ker postane cenovno ugodnejše, lažje dosegljivo.

Ko posamezniki vidijo trend naraščanja cen nepremičnin na določenem območju ali vrsti nepremičnine, lahko to povzroči občutek nujnosti in strah pred zamudo. Zunanji sprožilci v obliki medijskih poročil, novic ali pogovorov z vrstniki lahko posredujejo ta trend in spodbudijo ljudi, da kupujejo nepremičnine na tem območju tudi po višjih cenah, v upanju na prihodnjo rast vrednosti.

 

2. Možnosti nakupa nepremičnin

 

Število oglasov na želenih lokacijah, razpoložljivost določenih vrst nepremičnin (npr. enodružinskih hiš, stanovanj ali stanovanj) in cene teh nepremičnin lahko delujejo kot zunanji sprožilci, ki vplivajo na odločitev o kupiti. Veliko povpraševanje po nepremičninah na določenih lokacijah ali vrstah nepremičnin lahko privede do konkurenčnih ponudb. 

3. Nepremičninski agenti spodbujajo nakup nepremičnin

Priporočila ali nasveti nepremičninskih agentov in strokovnjakov lahko služijo kot zunanji sprožilci. Če posrednik predlaga nepremičnino, ki je v skladu s kupčevimi željami in cilji, lahko to vpliva na njegovo odločitev.

4. Mediji in oglaševanje 

Oglasi, novice in vsebine družbenih medijev, povezane z nepremičninami, lahko ustvarijo zunanje sprožilce. Če na primer vidite privlačen oglas za novo stanovanjsko gradnjo, lahko nekoga spodbudite, da razišče to priložnost.

Posameznikove osebne misli, čustva in okoliščine vplivajo na nakup nepremičnine:

1. Finančna situacija 

Notranji sprožilci, povezani s finančno stabilnostjo, cilji in željami, igrajo pomembno vlogo. Na primer, nekdo s stabilno službo in dolgoročnim načrtom za ustvarjanje kapitala je lahko notranje motiviran za nakup nepremičnine.

2. Življenjski dogodki 

Dogodki v osebnem življenju, kot so poroka, ustvarjanje družine ali želja po več prostora, so lahko notranji sprožilci. Zaradi teh dogodkov lahko nekdo razmisli o nakupu večjega ali primernejšega doma.

3. Naložbeni cilji 

Na nepremičninske odločitve lahko vplivajo tudi notranji sprožilci, povezani z naložbenimi cilji in željo po dolgoročni finančni varnosti. Nekateri posamezniki vidijo nepremičnine kot način za ustvarjanje bogastva ali ustvarjanje dohodka od najemnin.

4. Čustveni dejavniki 

Čustva, kot so želja po stabilnosti, občutek dosežka ali strah pred zamudo, so lahko močni notranji sprožilci, ki vplivajo na odločitve o nepremičninah.

Razumevanje teh sprožilcev in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi cilji je bistveno pri sprejemanju pomembnih odločitev, kot je nakup nepremičnine. Priporočljivo je skrbno oceniti zunanje in notranje dejavnike, da zagotovite, da je odločitev usklajena s splošnimi finančnimi cilji in cilji glede življenjskega sloga.

-->

Nepremičninski svetovalec in nepremičninski posrednik sta ključna za delovanje nepremičninskega trga, vendar imata različne vloge in cilje. Nepremičninski svetovalec se osredotoča na dolgoročno upravljanje naložbenega portfelja, medtem ko se nepremičninski agent osredotoča na zaključek transakcij z nepremičninami.

Nepremičninski svetovalec je specializiran strokovnjak, ki pomaga vlagateljem pri upravljanju in optimizaciji njihovega nepremičninskega portfelja. Njegova naloga je nuditi strokovno svetovanje glede naložbenih odločitev, strategij in taktik za rast vrednosti nepremičninskih naložb. Svetovalec bo analiziral tržne trende, ocenjeval vrednost nepremičnin, svetoval pri nakupu ali prodaji nepremičnin ter nudil usmerjanje glede optimalnega izkoriščanja in upravljanja naložb.

Nepremičninski posrednik je specializiran za nepremičninsko prodajo in nakup. Nepremičninski posrednik združuje kupce in prodajalce ter vodi vsakodnevne procese, potrebne za zaključek transakcije, prodaja, najema. Naloge posrednika vključujejo iskanje primernih nepremičnin za stranke, organiziranje ogledov, pogajanja o ceni, pripravo pogodb in zagotavljanje, da se prepis nepremičnine  med strankami izvede. Nepremičninski posrednik se osredotoča na zagotavljanje uspešnih transakcij med strankami.

Vsak, ki se želi poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin, mora pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, ki jo zahteva Ministrstvo za okolje in prostor.  Ko pridobite licenco pridruženega posrednika, lahko postanete nepremičninski posrednik, nepremičninski svetovalec ali ponujate obe storitvi.

 

 

-->

Nakup nepremičnine se lahko financira s prihranki, bančnim kreditom, bogato teto, sistemu najem z odkupom ali nakupom nepremičnine na obroke.

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom je priljubljena možnost za tiste, ki si želijo postati lastniki nepremičnine, vendar trenutno nimajo dovolj sredstev ali ustreznega kreditnega sposobnosti, da bi lahko takoj kupili nepremičnino.

Pravno svetovanje, pokliči 041 286 883

V tem primeru lastnik nepremičnine in najemnik skleneta dogovor o najemu, v katerem se določi, da ima najemnik možnost kupiti nepremičnino po koncu najemnega obdobja. Najemnik običajno plačuje mesečno najemnino, vključno z dodatnimi stroški, kot so davki in zavarovanja, pa tudi dodatne pristojbine, ki jih lahko zahteva lastnik. Običajno se določi tudi znesek odkupne cene, ki jo bo moral plačati najemnik, če se odloči za nakup nepremičnine po koncu najemnega obdobja. Ta znesek se lahko določi na začetku dogovora ali pa se prilagodi glede na različne dejavnike, kot so stanje nepremičnine, spremembe tržne vrednosti nepremičnine itd.

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom, obroke
Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom, obroke

Prednost tega sistema je, da lahko najemnik preizkusi in se navadi na življenje v nepremičnini, ki jo želi kupiti, preden se odloči za nakup. Poleg tega lahko najemnik postopoma kopiči sredstva za nakup nepremičnine in se pripravi na pridobitev kreditov, ki jih potrebuje za nakup.

Nakup nepremičnine na obroke

Nakup nepremičnine na obroke se lahko izvede na več načinov, odvisno od dogovora med kupcem in prodajalcem. Eden od načinov je, da se stranki dogovorita za plačilo kupnine v več obrokih, pri čemer se običajno zahteva plačilo določenega zneska kot pologa ob sklenitvi pogodbe. Preostali znesek kupnine se lahko nato plačuje v rednih mesečnih obrokih, dokler celotna kupnina ni plačana.

Vendar pa se lahko način plačila in obroki razlikujejo od primera do primera. Na primer, prodajalec lahko zahteva, da kupec plača določen delež kupnine kot polog in preostanek plača v mesečnih obrokih za dobo 5 let. 

Pri nakupu nepremičnine na obroke je pomembno, da se zavedate, da se običajno zahteva višji skupni znesek, ker prodajalec prevzema tveganje ob odloženem plačilu. Poleg tega se lahko plačuje tudi obresti na obroke, ki lahko dodatno povečajo skupni znesek.

Preden se odločite za nakup nepremičnine na obroke, je priporočljivo preveriti možnosti financiranja, ki so vam na voljo, ter preučiti vse pogoje pogodbe, vključno z obrestmi, roki plačila, zavarovanjem ter drugimi določbami. Prav tako je priporočljivo, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom, da preverite, ali so pogoji pogodbe v skladu z zakonodajo in zaščitijo vaše interese kot kupca.

Pravno svetovanje, pokliči 041 286 883

 

Pravno svetovanje
-->

Na Vrhniki je na voljo kar nekaj poslovnih in stanovanjskih nepremičnin, odvisno od tega, kaj iščete in kakšne so vaše potrebe. Če iščete poslovne nepremičnine, lahko preverite ponudbo lokalnih nepremičninskih agencij, ki imajo objavljene oglase na svojih spletnih straneh ali na portalih. Prav tako lahko preverite lokalne oglasne deske ali se obrnete na lokalne poslovne partnerje, da izveste za kakšno poslovno nepremičnino, ki se trenutno ne oglašuje.

Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki
Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki

Življenje v mestih je sicer dražje, vendar je odločitev za lokacijo odvisna ne samo od financ, ampak predvsem od vaših življenjskih navad in zahtev. Vam je bliže urbano življenje, kjer imate vse pri roki, ali se bolj vidite v manjšem kraju ali celo na podeželju?

Na Vrhniki so stanovanjska naselja večinoma locirana bližje mestnemu jedru in imajo običajno dobro razvito infrastrukturo, vključno z vsemi potrebnimi storitvami, kot so trgovine, šole, vrtci, zdravstveni domovi, javni prevoz in drugo.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Podeželska naselja na Vrhniki; Zaplana, Mizni dol, Stara Vrhnika.... so oddaljena od mestnega jedra in so bolj primerna za tiste, ki si želijo živeti v mirnem in naravnem okolju. Ta naselja so običajno manjša in ponujajo drugačen način življenja kot mestna naselja. V podeželskih naseljih je običajno več zelenih površin, kjer se lahko prebivalci ukvarjajo z vrtnarjenjem ali drugimi dejavnostmi v naravi.

Občina Vrhnika obsega naselja: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni dol, Padež, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika,- Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana, Zavrh pri Borovnici.

Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki ima lahko več prednosti:

Vrhnika je idealna lokacija za nakup stanovanjske nepremičnine, saj se nahaja v bližini Ljubljane, hkrati pa je obkrožena z naravnimi lepotami, kot so hribi, gozdovi in reka Ljubljanica. Ta kombinacija naredi Vrhniko idealno lokacijo za tiste, ki želijo živeti v mirnem in zelenem okolju, hkrati pa biti blizu vseh urbanih ugodnosti Ljubljane.

Vrhnika je dostopna tako z avtom kot z javnim prevozom, kar je pomembno za tujce, ki nimajo svojega prevoznega sredstva ali ne želijo uporabljati avtomobila. Na Vrhniki so na voljo avtobusne in železniške povezave do Ljubljane ter drugih okoliških krajev.

V primerjavi z Ljubljano so cene nepremičnin na Vrhniki razmeroma nizke, kar lahko predstavlja privlačno investicijsko priložnost. Tako si lahko mlade družine s svojim denarjem kupijo večjo in bolje opremljeno stanovanje, kot bi si ga lahko privoščili v Ljubljani.

 Slovenija velja za varno državo, z nizko stopnjo kriminala in korupcije. Vrhnika ni izjema, saj je eno najvarnejših krajev v Sloveniji. Poleg tega ponuja kakovostno življenje v naravnem okolju, ki je primerno za družine in tiste, ki si želijo umiritve od hitrega tempa mestnega življenja.

Seveda so cene in vrste nepremičnin odvisne od trenutne ponudbe na trgu, zato bi vam priporočal, da se obrnete na lokalno nepremičninsko agencijo, ki bo lahko bolje ocenila trenutno stanje na trgu nepremičnin na Vrhniki in vam pomagala najti primerno poslovno ali stanovanjsko nepremičnino.

Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki
Nakup stanovanjske nepremičnine na Vrhniki
-->

V Žireh, ki se nahajajo v osrednji Sloveniji, so na voljo različne možnosti za nakup nepremičnin, kot so stanovanja in hiše za mlade družine. Cene se razlikujejo glede na velikost, starost in lokacijo nepremičnine ter se nenehno spreminjajo glede na stanje na trgu nepremičnin. V nadaljevanju so navedene nekatere trenutne možnosti za nakup nepremičnin v Žireh:

Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup
Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup

Stanovanja 

V Žireh so na voljo različna stanovanja, ki se razlikujejo po velikosti, starosti in lokaciji. Cene se za manjša stanovanja začnejo pri približno 70.000 evrih, medtem ko so cene za večja in bolj kakovostno opremljena stanovanja lahko višje, več kot 120.000 evrov.

Hiše

V Žireh so na voljo različne hiše, ki se razlikujejo po velikosti, starosti in lokaciji. Cene se za samostojne hiše začnejo pri približno 100.000 evrih, medtem ko so cene za večje in bolj kakovostno opremljene hiše lahko višje, tudi do 250.000 evrov.

Novogradnje in poslovne nepremičnine

V Žireh se gradijo tudi novejše hiše in stanovanja, ki so primerna predvsem za mlade družine. Žiri ponuja nekaj možnosti za nakup poslovnih nepremičnin. V mestu so na voljo poslovni prostori in skladišča, ki se nahajajo predvsem v industrijskih conah. Poleg tega obstajajo tudi nekateri prostori v centru mesta, ki so primerni za manjše pisarne ali trgovine.

Občina Žiri obsega naselja: Brekovice, Breznica ori Žireh, Goropeke, Izgorje, Jarčja dolina, Koprivnik, Ledenica, Mrzli Vrh, Opale, Osojnica, Podklanec, Račeva, Ravne pri Žireh, Selo, Sovra, Zabrežnik, Žiri, Žirovski Vrh.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Cene poslovnih nepremičnin se lahko razlikujejo glede na velikost, starost in lokacijo nepremičnine. V splošnem so cene poslovnih nepremičnin v Žireh nižje v primerjavi z večjimi mesti, kot so Ljubljana ali Celje. Cene nepremičnin se lahko razlikujejo tudi glede na lokacijo v Žireh. Na primer, nepremičnine v centru mesta so lahko dražje kot tiste na obrobju mesta. Pri nakupu nepremičnine je pomembno upoštevati tudi druge dejavnike, kot so kakovost gradnje, starost nepremičnine, oprema in drugi pogoji. 

Če iščete stanovanje, hišo ali prostor za poslovno dejavnost v Žireh, se lahko obrnete na lokalne nepremičninske agencije, ki vam bodo lahko pomagale pri iskanju in nakupu ustrezne poslovne nepremičnine. Pred nakupom poslovne nepremičnine je vedno priporočljivo opraviti ogled in preveriti vse potrebne informacije o stanju in dokumentaciji nepremičnine ter se posvetovati s pravnim strokovnjakom.

Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup
Žiri nepremičnine, stanovanja, hiše za nakup
-->

V Idriji je trenutno na trgu na voljo nekaj možnosti za nakup nepremičnin v različnih naseljih. V nadaljevanju so navedene nekatere od teh možnosti, vendar je treba opozoriti, da se stanje na trgu nepremičnin nenehno spreminja, zato se lahko cene in ponudba razlikujejo od trenutnih. Poleg tega pa je dostopnost nakupa nepremičnine v Idriji odvisna tudi od trenutne ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin. V zadnjem času so se cene nepremičnin v Idriji nekoliko povečale, vendar so še vedno relativno dostopne v primerjavi z drugimi večjimi mesti v Sloveniji.

nepremičnine Idrija nakup stanovanja, hiše
nepremičnine Idrija nakup stanovanja, hiše

Občina Idrija obsega naselja: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja, Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idršek, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Javornik, Jelični Vrh, Kanji Dol, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, Pečnik, Potok, Predgriže, Razpotje, Rejcov grič, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Strmec, Vojsko, Zadlog, Zavratec, Žirovnica.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Nakup nepremičnine v Idriji je odvisen od več dejavnikov, kot so lokacija, velikost, starost in kakovost gradnje nepremičnine. Spodaj so približne cene stanovanj in hiš v Idriji:

 • Cene manjših stanovanj v centru mesta se gibljejo med 60.000 in 100.000 evrov, medtem ko so cene za večje stanovanje v povprečju med 120.000 in več.

 • Cene vrstnih hiš v Idriji se gibljejo od 130.000 do 200.000 evrov, medtem ko so cene za samostojne hiše običajno višje, od 200.000 do 400.000 evrov.

Za natančnejšo oceno cene nepremičnine in dostopnost nakupa, priporočamo, da se obrnete na lokalne nepremičninske agencije ali strokovnjake za nepremičnine, ki vam bodo lahko svetovali in pomagali pri nakupu nepremičnine v Idriji.

Ponudba nepremičnin za nakup v Idrija, stanovanja, hiše
Ponudba nepremičnin za nakup v Idrija, stanovanja, hiš
-->

Notranjska ponuja veliko možnosti za gradnjo ali nakup nepremičnin, odvisno od vaših želja in potreb.

KATALOG NEPREMIČNIN

poiščite svojo novo nepremičnino: Notranjska!poiščite svojo novo nepremičnino: Notranjska!

Med najbolj primernimi naselji za gradnjo hiše bi lahko izpostavili. Izbira lokacije za nakup nepremičnine je pomembna odločitev, saj bo vplivala na vašo kakovost življenja in investicijsko vrednost nepremičnine:

Cerknica je mesto na Notranjskem, ki je znano po svojem jezeru in bogati naravni krajini. Mesto ponuja različne možnosti za nakup nepremičnin, od stanovanj in hiš do zemljišč za gradnjo. Mesto ima dobro razvito infrastrukturo, vključno z vrtci, šolami, trgovinami in zdravstvenim domom.Večja naselij v Občini Cerknica, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bloška Polica, Cajnarje, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Hribljane, Ivanje selo, Martinjak, Otonica, Podskrajnik, Rakov Škocjan, Sveti Vid, Topol pri Begunjah, Unec, Žerovnica, Župeno

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Postojna je znano mesto v Sloveniji, ki je znano po svoji kraški pokrajini in Postojnski jami. Mesto ponuja številne možnosti za nakup nepremičnin, vključno s stanovanji in hišami v mirnejših predelih mesta. Mesto ima tudi dobro razvito infrastrukturo in je dostopno prek avtoceste. Občina Postojna obsega naselja: Belsko, Brezje pod Nanosom, Bukovje, Dilce, Gorenje, Goriče, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Koče, Landol, Liplje, Lohača, Mala Brda, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Orehek, Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavina, Slavinje, Stara vas, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Zagon, Žeje.

Naselje Pivka se nahaja v bližini avtoceste Ljubljana - Koper in ponuja veliko možnosti za gradnjo hiš. Ima tudi dobro razvito infrastrukturo, vključno s šolami, vrtci, trgovinami in zdravstvenim domom. Občina Pivka obsega naselja: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Ribnica, Selce, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šmihel, Šilentabor, Trnje, Velika Pristava, Volče, Zagorje.

Mesto Ilirska Bistrica se nahaja v bližini avtoceste in ponuja veliko možnosti za gradnjo hiš. Ima tudi dobro razvito infrastrukturo, vključno s šolami, vrtci, trgovinami in zdravstvenim domom.Občina Ilirska Bistrica obsega naselja: Bač, Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Snežnik, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje, Zalči

Naselje Rakek se nahaja v bližini avtoceste, kar omogoča enostaven dostop do drugih delov Slovenije. Ponuja tudi dobro razvito infrastrukturo, vključno s šolami, vrtci, trgovinami in zdravstvenim domom.

Manjše hitro rastoče naselje Grahovo na Notranjskem, ki se nahaja med Ložem in Cerknico. Naselje ponuja mirno in idilično okolje, primerno za mlade družine, ki si želijo živeti na podeželju. Tukaj bi lahko našli hiše in zemljišča za gradnjo hiš po meri.

Stari trg naselje ima zgodovinsko in kulturno bogato ozadje, ki se kaže v njegovih starodavnih arhitekturnih zgradbah in kulturnih spomenikih. To bi lahko bilo zanimivo za tiste, ki si želijo nakupiti nepremičnino v idiličnem in mirnem okolju, obkroženem s starodavnimi zgradbami in lepimi naravnimi krajinami.

Velike Bloke so majhno naselje v bližini Cerknice, ki se nahaja na robu gozda in ponuja čudovite poglede na okoliško pokrajino. Tukaj bi lahko našli različne vrste nepremičnin, od hiš in apartmajev do zemljišč, ki bi bila primerna za gradnjo hiše po meri.

Osredek je majhno naselje v bližini Cerknice, ki je znano po svojem mirnem in idiličnem okolju, obkroženem z gozdom in polji. Tukaj bi lahko našli hiše, ki bi bile primerne za družine ali tiste, ki si želijo živeti na podeželju.

Seveda obstaja še veliko drugih naselij na Notranjskem, ki bi lahko bila zanimiva za nakup nepremičnin, odvisno od vaših individualnih potreb in želja. Pred nakupom nepremičnine se vedno prepričajte, da opravite podrobno preiskavo in pridobite strokovno mnenje, da se izognete neprijetnim presenečenjem.

KATALOG NEPREMIČNIN

Tukaj je nekaj korakov, ki vam lahko pomagajo pri izbiri prave lokacije:

Oglejte si več lokacij

Začnite z raziskovanjem različnih lokacij, ki so vam všeč, in si oglejte več nepremičnin na različnih lokacijah, da boste lažje primerjali in izbrali najboljšo za vas.

Določite svoje potrebe in želje

Določite svoje potrebe in želje, kot so dostopnost do službe, šole, vrtca, trgovin, narave, kulturnih dogodkov, javnega prevoza, mirna soseska in podobno.

Preverite infrastrukturo:

Preverite, ali ima lokacija dobro razvito infrastrukturo, kot so ceste, vodovod, elektrika, plin, javna razsvetljava, kanalizacija in podobno.

 

Preglejte cene nepremičnin:

Preglejte cene nepremičnin na različnih lokacijah, da boste dobili idejo, kakšne so cene v vašem proračunu in kaj se vam splača kupiti.

Pridobite informacije od strokovnjakov:

Posvetujte se z nepremičninskim agentom, gradbenim inženirjem ali arhitektom, da vam pomagajo pri izbiri prave lokacije in nakupu nepremičnine.

Obiščite lokacijo večkrat:

Obiščite lokacijo večkrat, da boste dobili občutek za okolico, ljudi, sosesko in kulturo.

Upoštevanje teh korakov vam bo pomagalo izbrati pravo lokacijo za nakup nepremičnine v Sloveniji, ki bo ustrezala vašim potrebam in željam ter hkrati imela dolgoročno vrednost in donosnost vaše investicije.

Nepremičnine in nepremičninski oglasi na področju Notranjske
Nepremičnine in nepremičninski oglasi na področju Notranjske
-->

V okolici Ljubljane je veliko krajev, ki so primerni za nakup nepremičnin za mlade družine. V zadnjih letih je zraslo veliko novih stanovanjskih sosesk in naselji z družinskimi hišami. Novogradnje ponujajo moderne, energetsko učinkovite in kakovostne domove, ki ustrezajo potrebam mladih družin.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Tu je nekaj predlogov:

 • Medvode so manjše mesto, ki se nahaja na zahodnem delu Ljubljanske kotline. Mesto ponuja mirno okolje, hkrati pa je blizu Ljubljane, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev. Tu so na voljo predvsem novogradnje, rabljene hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine.

 • Kamnik je staro mestno jedro, ki se nahaja na obrobju Ljubljanske kotline. Tu so na voljo predvsem starejše hiše in stanovanja, ki so obnovljena in primerna za mlade družine. Mesto ponuja veliko zelenih površin in kulturnih dogodkov.

  Nakup nepremičnine, novogradnje za mlade družine v okolici Ljubljane
  Nakup nepremičnine, novogradnje za mlade družine v okolici Ljubljane
 • Domžale so manjše mesto, ki se nahaja v bližini Ljubljane. Tu so na voljo predvsem novogradnje, rabljene hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine. Mesto ima veliko parkov, vrtcev, šol in trgovin, hkrati pa je blizu Ljubljane, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev.

 • Vrhnika je manjše mesto, ki se nahaja na zahodu Ljubljanske kotline. Mesto ponuja mirno okolje, hkrati pa je blizu Ljubljane, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev. Vrhnika ima dobro razvito infrastrukturo, ki vključuje vrtce, osnovne šole, srednje šole, trgovine in zdravstvene ustanove. Mesto ima tudi veliko športnih in kulturnih dejavnosti, ki so primerne za družine. Tu so na voljo predvsem novogradnje, rabljene hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine.

 • Grosuplje je manjše mesto, ki se nahaja na jugu Ljubljanske kotline. Tu so na voljo predvsem hiše in stanovanja, ki so primerna za mlade družine. Mesto ima veliko parkov, vrtcev, šol in trgovin. Grosuplje so odlična izbira za mlade družine, ki si želijo živeti v bližini Ljubljane, vendar ne želijo biti v samem mestu. Mesto ima dobro prometno povezavo z Ljubljano, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev.

 • Logatec je odlična izbira za mlade družine, ki si želijo živeti v bližini Ljubljane, vendar ne želijo biti v samem mestu. Mesto ima dobro prometno povezavo z Ljubljano, kar omogoča enostaven dostop do vseh mestnih storitev. Hkrati pa se mesto nahaja v neposredni bližini zelenih površin, kot je Zaplana in Blekovske gmajne, Rovte ki ponujajo veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev v naravi. Logatec se nahaja v čudovitem naravnem okolju, ki ponuja veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev v naravi. V bližini so številne planinske poti, kolesarske steze in ribiški revirji, ki bodo zadovoljili vse okuse

Pri izbiri lokacije in vrste nepremičnine za mlade družine je pomembno upoštevati njihove potrebe, želje in prihodnje načrte. Tu je nekaj stvari, ki jih je smiselno upoštevati pri izbiri lokacije in vrste nepremičnine za mlade družine:

 • Lokacija: Pri izbiri lokacije je pomembno upoštevati dejavnike, kot so bližina šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov, trgovin, javnega prevoza in drugih storitev, ki jih boste morda potrebovali. Pomembno je tudi, da razmislite o okolici, na primer o naravnih lepotah, rekreacijskih možnostih, varnosti in miru.

 • Vrsta nepremičnine: Pri izbiri vrste nepremičnine je pomembno razmisliti o svojih potrebah in željah. Mlade družine običajno potrebujejo prostorne in funkcionalne domove, ki so primerne za otroško igro, druženje in sprostitev. V izbiri vrste nepremičnine je smiselno razmisliti o stanovanju, hiši ali vrstni hiši. Stanovanja so običajno manjša in bolj primerna za družine, ki živijo v mestu, medtem ko so hiše in vrstne hiše primernejše za tiste, ki si želijo več prostora in zasebnosti.

 • Dostopnost: Pomembno je, da nepremičnina, ki jo boste kupili, zagotavlja dovolj prostora za parkiranje avtomobilov, saj je to pogosto pomembno za mlade družine. Prav tako je smiselno upoštevati, ali ima nepremičnina dostop do javnega prevoza, saj lahko to olajša vsakodnevne aktivnosti.

 • Energetska učinkovitost: Pri izbiri nepremičnine je smiselno upoštevati tudi njeno energetsko učinkovitost, saj lahko to vpliva na vaše stroške ogrevanja in hlajenja. Pri nakupu novejše nepremičnine je smiselno preveriti, ali ima energijsko nalepko in kakšno stopnjo energijske učinkovitosti ima.

 • Cena: Seveda je pomembno upoštevati tudi ceno nepremičnine in stroške vzdrževanja. Pri nakupu nepremičnine se je smiselno posvetovati z nepremičninskim agentom ali finančnim svetovalcem, da lahko pridobite informacije o različnih možnostih financiranja in prihranite na stroških.

 KATALOG NEPREMIČNIN

Pri izbiri kraja za nakup nepremičnine za mlade družine v okolici Ljubljane je pomembno upoštevati dejavnike, kot so razpoložljivost javnega prevoza, bližina šol in vrtcev, varnost in drugi osebni preference.

-->

Nakup zemljišč za gradnjo stanovanj ali poslovnih objektov je tudi ena izmed priljubljenih strategij naložbe v nepremičnine. Cilj je graditi objekte in jih nato prodati ali oddati v najem. Ta strategija je primerna za tiste, ki imajo večji kapital in želijo ustvariti višje donose, vendar so pripravljeni sprejeti večje tveganje.

KATALOG NEPREMIČNIN

Pred nakupom zemljišča je pomembno upoštevati več dejavnikov, kot so:

 1. Lokacija: Pomembno je, da izberete zemljišče v dobri lokaciji, ki je primerna za gradnjo. Najbolj zaželene lokacije so tiste, ki so blizu javnih ustanov, šol, trgovin, zdravstvenih ustanov, prometnih povezav in drugih storitev.

  Nakup zemljišča za gradnjo je možnost za naložbo v nepremičnine
  Nakup zemljišča za gradnjo je možnost za naložbo v nepremičnine
 2. Namembnost: Pred nakupom je pomembno, da preverite, kakšna je namembnost zemljišča in kakšne so možnosti za gradnjo. Pri tem je treba upoštevati prostorske načrte in druge predpise ter pridobiti ustrezna dovoljenja.

 3. Urejen dostop in možnost priklopa na komunalno infrastrukturo: Opremljenost zemljišča je pomemben dejavnik pri gradnji, saj je od tega odvisno, kakšno vrsto objekta lahko gradimo. Pomembno je, da izberete zemljišče, ki ustreza vašim potrebam in ciljem glede gradnje.

 4. Cena: Cena zemljišča je pomemben dejavnik pri naložbi v nepremičnine. Pred nakupom je treba preveriti cene v okolici ter se posvetovati s strokovnjaki za nepremičnine, da bi lahko sprejeli informirano odločitev.

 5. Možnosti prihodkov: Pri nakupu zemljišča za gradnjo je pomembno, da se zavedate potenciala prihodkov, ki jih lahko ustvari gradnja objektov. Pred nakupom je treba preveriti povpraševanje na trgu in oceniti možnosti za oddajo v najem ali prodajo objektov.

Pri naložbi v zemljišča za gradnjo je pomembno, da upoštevate vse dejavnike in se posvetujete s strokovnjaki s področja nepremičnin in gradbeništva, da bi lahko sprejeli informirane odločitve o naložbah.

-->

Obstaja veliko strategij za naložbo v nepremičnine, odvisno od vaših ciljev, tveganja, razpoložljivega kapitala in drugih dejavnikov.

KATALOG NEPREMIČNIN

Tu je nekaj pogostih strategij:

 1. Hitra prenova in prodaja nepremičnine: Ta strategija vključuje nakup nepremičnine, prenovo in prodajo v kratkem času, da se ustvari hitri dobiček. Ta strategija je primerna za tiste, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje za hitrejši donos. Opravite potrebna popravila in poskrbite za čistočo in urejenost. To lahko poveča privlačnost stanovanja za morebitne kupce.

 2. Hitra prenova in prodaja nepremičnine: Ta strategija vključuje nakup nepremičnine, prenovo in prodajo v kratkem času, da se ustvari hitri dobiček. Ta strategija je primerna za tiste, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje za hitrejši donos.

Stanovanja so ena izmed najbolj priljubljenih možnosti za naložbe v nepremičnine. Obstaja več razlogov, zakaj so stanovanja zanimiva naložba:

 1. Stabilni viri dohodka: Stanovanja lahko predstavljajo stabilen vir pasivnega dohodka, saj lahko lastnik stanovanja odda nepremičnino in zaračuna najemnino. Redni prihodki od najemnine lahko zagotavljajo finančno varnost in omogočajo večjo svobodo pri upravljanju drugih naložb.

  • Dolgoročna naložba v oddajanje nepremičnin: To je najbolj tradicionalna strategija naložbe v nepremičnine, ki vključuje nakup nepremičnine z namenom dolgoročnega oddajanja. Tu je cilj ustvariti redne prihodke iz najemnin, hkrati pa imeti tudi potencialno rast kapitala z dolgoročno rastjo vrednosti nepremičnine. Ta strategija je primerna za tiste, ki želijo stabilne donose in ne želijo tvegati preveč svojega kapitala.
 2. Dolgoročna rast vrednosti: Stanovanja so lahko tudi dolgoročna naložba, saj se vrednost nepremičnin sčasoma lahko poveča. To pomeni, da lahko lastnik stanovanja ustvari dobiček, ko nepremičnino proda.

 3. Ugodno financiranje: Stanovanja lahko pridobimo s posojili, kar lahko omogoča bolj ugodne obrestne mere in pogoje od drugih vrst naložb. Poleg tega lahko lastnik stanovanja pri upravljanju svoje naložbe uporabi vzvode, kot je na primer uporaba denarja iz najemnin za izboljšanje ali vzdrževanje nepremičnine.

  Nakup stanovanja za naložbo v nepremičnine
  Nakup stanovanja za naložbo v nepremičnine
 4. Prilagodljivost naložbe: Lastnik stanovanja ima več možnosti pri upravljanju svoje naložbe. Stanovanja običajno ni težko prodati ali oddati glede na pomanjkanje stanovanj na trgu. 

Pri investiranju v stanovanja pa je pomembno upoštevati tudi različne dejavnike, kot so tržne razmere, lokacija nepremičnine, stroški vzdrževanja in najema, ter se posvetovati s strokovnjaki s področja nepremičnin in finance, da bi lahko sprejeli informirane odločitve o naložbah.

Obstaja več načinov, kako najti stanovanja, ki so primerna za naložbo v nepremičnine. Nekateri najbolj priljubljeni načini so:

 1. Spletni portali za nepremičnine: Obstaja veliko spletnih portalov, ki ponujajo širok izbor nepremičnin, vključno s stanovanji. Med najbolj priljubljenimi v Sloveniji so najdi.si, bolha.com, nepremicnine.net, stan.si in drugi. Ti portali ponujajo različne filtre, ki jih lahko uporabite za iskanje nepremičnin po regiji, ceni, velikosti in drugih kriterijih.

 2. Nepremičninske agencije: Če iščete kakovostno storitev, lahko poiščete nepremičninske agencije, ki se specializirajo za prodajo in oddajo stanovanj. Nepremičninske agencije imajo običajno dostop do širšega nabora nepremičnin, ki niso javno objavljene, in lahko vam pomagajo pri izbiri nepremičnine, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

 3. Socialna omrežja in oglasi: Nekateri lastniki stanovanj oglašujejo svoje nepremičnine na socialnih omrežjih, kot so Facebook in Instagram, ali pa v lokalnih oglasih in časopisih. Če iščete nepremičnino za naložbo, lahko spremljate te objave in se tako seznanite z možnostmi na trgu.

 4. Osebni stiki in referenca: Včasih so najboljše naložbe tiste, ki jih odkrijemo prek osebnih stikov ali priporočil drugih. Če poznate ljudi, ki vam zaupajo in imajo izkušnje z naložbami v nepremičnine, se lahko obrnete na njih in prosite za nasvete in priporočila.

Pri izbiri stanovanja za naložbo v nepremičnine je pomembno, da upoštevate različne dejavnike, kot so lokacija, velikost, stanje in ceno nepremičnine. Prav tako je priporočljivo, da pred nakupom opravite temeljito preiskavo in se posvetujete s strokovnjaki s področja nepremičnin in finance, da bi lahko sprejeli informirane odločitve o naložbah.

 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je nakup nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

Med različnimi možnostmi naložb v nepremičnine so gozdna zemljišča v prednosti zaradi naslednjih razlogov:

 1. Stabilnost naložbe: Gozdna zemljišča so relativno stabilna naložba, saj njihova vrednost običajno ne pada močno in ne zelo hitro. V primerjavi z drugimi nepremičninami se gozdna zemljišča ne odzivajo tako hitro na spremembe trga.

  KATALOG NEPREMIČNIN
 2. Dolgoročna perspektiva: Gozdna zemljišča so pogosto dolgoročna naložba, ki lahko prinaša donose več let ali celo desetletij. Ker gozdna zemljišča niso namenjena gradnji in so običajno namenjena trajnostnemu gospodarjenju z gozdom, njihova uporaba ni pogojena z nihanji na trgu nepremičnin.

 3. Raznolikost: Gozdna zemljišča so zelo raznolika in jih lahko najdemo po vsej Sloveniji. Raznolikost lokacij in vrst gozdov omogoča raznolike možnosti investiranja.

  gozdna zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine
  gozdna zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine
 4. Nizki stroški vzdrževanja: V primerjavi z drugimi vrstami nepremičnin, kot so stanovanja ali hiše, so stroški vzdrževanja gozdnih zemljišč običajno nižji. Poleg tega so ti stroški predvidljivi in se ne spreminjajo pogosto. Pri nakupu gozda mora vlagatelj upoštevati nekatere posebne dejavnike, kot sta sestava lesne mase in urejenost gozdnih poti in vlake ki lahko vplivajo na letne stroške.

 5. Potencialna donosnost: Gozdna zemljišča lahko prinesejo donose v obliki prodaje lesa, gozdnih pridelkov (npr. gob in borovnic) ter potencialne rasti vrednosti zemljišča v prihodnosti iz spremembe namembnosti....

 6. Tveganje naravnih nesreč: Pogoste so škode kot so žled, snegolom in vetrolom, ki zmanjšajo prihodek iz prodaje lesa.

Naložbe v nepremičnine - gozdna zemljišča zahteva določeno raven znanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdom in poznavanje lokalnih razmer. Poleg tega lahko pride do nihanja cen lesa in drugih gozdnih pridelkov, kar lahko vpliva na donosnost investicije.

Kje in katera gozdna zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine?

Gozdna zemljišča so lahko zanimiva naložba v nepremičnine na različnih lokacijah, odvisno od vaših ciljev in pristopa k investiranju. Spodaj so nekatere možne kategorije gozdnih zemljišč, ki so lahko zanimive za naložbo:

 1. Gozdovi v bližini urbanih območij: Gozdovi v bližini večjih mest lahko predstavljajo priložnost za naložbe v nepremičnine, saj se lahko zemljišča uporabljajo za turizem, rekreacijo ali je mogoče spremeniti namembnost -  za gradnjo hiš.

 2. Gozdovi v turističnih krajih: Gozdovi v turističnih krajih so lahko zanimivi za investitorje, ki si želijo uporabiti zemljišča za turistične namene, kot so kampiranje, lov, ribolov ali športne aktivnosti v naravi.

 3. Gozdovi z visoko kakovostnim lesom: Gozdna zemljišča z visoko kakovostnim lesom, kot je na primer hrast, lahko predstavljajo donosno naložbo. Investitorji lahko les prodajajo na trgu in ustvarjajo dobiček.

 4. Gozdovi v bližini industrijskih območij: Gozdovi v bližini industrijskih območij so lahko zanimivi za investitorje, ki želijo uporabiti zemljišča za pridobivanje biomase, ki jo lahko prodajo kot gorivo.

 5. Gozdovi z naravnimi viri: Gozdna zemljišča z naravnimi viri, kot so gobe, jagode ali zdravilne rastline, lahko prav tako predstavljajo donosno naložbo.

Pomembno je upoštevati, da je pred investiranjem v gozdna zemljišča pomembno pridobiti ustrezno znanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdom, lokalnih predpisih in omejitvah ter se posvetovati s strokovnjaki s področja gozdarstva.

gozdna zemljišča naložba v nepremičnine
gozdna zemljišča naložba v nepremičnine
-->

Za ohranjanje vrednosti naložbe v nepremičnine je primerna naložba v kmetijska zemljišča. Cene teh se v nasprotju z drugimi nepremičninami med večjimi krizami na trgu niso bistveno znižale. Za kmetijska zemljišča se povpraševanje trenutno povečuje, kar pomeni, da bodo cene kmetijskih zemljišč stabilne oziroma bodo naraščale. Večino naložb v kmetijska zemljišča omogoča nizke letne stroške, ki so višji pri naložbah v stanovanja, hiše.

Kmetijska dejavnost omogoča pridobivanje prihodkov pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo. Tej osnovni dejavnosti sledijo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in zagotavljanje ter ustvarjanje novih delovnih mest na kmetiji. 

Naložbe v nepremičnine - kmetijska zemljišča
Naložbe v nepremičnine - kmetijska zemljišča

Med različnimi možnostmi naložb v nepremičnine so kmetijska zemljišča v prednosti zaradi naslednjih razlogov:

 1. Stabilnost naložbe v nepremičnine: Kmetijska zemljišča so relativno stabilna naložba, saj njihova vrednost običajno ne pada močno in ne zelo hitro. V primerjavi z drugimi nepremičninami se kmetijska zemljišča ne odzivajo tako hitro na spremembe trga.

 2. Dolgoročna naložba: Kmetijska zemljišča so pogosto dolgoročna naložba, ki lahko prinaša donose več let ali celo desetletij. Ker kmetijska zemljišča niso namenjena gradnji in so običajno namenjena kmetovanju, njihova uporaba ni pogojena z nihanji na trgu nepremičnin.

 3. Raznolikost omogoča več poslovnih priložnosti: Kmetijska zemljišča so zelo raznolika in jih lahko najdemo po vsej Sloveniji. Raznolikost lokacij in vrst kmetijskih zemljišč omogoča raznolike možnosti investiranja.

 4. Nizki stroški vzdrževanja: V primerjavi z drugimi vrstami nepremičnin, kot so stanovanja ali hiše, so stroški vzdrževanja kmetijskih zemljišč običajno nižji. Poleg tega so ti stroški predvidljivi in se ne spreminjajo pogosto.

 5. Donosnost naložbe: Kmetijska zemljišča lahko prinesejo donose v obliki najema zemljišč kmetovalcem, pridelave in prodaje pridelkov ter potencialne rasti vrednosti zemljišča v prihodnosti.

Kje in katera kmetijska zemljišča so zanimiva za naložbo v nepremičnine?

 

Naložbe v kmetijska zemljišča zahteva določeno raven znanja o trgu nepremičnin, kmetovanju in poznavanje lokalnih razmer. 

Pri izbiri pridelkov za poslovno izrabo kmetijskih zemljišč v Sloveniji je pomembno upoštevati tržne razmere, povpraševanje in konkurenčnost. Prav tako je pomembno upoštevati zahteve trga, kot so standardi kakovosti, ekološka pridelava in trajnostno kmetovanje.

Na trgu so zaželeni in se dobro prodajajo naslednji kmetijski pridelki:

 1. Grozdje in vino: Slovenija ima bogato tradicijo vinogradništva, zato ni presenetljivo, da ima grozdje in vino zelo visoko dodano vrednost. Slovenija je znana po kakovostnih vinih, kot so rebula, malvazija, teran, šipon in druga.

 2. Mleko in mlečni izdelki: Slovenija ima veliko število kmetij, ki se ukvarjajo z rejo živine, zato so mleko in mlečni izdelki pomemben del kmetijstva v Sloveniji. Med najbolj znanimi mlečnimi izdelki so sir, skuta, smetana in maslo.

 3. Sadje in zelenjava: Slovenija ima ugodno podnebje in rodovitno zemljo, ki omogoča pridelavo različnih vrst sadja in zelenjave, kot so jabolka, hruške, breskve, marelice, češnje, slive, jagode, maline, borovnice, brusnice, krompir, zelje, bučke, paradižnik, paprika in drugo.

 4. Kruh in pekovski izdelki: Slovenija je znana po tradicionalnih kruhkih in pekovskih izdelkih, kot so kruh, kruhki, pogače, potice in drugi.

 5. Mesni izdelki: Slovenija ima tudi veliko število kmetij, ki se ukvarjajo z rejo živine in prašičev, zato so mesni izdelki, kot so suhomesnati izdelki, salame, klobase, pršut, šunka in drugi, pomemben del kmetijstva v Sloveniji.

Vendar pa je treba opozoriti, da je vrednost kmetijskih pridelkov odvisna od številnih dejavnikov, kot so kakovost pridelka, stroški proizvodnje ali pridelave, tržne razmere... Zato je pomembno, da se pred začetkom kmetijske dejavnosti temeljito pozanimate o tržnih razmerah in povpraševanju po določenem pridelku.

 

-->

Nakup nepremičnine je lahko eden od načinov za zaščito vrednosti premoženja v primeru inflacije. Inflacija pomeni, da se splošna raven cen v gospodarstvu povečuje, kar ima lahko negativne učinke na vrednost denarja in druge naložbe. Nepremičnine so ena od naložb, ki se lahko v času inflacije izkažejo kot zanesljiva naložba, saj so pogosto povezane s stabilnimi dolgoročnimi donosi. Poleg tega lahko lastnik nepremičnine izkorišča tudi najemnino, kar lahko zagotovi dodaten vir prihodkov.

Nakup nepremičnine ni vedno najboljša izbira in da so lahko stroški nakupa, vzdrževanja in obdavčitve nepremičnine visoki. Preden se odločite za nakup nepremičnine, je pomembno, da premislite o svojih ciljih, proračunu in razpoložljivih možnostih ter se posvetujete s strokovnjaki, kot so nepremičninski agenti, finančni svetovalci in odvetniki. Nakup nepremičnine v času inflacije lahko predstavlja poseben izziv, saj inflacija vpliva na gibanje cen na trgu nepremičnin. Cene nepremičnin se običajno povečajo v obdobjih inflacije, zato je pomembno, da pri nakupu upoštevate nekatere smernice:
 • Ohranite realistična pričakovanja: Pričakujte, da bodo cene nepremičnin v času inflacije višje kot običajno, vendar se ne osredotočajte samo na to. Razmislite o drugih dejavnikih, kot so lokacija, velikost, kakovost gradnje, potencial za prenovo in podobno.
 • Preverite stanje trga: Preverite trende na trgu nepremičnin v obdobju inflacije in poskušajte oceniti, kako se bodo cene gibale v prihodnosti. Upoštevajte, da inflacija ne vpliva na vse nepremičnine enako, saj lahko cene nekaterih vrst nepremičnin upadejo, medtem ko se bodo druge še naprej povečevale.
 • Razmislite o financiranju: Če nameravate financirati nakup nepremičnine s posojilom, se posvetujte s strokovnjakom za financiranje in ugotovite, kako inflacija vpliva na obrestne mere in pogoje posojila.
 • Bodite pripravljeni na pogajanja: V obdobju inflacije se lahko prodajalci trdneje držijo visokih cen, zato bodite pripravljeni na pogajanja in poskusite doseči čim boljšo ceno.
 • Upoštevajte dolgoročne posledice: Pri nakupu nepremičnine v obdobju inflacije upoštevajte tudi dolgoročne posledice. Če se inflacija nadaljuje, se lahko cene nepremičnin še naprej povečujejo, vendar pa lahko inflacija vpliva tudi na druge vidike vašega finančnega načrta, kot so prihranki, pokojnina in podobno.

Nakup nepremičnine ni vedno najboljša izbira in da so lahko stroški nakupa, vzdrževanja in obdavčitve nepremičnine visoki. Preden se odločite za nakup nepremičnine, je pomembno, da premislite o svojih ciljih, proračunu in razpoložljivih možnostih ter se posvetujete s strokovnjaki, kot so nepremičninski agenti, finančni svetovalci in odvetniki.

-->

Organizacija selitve po nakupu stanovanja se lahko zdi stresno in zahtevno opravilo, vendar z ustrezno pripravo in načrtovanjem lahko olajšate proces. Spodaj je nekaj nasvetov, kako organizirati selitev po nakupu stanovanja:

 1. Načrtujte vnaprej: Čim prej začnite načrtovati selitev in naredite seznam stvari, ki jih boste morali urediti pred selitvijo. Na seznamu vključite stvari, kot so najem selitvenega podjetja, pakiranje, čiščenje starega stanovanja in preklic računov.
 2. Izberite kakovostno selitveno podjetje: Če se odločite za najem selitvenega podjetja, preverite mnenja drugih strank in izberite kakovostno podjetje s pozitivnimi ocenami. To bo zmanjšalo možnosti za poškodbe vašega pohištva ali drugih predmetov med selitvijo.
 3. Načrtujte pakiranje: Pakiranje lahko predstavlja največji izziv pri selitvi, zato si prihranite čas in si zagotovite ustrezne materiale, kot so kartonske škatle, mehurčkasta folija, lepilni trak in markerji za označevanje. Poskrbite tudi, da imate dovolj časa za pakiranje in da ste organizirani.
 4. Čiščenje: Preden zapustite staro stanovanje, ga očistite in pospravite. Tako boste zagotovili, da bodo naslednji lastniki ali najemniki prejeli stanovanje v čistem stanju.
 5. Preklic računov: Prekličite račune in sporočite svojo novo naslov na pošti, ter sporočite nov naslov vašim pomembnim stikom, kot so banke, zdravstveno zavarovanje, telefonski operaterji in druge institucije.
 6. Načrtujte prihod v nov dom: Pripravite se na prihod v nov dom in se dogovorite za ključ z vašim prodajalcem ali najemodajalcem, da ne bo težav pri prihodu na dan selitve.
Z ustrezno pripravo in načrtovanjem, organizacija selitve po nakupu stanovanja ne bi smela biti preveč stresna in lahko se osredotočite na uživanje v novem domu.
Organizacija selitve po nakupu stanovanja
Organizacija selitve po nakupu stanovanja
-->

Logatec je mesto v osrednji Sloveniji, ki se razvija na področju poslovnih in stanovanjskih nepremičnin. Cene stanovanj in hiš v Logatcu se lahko razlikujejo glede na več dejavnikov, kot so velikost nepremičnine, starost, kakovost gradnje, lokacija, oprema in druge značilnosti. Spodaj so približne cene rabljenih stanovanj in hiš v Logatcu:

 • Cene manjših stanovanj se gibljejo med 80.000 in 140.000 evrov, medtem ko so cene za večje stanovanje v povprečju med 120.000 in 180.000 evrov.

 • Cene za vrstne hiš v Logatcu se gibljejo od 180.000 do 250.000 evrov, medtem ko so cene za samostojne hiše običajno višje, od 250.000 do 400.000 evrov.

Nakup nepremičnin Logatec, cene

Logatec je manjše mesto v osrednji Sloveniji, ki se nahaja med Ljubljano in Postojno. V Logatcu in njegovi okolici je na voljo več različnih vrst nepremičnin za prodajo, vključno z zemljišči, hišami, stanovanji in poslovnimi prostori. Občina Logatec obsega naselja: Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec, Laze, Logatec, Medvedje Brdo, Novi Svet, Petkovec, Praprotno Brdo, Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Žibrše, Rovte, Vrh Sv. Treh kraljev, Zaplana, Žibrše.

Cene nepremičnin v Logatcu se razlikujejo glede na vrsto nepremičnine, njeno lokacijo, velikost in stanje. Za nakup stanovanja v Logatcu boste morali odšteti od približno 1.500 €/m2 naprej, medtem ko se cene hiš gibljejo med 150.000 € in 500.000 €, odvisno od velikosti, stanja in lokacije.
 
Nepremičninske agencije, kot je Bidom d.o.o. , se ukvarjajo s prodajo nepremičnin v Logatcu in njegovi okolici. Poleg tega obstajajo tudi različne spletne strani, kot so nepremicnine.net in bolha.com, ki imajo oglase za nepremičnine v Logatcu in drugih delih Slovenije.
 
Logatec  se razvija tudi na področju poslovnih nepremičnin. V mestu so na voljo poslovni prostori in skladišča, ki se nahajajo predvsem v industrijskih conah, vendar pa so na voljo tudi prostori v centru mesta, ki so primerni za manjše pisarne ali trgovine.
 
Cene poslovnih nepremičnin v Logatcu se lahko razlikujejo glede na velikost, starost in lokacijo nepremičnine. Povprečna cena za nakup poslovnega prostora v Logatcu se giblje med 500 in 1.000 evrov na kvadratni meter, odvisno od kakovosti in lokacije nepremičnine.
 
Če iščete prostor za poslovno dejavnost v Logatcu, se lahko obrnete na lokalne nepremičninske agencije, ki vam bodo lahko pomagale pri iskanju in nakupu ustrezne poslovne nepremičnine. Prav tako lahko spremljate oglase za prodajo poslovnih prostorov na spletnih straneh nepremičninskih agencij ali na spletnih portalih, kot je Nepremicnine.net. Pred nakupom poslovne nepremičnine je vedno priporočljivo opraviti ogled in preveriti vse potrebne informacije o stanju in dokumentaciji nepremičnine ter se posvetovati s pravnim strokovnjakom.
 
Ponudba nepremičnin za prodajo ali najem Logatec
Ponudba nepremičnin za prodajo ali najem Logatec
 
V Logatcu deluje nekaj velikih podjetij, ki zaposlujejo veliko število ljudi. Ti zaposleni potrebujejo kakovostne pisarne in druge poslovne prostore, kar predstavlja priložnost za razvoj novih poslovnih prostorov v Logatcu. Poleg tega ima Logatec tudi dobro razvito prometno infrastrukturo, ki olajša dostop do mesta, kar je pomembno za podjetja, ki želijo delovati v regiji. V zadnjih letih je mesto doživelo razvoj na področju poslovnih nepremičnin, saj so se na območju mesta pojavili novi poslovni parki in poslovni objekti. Na voljo so različne vrste poslovnih prostorov, vključno z industrijskimi halami, skladišči, pisarnami in trgovskimi prostori.
 
Če razmišljate o nakupu ali najemu poslovnih prostorov v Logatcu, je pomembno, da si ogledate več različnih poslovnih prostorov in preverite njihovo stanje ter lokacijo. Prav tako je priporočljivo, da se obrnete na nepremičninskega agenta ali pravnega strokovnjaka, ki vam lahko pomaga pri celotnem postopku nakupa ali najema poslovnih prostorov in preverjanju vseh potrebnih dokumentov.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je prodaja nepremičnine lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
 
 
nepremičnine Logatec, stanovanja

 

-->

Višanje obrestnih mer lahko vpliva na cene na trgu nepremičnin na različne načine, vendar pa je ta vpliv odvisen od številnih dejavnikov, vključno s trenutnim stanjem na trgu nepremičnin, povpraševanjem in ponudbo, gospodarskim stanjem in drugimi dejavniki.

V splošnem, višje obrestne mere lahko vodijo do višjih stroškov financiranja nakupa nepremičnin. To lahko zmanjša povpraševanje po nepremičninah, saj se zmanjša število ljudi, ki si lahko privoščijo nakup nepremičnine, še posebej v primeru, da so cene na trgu nepremičnin že visoke. Posledično lahko povpraševanje po nepremičninah upade, kar lahko privede do upada cen.
financiranja nakupa nepremičninfinanciranja nakupa nepremičnin
 
Vendar pa obstajajo tudi drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na cene nepremičnin in ki so lahko močnejši od vpliva višjih obrestnih mer. Na primer, če je povpraševanje po nepremičninah že močno, lahko višje obrestne mere vplivajo na povpraševanje le malo ali sploh ne. Prav tako lahko spremembe v gospodarskem okolju ali drugi dejavniki, kot so demografske spremembe ali politični dogodki, vplivajo na cene nepremičnin bolj kot višje obrestne mere.
 
Zato je težko natančno napovedati, kako bo višanje obrestnih mer vplivalo na cene nepremičnin, saj je to odvisno od več dejavnikov. Vendar pa je v splošnem mogoče reči, da so obrestne mere samo eden od dejavnikov, ki vplivajo na cene nepremičnin in da lahko druge spremembe v okolju prevladajo nad njihovim vplivom.
 
Cene nepremičnin so odvisne od številnih dejavnikov, vključno s povpraševanjem in ponudbo, gospodarskimi trendi, demografskimi spremembami, stroškov financiranja nakupa nepremičnin, infrastrukturnimi in okoljskimi dejavniki ter drugimi dejavniki. Nekateri od teh dejavnikov so:
 
1. Povpraševanje in ponudba na trgu nepremičnin: Cene nepremičnin se najbolj odražajo v ravnotežju med ponudbo in povpraševanjem. Če je povpraševanje večje od ponudbe, lahko to privede do višjih cen, medtem ko lahko višja ponudba in nižje povpraševanje povzročijo padec cen.
 
2. Gospodarski trendi: Gospodarski trendi, kot so stopnje brezposelnosti, inflacije in obrestne mere, lahko vplivajo na cene nepremičnin. Če je gospodarstvo v recesiji, lahko to zmanjša povpraševanje po nepremičninah, kar lahko privede do padca cen.
 
3. Demografske spremembe: Spremembe v starostni strukturi prebivalstva in migracije lahko vplivajo na cene nepremičnin. Na primer, če se povečuje povpraševanje po stanovanjih za upokojence, lahko to privede do višjih cen na tem trgu.
 
4. Gibanje stroškov financiranja nakupa nepremičnin: V splošnem, višje obrestne mere lahko vodijo do višjih stroškov financiranja nakupa nepremičnin. To lahko zmanjša povpraševanje po nepremičninah, saj se zmanjša število ljudi, ki si lahko privoščijo nakup nepremičnine, še posebej v primeru, da so cene na trgu nepremičnin že visoke,
 
5. Infrastrukturni in okoljski dejavniki: Lokacija nepremičnine lahko vpliva na njeno ceno. Na primer, nepremičnine, ki se nahajajo blizu kakovostne javne infrastrukture, kot so šole, zdravstveni domovi in nakupovalna središča, lahko imajo višjo ceno kot tiste, ki so bolj oddaljene.
 
6. Politika in zakonodaja: Spremembe v politiki in zakonodaji, kot so spremembe davčnih predpisov, lahko vplivajo na cene nepremičnin.
 
Vsi ti dejavniki so med seboj povezani in lahko skupaj vplivajo na cene nepremičnin.
-->

Iskanje primerne nepremičnine za mlado družino je lahko izziv, saj mora nepremičnina ustrezati potrebam vseh družinskih članov. Spodaj so nekateri nasveti za iskanje primerne nepremičnine za najem ali nakup:

 
1. Določite svoje potrebe: Preden se odpravite na iskanje nepremičnine, si natančno določite, kaj potrebujete. Razmislite o velikosti nepremičnine, številu spalnic in kopalnic, parkiriščih, prostorih za shranjevanje in drugih pomembnih dejavnikih. Pomembno je tudi razmisliti o lokaciji nepremičnine in bližini šol, vrtcev, trgovin, zdravstvenih ustanov in drugih storitev.
 
2. Preverite proračun: Določite si proračun za nakup ali najem nepremičnine in poskrbite, da bo ta realističen in se bo ujemal z vašimi finančnimi zmožnostmi. Pri nakupu nepremičnine ne pozabite na dodatne stroške, kot so davki, stroški posredovanja pri nakupu nepremičnine, stroški vzdrževanja in drugi.
 
3. Iščite v različnih virih: Iščite nepremičnine na različnih mestih, kot so nepremičninski portali, agencije za nepremičnine, lokalni oglasi in drugi. S primerjavo ponudbe iz različnih virov boste lahko lažje našli nepremičnine, ki ustrezajo vašim potrebam in proračunu.
 
4. Obiščite nepremičnine: Ko najdete nekaj potencialnih nepremičnin, si jih oglejte v živo. Pri ogledu se posvetite detajlom in preverite, ali ustrezajo vašim potrebam. Če je mogoče, se pogovorite s sosedami in sosedami in se pozanimajte o življenju v okolici.
 
5. Posvetujte se z nepremičninskim agentom: Nepremičninski agenti imajo veliko izkušenj pri iskanju nepremičnin, ki ustrezajo potrebam strank, zato vam lahko pomagajo pri iskanju primernih nepremičnin. Povprašajte jih o nepremičninah, ki ustrezajo vašim potrebam, in se posvetujte z njimi o postopkih nakupa.
 
6. Bodite prilagodljivi: Pri iskanju nepremičnine za mlado družino je pomembno biti prilagodljiv in pripravljen na kompromise. Morda ne boste hitro našli popolne nepremičnine, ki ustrezajo vsem vašim željam, zato bodite pripravljeni prilagoditi se in izbrati tisto, ki bo najbolj primerna za vaš dom.
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je to lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

Najti najbolj ugodno ceno za nepremičnino je lahko izziv, saj je cena nepremičnin odvisna od več dejavnikov, kot so lokacija, velikost, stanje nepremičnine, konkurenca na trgu, trenutna gospodarska situacija, in drugi. Obstaja več načinov, kako lahko poiščete najbolj ugodno ceno za nepremičnino:

 
1. Preverite različne vire: Poiščite različne vire za informacije o nepremičninah, kot so nepremičninski portali, agencije za nepremičnine, oglasi v časopisih, lokalni oglaševalski portal, družabna omrežja in drugi. S primerjavo cen nepremičnin iz različnih virov boste dobili boljšo predstavo o cenah na trgu.
 
2. Posvetujte se z nepremičninskim agentom: Nepremičninski agenti imajo običajno dostop do več informacij o nepremičninah na trgu, zato vam lahko pomagajo pri iskanju najbolj ugodne cene. Prav tako lahko nepremičninski agenti posredujejo pri pogajanjih s prodajalcem in tako dosežejo bolj ugodno ceno za vas.
 
3. Preverite zgodovino prodaj: Preverite zgodovino prodaj v izbranem območju in poskušajte najti podobne nepremičnine, ki so bile nedavno prodane. To vam bo pomagalo oceniti pravo vrednost nepremičnine in se izogniti plačevanju previsoke cene.
 
4. Spremljajte trg: S spremljanjem trga boste lahko bolj seznanjeni z njegovim stanjem in spremembami cen nepremičnin v času. Če boste imeli dovolj informacij o trgu, boste lažje prepoznali priložnosti za nakup nepremičnine po bolj ugodni ceni.
 
5. Razmislite o nakupu nepremičnine na dražbah: Dražbe lahko ponujajo priložnosti za nakup nepremičnin po nižjih cenah, vendar pa lahko nakup na dražbi prinese tudi tveganja in stroške, zato se pred odločitvijo temeljito pozanimajte o postopku in pogojih nakupa.
 
Vsekakor je pri nakupu nepremičnine pomembno biti previden in se dobro informirati o vseh dejavnikih, ki vplivajo na ceno nepremičnine.
 
 
V nepremičninski agenciji Bidom d.o.o. nepremičnine razumemo, da je to lahko težka in stresna odločitev, zato vam želimo ponuditi brezplačni posvet.
 
Rezervirajte svoj termin za brezplačen posvet - 041 286 883
-->

Krivdne razloge za odpoved pogodbe za najem stanovanja opredeljuje že Stanovanjski zakon, posebej pa lahko razloge za odpoved pogodbe določita tudi stranki v pogodbi. Običajno lostniki želijo odpoved najemne pogodbe, če najemnik preneha s plačevanjem najemnine ali obratovalnih stroškov najetega stanovanja. Najpogostejši vzrok odpoved najemne pogodbe:

Neplačevanje najemnin ali ostalih stroškov obratovanja

Neplačevanje najemnin ali ostalih stroškov obratovanja stanovanja v roku, ki je določen z najemno pogodbo. 

Spremembe življenjskih okoliščin najemodajalca 

Razlogi za odpoved pogodbe za najem stanovanja
Razlogi za odpoved pogodbe za najem stanovanja

Če najemodajalec potrebuje stanovanje za sebe ali svojo družino, lahko odpove pogodbo za najem stanovanja.

Potreba po obnovi stanovanja

Če je potrebno obnoviti stanovanje in najemodajalec ne želi, da najemnik ostane v stanovanju med obnovo, lahko odpove pogodbo za najem stanovanja.

 

 

Najemna pogodba se v primeru spora odpoveduje le pred sodiščem, s tožbenim zahtevkom za odpoved najemne pogodbe in zahtevkom za izpraznitev in izročitev stanovanja. Sodišče naj bi spore z najemnimi pogodbami reševalo prednostno. V kolikor bo presodilo v prid najemodajalcu, bo določilo najemniku rok za izselitev, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši od 60 dni.

 

 

-->

Hipotekarni kredit je vrsta kredita, ki ga lahko dobite za financiranje nakupa nepremičnine ali vzdrževanje doma, zemljišča ali drugih vrst nepremičnin. Posojilojemalec se strinja, da bo posojilodajalcu plačal vrednost posojila čez čas, običajno v nizu rednih plačil, ki so razdeljena na glavnico in obresti. Nepremičnina služi kot zavarovanje posojila.

Da bi dobil hipotekarni kredit, moraš najprej poiskati primernega ponudnika kreditov (na primer banko ali družbo za finančne storitve).

pridobitve hipotekarnega kredita

Bančni postopek pridobitve hipotekarnega kredita

Nato moraš zanje vložiti prošnjo za odobritev hipotekarnega kredita in predložiti banki naslednje dokumente:

 • Osebne dokumente (osebno izkaznico ali potni list)
 • Dokaz o zaposlitvi in dohodkih (pogodba o zaposlitvi, potrdila o plačah, izpiski iz bančnega računa...)
 • Dokumente o obstoječem stanju tvojih finančnih obveznosti (podatkih o gotovinskih kreditih, leasing izračun za vaše vozilo, otrošle doklade.... )
 • Dokumente o nepremičnini, za katero si zainteresiran (potrdilo o lastništvu, načrt zemljišča, energetski certifikat, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje..)

Ko boš predložil vse potrebne dokumente, bo ponudnik kreditov preveril tvojo finančno boniteto in odločil, ali ti lahko ponudi hipotekarni kredit in v kakšnih pogojih. Če bo ponudba pozitivna, se bosta skupaj dogovorila o višini kredita, ročnosti in obrestnih merah. Nato boš moral podpisati pogodbo o kreditu in vrniti pristojbine za zavarovalne police in druge stroške, povezane z izdajo kredita.

Notarski postopek  pridobitve hipotekarnega kredita

Preden lahko dobite takšen kredit, morate imeti notarsko overjeno listino, ki potrjuje vašo lastninsko pravico do nepremičnine, ki služi kot zavarovanje za kredit. Notar bo opravil vse potrebne preveritve in izdelal listino o hipotekarnem kreditu, ki bo vsebovala pogoje kredita, kot so obrestna mera, višina mesečnega obroka in rok za vračilo kredita. Ko bo listina notarsko overjena, bo hipoteka vpisana v zemljiško knjigo in vaša nepremičnina bo uporabljena kot zavarovanje za kredit.

Nakup nepremičnine in plačevanje kredita

Ko boš vse to opravil, bo lahko začel plačevati mesečne obroke in uporabljati kredit za financiranje nakupa nepremičnine. Če ne boste sposobni izpolnjevati pogojev kredita, lahko bančni kreditodajalec izterja svoj denar s prodajo vaše nepremičnine. Zato je pomembno, da dobro premislite, ali lahko sprejmete takšne pogoje in da veste, da boste lahko redno plačevali mesečne obroke.

Nakup nepremičnine - kredit
Nakup nepremičnine - kredit
-->

Promovirajte svojo nepremičnino

Ko boste pripravljeni za oddajanje svoje nepremičnine v turistične namene, boste morali promovirati svojo ponudbo. To lahko storite prek spletnih platform za oddajanje turističnih nastanitev, nepremičniskih družb, oglasov v turističnih revijah ali prek družabnih medijev.

 

Poskrbite za ustrezno opremo in pohištvo

Da bo vaša nepremičnina primerna za turiste, boste morda morali namestiti dodatno opremo, kot so posteljnina, brisače in kuhinjski pripomočki. Poleg tega boste morda želeli ponuditi dodatne storitve, kot so čiščenje, pranje perila in prevoz.

oddajanje nepremičnine v turistične namene za kratkoročni najem
oddajanje nepremičnine v turistične namene za kratkoročni najem

Poskrbite za dokumetacijo

Pri oddaji mora lastnik oziroma stanovanje, hiša izpolnjevati pogoje za dejavnost: 

 • Dokazilo o lastninski  pravici v zemljiški knjigi.
 • Uporabno dovoljenje 
 • Soglasja solastnikov: v primeru večstanovanjske hiše mora nosilec dejavnosti pridobiti soglasja solastnikov; Stanovanjski zakon določa, da je treba za primere, ko se stanovanje v celoti porablja v druge namene - torej za opravljanje dejavnosti, pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov. Kadar pa želi lastnik stanovanja določno dejavnost opravljati v stanovanju, v katerem sicer živi, pa opravlja to dejavnost le v delu stanovanja, velja da mora pridobiti več kot 75% soglasje solastnikov, vključujoč soglasja vseh etažnih lastnikov, ki kakorkoli mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.
 • Splošne pogoje, npr. požarni red, varnost inštalacij;
 • Posebne pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (pogoji se nanašajo na posIovne prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta ali nastanitve in storitve, kot npr:
  • minimalne tehnične pogoje,
  • pogoje glede storitev,
  • pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu in
 • Ureditev stanovanja v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki določa minimalne vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo.
 • Registrirajte svojo nepremičnino kot turistično nastanitev. To običajno pomeni, da se morate vpisati v registre turističnih nastanitev ali da morate pridobiti dovoljenje za oddajanje nepremičnine v turistične namene. Izpolnite vse potrebne obrazce in dokumente. Običajno boste morali oddati obrazec za oddajanje nepremičnine v turistične namene in dokazilo o lastništvu nepremičnine.

 

 

-->

Običajno na podlagi dedovanja, več oseb, sorodnikov postane skupni lastniki nepremičnine. Ker nepremičnina ni etažno razdeljena, solastniški delež ni določen in v naravi nepremičnina ni razdeljena, vsi uživajo celotno nepremičnino. Pogosto skupnost skupnih lastnikov povzroča spore ali slabe odnose med skupnimi lastniki. Več zaporednih dednih postopkov povzroči veliko število dedičev in razdrobitev lastništva.

Če se dedovanje nepremičnin uredi na sodišču, bo sodišče upoštevalo vse relevantne okoliščine in ustrezno uredilo dedovanje v skladu z zakonom o dedovanju, razdelitev solastniških deležev premoženja, nepremičnin med dediče.

Vodenje prodaje nepremičnin v skupni lastnini..

Skupni lastnik lahko svoj nepremičnino, ki je v zemljiški knjigi vpisana proda na trgu v soglasju z ostalimi skupnimi lastniki. Kupci so pripravljeni plačati tržno ceno za nepremičnino na kateri so bodo lahko vpisali kot lastniki do celote (1/1).

Skupna lastnina nepremičnine
Solastnina ali skupna lastnina nepremičnine
-->


Številna podjetja in posamezniki, ki prodajajo kupcem nepremičnin niso uspešna, ker ne poznajo zakonitosti trga nepremičnin. Nakupni proces je pri nepremičninah bolj kompleksen in se razlikuje od običajnih nakupov potrošnikov.

Vrednost nepremičnine vpliva na racionalnost nakupov.

Pri prodaji izdelkov in storitev manjše vrednosti pogosto ljudje kupimo izdelke in storitve, ki jih v resnici ne potrebujemo. Kupci nepremičnine ne trošijo denarja, ker nakup povprečno opravijo 2 - 3 krat v življenju. Ogledajo si 30 nepremičnin, tudi tiste, ki jih ne zanimajo. Zato je pri prodaji nepremičnin pomembna sposobnost ugotavljanja, ali in kaj so zares pripravljeni kupiti. Nesmiselno se je pogajati za ceno z nekom, ki ne kaže želje po nakupu, ampak ima nek drug interes.

Preverjanja stanja nepremičnine in preverjanje vpisanih pravic v zemljiški knjigi, gradbenih dovoljenj…

Zapletenost nakupnega procesa in dolgo trajanje sprejemanja nakupnih odločitev je bistvena razlika, ki se pojavlja pri prodaji nepremičnin. Pri majhnih nakupih je tudi tveganje majhno in morda napačna izbira nima dolgoročnih posledic. Pri nakupu nepremičnin je strah pri sprejemanju odločitev vedno prisoten, tveganje je veliko in napačna izbira ima lahko hude posledice. Kupec je za nakup odgovoren sebi in svojim bližnjim. Zato ima napačna izbira pogosto posledic, kot je slaba volja ali družinski spor glede finančnih sredstev... Pogosto imajo poslovni kupci pomagače, starše, odvetnike, gradbenike, ki jim pomagajo sprejeti odločitev ali zmanjšati možnost napak. Zaradi tega je ključnega pomena pri prodaji nepremičnin transparentna prodajna dokumentacija in potrpljenje z udeleženci nakupa, ki imajo 1000 in 1 vprašanje. Brez zaupanja med ljudmi nakupa ne bo.

Hitrost sprejemanja odločitev o nakupu

Številni nakupi potrošnikov izdelkov in storitev se zgodijo hitro, ko gremo mimo trafike in hitro kupijo revijo, ki jo nikoli ne preberejo. Nasprotno odločitve kupcev nepremičnin pogosto trajajo tedne, mesece. Zato zahtevajo potrpežljivost, vztrajnost pri poteku nakupnega procesa. Od ogleda nepremičnine, in začetni navdušenosti kupca smo šele na začetku. Sledi ogled s taščo, odvetnikom, cenilcem, obisk banke za odobritev kredita... Pri kupcih nepremičnin pogosto sodelujejo številni pomočniki s svojimi interesi, ki lahko vplivajo na odločitve. Med njimi so tisti, ki nasprotujejo nakupu ali ga spodbujajo in opogumljajo kupce. Zato je pomembna sposobnost razumevanja in vplivanja na različne udeležence v nakupnem procesu.

Prodaja potrošnikom - kupcem izdelkov in storitev se bistveno razlikuje od prodaje kupcem nepremičnin.

Neizkušenost kupcev nepremičnin

Kljub široki dostopnosti informacij, internetu, oglasih.. lahko večino kupcev nepremičnin označimo kot prestrašene kupce, ki tega postopka pred enim mesecem ali enim letom niso opravili in o postopku nakupa vedo zelo malo. Zato je pri nakupu nepremičnin toliko pomočnikov, posrednikov, odvetnikov, cenilcev, prprodajlcev nepremičnin…, ki ponujajo svoje znanje in rešitve.  Zato so pomembne sposobnosti razumevanja potreb vseh vpletenih.

Zapletenost dokumentacije in branje pogodb

Država, občine, upravne enote, zavodi, ministrstva vsi se po malo vpletajo v proces nakupa nepremičnin in pogosto povzročijo zapletene postopke. Zakonodaja na področju nepremičninskega prava, zemljiške knjige in davkov je obsežen učni zalogaj, ki ga običajno kupci nepremičnin spustijo. Svoje neznanje prodajo odvetnikom, nepremičninskem posrednikom, notarjem in jim slepo verjamejo v napisano. Pogosto se zgodi, da tiskarski škrat zaide v pogodbe in ga nobeden od strank ne opazi, ker pogodbe v celoti ne prebere. Pokaži mi kje naj se podpišem, za ostalo bo poskrbel….

Pogajanja pri nakupu nepremičnin

Pri nakupu v trgovini so prodajni pogoji znani in določeni. Nasprotno so nakupi nepremičnin pogosto povezani s pogajanji o ceni, pohištvu, izselitvi. višina are... za kar sta potrebna znanje in izkušnje. Pogosto kupci nepremičnin odprejo pogajanja že ob prvem telefonskem klicu in še preden pridejo na ogled. Nespreten prodajalec že v prvem koraku popusti in sosedu pove za koliko je pripravljen spustiti ceno, čeprav sosed nima denarja za nakup.

Prodaja izdelkov in storitev se precej razlikuje od prodaje nepremičnin. Zato je nesmiselno pričakovati, da bomo z enakimi pristopi enako uspešni pri obeh. To pomeni, da se moramo oborožiti z znanjem in izkušnjami glede nakupa ali prodaje nepremičnin. Pogosto čas ni pravi, saj je priložnost potrebno izkoristiti. Nepremičnino, v kateri živimo večji del svojega življenja je težko najti in težko zbrati finančna sredstva za nakup doma.

Nakup nepremičnine
Nakup nepremičnine

 

-->

Airbnb, Booking, Facebook ponujajo platformo za komunikacij sobodajalcev in turistov in omogočajo cenejši storitve bivanja turistov, popotnikov. Tradicionalna storitev hotelov dobiva konkurenco v manjših sobodajalcih, ki ponujajo bivanje in zajtrk. Nova poslovna priložnost za uporabo nepremičnin na primernih lokacijah omogoča zaslužke iz kratkoročne oddaje nepremičnin. Pregleden poslovni načrt in podpora rastočih platform kot so Airbnb, Booking, Facebook je dober začetek za razvoj nepremičnine za aktivno oddajo sob in trženje turistom.

Če imate na voljo stanovanje, hišo, prosto sobo , ki bi jih radi oddali turistom, se morate najprej prijaviti kot sobodajalec. Spletne platforme kot so  AirBNB ali Bookings, ne zahtevajo, da pred objavo na portalu dokažete, da poslujete skladno z zakonom. To boste morali pokazati in dokazati ob obisku davčnega nadzora in izdaji računov. 

Sobodajalci

V skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov se oblikuje sistem kategorizacije nastanitvenih obratov -  uvedba standardov Hotelstars za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate. 

-->

Razvoj turizma lahko omogoča lastnikom nepremičnin, da svoje nepremičnine oddajajo turistom. To je lahko dober vir dodatnega dohodka za lastnike nepremičnin, še posebej za tiste, ki imajo nepremičnine na turistično privlačnih lokacijah. Oddaja nepremičnine turistom pa lahko prinese tudi nekatere izzive in tveganja, ki jih je treba upoštevati. Med njimi so:

 
1. Pravni predpisi: v nekaterih državah obstajajo posebni pravni predpisi, ki urejajo oddajo nepremičnin turistom. Lastniki nepremičnin morajo biti pozorni na te predpise in se držati vseh zakonskih zahtev.
 
2. Vzdrževanje nepremičnine: lastniki morajo zagotoviti, da je njihova nepremičnina primerna za oddajo turistom. To vključuje zagotavljanje ustreznega vzdrževanja, čistočo in popravila.
 
3. Upoštevanje pravilnika: v nekaterih državah obstajajo pravilniki, ki urejajo oddajo nepremičnin turistom. Lastniki morajo biti pozorni na te pravilnike in se držati vseh zahtev, kot so plačevanje davkov, pridobivanje dovoljenj in poročanje o gostih.
 
4. Tveganje za škodo: oddaja nepremičnine turistom lahko prinese tudi tveganje za škodo na nepremičnini. Lastniki morajo biti pripravljeni na morebitno škodo in imeti ustrezno zavarovanje.
 
5. Upravljanje gostov: lastniki morajo zagotoviti ustrezen način upravljanja gostov, kot so določanje pravil in navodil za bivanje, zagotavljanje ključev in podobno.
 
Če lastniki upoštevajo vse zgoraj naštete dejavnike, lahko oddaja nepremičnine turistom predstavlja dober vir dodatnega dohodka.

 

Razvoj turizma omogoča oddajanje nepremičnin turistom v najem. To lahko vključuje oddajanje stanovanj, hiš, apartmajev in drugih vrst prenočišč turistom za krajše ali daljše obdobje. To lahko prinese lastnikom nepremičnin dobiček in pomaga spodbuditi lokalno gospodarstvo. Hkrati pa lahko razvoj turizma povzroči tudi druge spremembe v lokalni skupnosti, kot so spremembe v cenah najemnin in povišanje cen v lokalni trgovini in storitvah. 

Slovenski turizem že četrto leto zapored beleži povečano rast prihodov in prenočitev. Turistični nastanitveni objekti lani našteli več kot 4,7 milijona turističnih prihodov in 12,0 milijona turističnih prenočitev, kar pomeni za 11,3% več prenočitev kot v letu 2016. Od tega so tuji turisti ustvarili 8,1 milijona vseh turističnih prenočitev (67%) oziroma za 15% več kot v letu 2016 in 3,4 milijona prihodov (+ 17% glede na 2016). Domači turisti so ustvarili 3,9 milijona prenočitev (+ 4% glede na 2016) in 1,3 milijona prihodov (+ 6%).

oddaja nepremičnin turistom
oddaja nepremičnin turistom

Turizem ustvari 4,9 % BDP in je panoga v razvoju.

Največ turistov obišče zdraviliške in termalne lokacije, sledijo gorske, Ljubljana in druge mestne občine.  Še vedno domači turizem najbolj podpiramo Slovenci, ki ustvarimo največ prihodov in največ nočitev. Sicer pa Slovenijo po število največkrat obiščejo: Italijani, Avstrijci, Hrvati, Nemci, Srbi in Rusi. Najdlje časa se pri nas zadržujejo Italijani, Nemci, Avstrijci, Hrvati, Rusi in Srbi.

najem nepremičnine
najem nepremičnine

Airbnb  in booking sta portala, ki popotnikom, turistom ponuja možnost najema nastanitvenih obratov v okviru turističnih objektov in stanovanjskih nepremičnin. Slovenija je za svetovne popotnike, podjetnike in turiste vedno bolj zanimiva. Večina ljudi na svojih potovanjih veliko raje biva v zasebnih stanovanjih kot pa v hotelskih sobah, ki so drage. Posameznik se lahko odloči za oddajanje nepremičnin in oglaševanje prostih kapacitet v turistične namene (npr. preko spletnih portalov Airbnb ali Booking) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Za običajni dolgoročni stanovanjski najem nepremičnin to ni potrebno. Izpolnjevanje vseh obveznosti pri oddajanju nepremičnine v najem za turistične namene je zelo zahtevno opravilo. 

Če imate v lastni nepremičnino, ki je sami ne uporabljate, preberite, kaj vam prinese njena oddaja za tržni najem ali kratkoročno oddajo turistom - Airbnb, Booking, Facebook, HomeAway..

-->

Zakaj rabimo lokacijsko informacijo o namenski rabi zemljišča?

Lokacijska informacija za promet nepremičnin vsebuje podatki o lokaciji, namenski rabi, omejitvami prometa nepremičnin na področju, kjer se nahaja nepremičnina, ki se prodaja. Lokacijska informacija je pomemben dejavnik pri določanju vrednosti nepremičnine in je pogosto navedena v cenitvenih poročilih o vrednosti nepremičnin.

Želite biti na tekočem z našo ponudbo nepremičnin?

Prijavite se na naše e-novice in se pridružite {mcsubs} naročnikom.

Prijava na e-novice

Lokacijska informacija o namenski rabi zemljišča je priloga prodajni pogodbi in je obvezna pri notarski overitvi podpisov prodajalcev pri prodaji nepremičnine. Notar iz potrdila razbere pogoje, ki vplivajo na postopek overitve (predkupne pravice, kmetijska zemljišča..). Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora. Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:

 • predkupna pravica občina
 • soglasje Ministrstva za obrambo
 • opredelitev vodovarstvenih območij
 • opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000
 • opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov.....
potrdilo o namenski rabi
Lokacijska informacija

Zahtevek za izdajo lokacijske informacije lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ni lastnik nepremičnine. Lastništvo namreč ni pogoj za izdajo potrdila. V primeru, ko se posameznik odloča za nakup nepremičnine oziroma zazidljivega zemljišča  je priporočljivo, da pridobi lokacijsko informacijo. 

Če posameznik kupuje zemljišče, na katerem namerava graditi, je priporočljivo, da pridobi lokacijsko informacijo za potrebe gradnje in projektiranja objektov.

Kje pridobimo lokacijsko informacijo za zemljišče in kako dolgo je veljavno?

Lokacijska informacija je veljavna dokler ne pride do spremembe prostorskega akta. Notarji upoštevajo samo potrdila, ki so izdana v zadnjih šestih mesecih.  Za izdajo lokacijske informacije vlagatelj zahtevka plača upravno takso pristojni občini, na območju katere leži nepremičnina. Lokacijski informaciji se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega akta, iz katere je razvidna namenska raba zemljišča (gozd, stavbno zemljišče, njiva...).

-->

Uporabno dovoljenje je potrdilo pristojne upravne enote, da je objekt dejansko zgrajen v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Uporabno dovoljenje dovoljuje začetek uporabe objekta. Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. 

Uporabno dovoljenje pri gradnji hiše je dokument, ki ga mora pridobiti vsak investitor, ki končuje gradnjo nove hiše ali večjih sprememb na obstoječi hiši. Dokument potrjuje, da je gradnja skladna z načrtovano v gradbenem dovoljenju (lokacija gradnje, velikost objekta, zunanja oblika, uporaba objekta in drugi podatki). 

Uporabno dovoljenje pri nakupu nepremičnineUporabno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Pri nakupu stanovanjske hiše preverite ali ima nepremičnina gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, saj se z nakupom nepremičnine brez gradbenega dovoljenja postavite v precejšnje tveganje.

Gradbeni zakon, ki je pričel veljati s 1.6.2022, prinaša mnoge spremembe, med drugim tudi poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, legalizaciji črnih gradenj in neskladnih gradenj. Uporabno dovoljenje lahko tako dobijo objekti daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem, obstoječe enostanovanjske stavbe oz. hiše in tudi objekti z domnevo izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov .

-->

Gradbeno dovoljenje je odločba pristojne upravne enote, da se dovoli gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, v kolikor je gradbeni poseg v skladu z prostorskim dokumenti občine. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložimo pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve. Po končani gradnji potrebujemo še uporabno dovoljenjeGradbeno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Gradbeno dovoljenje pri nakupu nepremičnine

Pred nakupom obvezno preverite ali ima stanovanjska hiša gradbeno dovoljenje, saj se z nakupom nepremičnine brez gradbenega dovoljenja postavite v precejšnje tveganje. Če kupujete nepremičnino in imate v načrtu kakršnekoli spremembe na njej, se morate pozanimati, ali se za te spremembe lahko pridobi novo gradbeno dovoljenje. V nasprotnem primeru bi lahko naleteli na težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in s tem povezane stroške in zamude.

-->

Radon je radioaktivni plin, ki nastaja v zemeljski skorji in lahko prodre v stavbe skozi tla, stene in druge odprtine. Dolgotrajna izpostavljenost radonu lahko poveča tveganje za razvoj pljučnega raka. Zato je pomembno, da se redno izvajajo meritve radona v bivalnih prostorih.

 
Meritve radona v bivalnih prostorih se izvajajo z merilnimi napravami, ki beležijo količino radona v zraku v prostoru. Meritve se najbolje izvajajo v zimskem času, ko so okna zaprta in se radon ne more izločati iz prostora. Če meritve pokažejo, da je raven radona v prostoru previsoka, je priporočljivo ukrepati za zmanjšanje izpostavljenosti radonu.
 
Nekateri načini za zmanjšanje izpostavljenosti radonu v bivalnih prostorih so:
 
1. Izboljšanje prezračevanja: zagotovite dobro prezračevanje v bivalnih prostorih z odpiranjem oken, uporabo prezračevalnih sistemov in namestitvijo prezračevalnih ventilov.
 
2. Zmanjšanje vdora radona v stavbo: zatesnite odprtine in vrzeli v stenah, tleh in temeljih ter izboljšajte tesnost stavbe.
 
3. Uporaba specializiranih naprav: obstajajo naprave za zmanjšanje ravni radona v zraku, kot so prezračevalni sistemi z višjim izkoristkom in naprave za izločanje radona.
 
4. Gradnja proti radonu: pri gradnji nove stavbe je mogoče uporabiti različne ukrepe, kot so izolacija tal in temeljev ter namestitev radonskega tesnila.
 
Pri izbiri načina za zmanjšanje izpostavljenosti radonu je najbolje posvetovati se s strokovnjakom, ki ima izkušnje na področju meritev radona in ukrepov za zmanjšanje ravni radona v stavbah.
Radon v stavbah
Koncetracija radon v stavbah

Pri nakup nepremičnine kupcem omogočamo meritve radona v stavbah. Posamezniki, ki se zavedajo škodljivih učinkov povečane koncentracije radona, običajno s sanacijo stavb izboljšajo kakovost zraka v svojih bivalnih in poslovnih prostori.

Zato je pomembno, da imamo kvaliteto zraka nenehno pod nadzorom. Nadziramo lahko tisto kar lahko izmerimo:

- temperatura v prostoru

- vlaga v prostoru

- prisotnost plinov, dima, ogljikov monoksid

- nadzor vlage in plesni na stenah

- zunanji vpliv ali emisije

Digitalni merilec povprečne koncentracije radona izmeri koncentracije radona v bivalnih prostorih.

Radon meritve
Meritve radona - digitalni merilec

 

Meritve radona v bivalnem in delovnem okolju nam omogočajo presojo vrednosti radona in vpliv radona na zdravje. Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) radon in njegove razpadne produkte uvršča med snovi, ki so rakotvorne za človeka (skupina 1). Radon in njegovi razpadni produkti povzročajo pljučnega raka.

V Sloveniji so bile najvišje koncentracije radona izmerjene v zahodnem in južnem delu države, kjer prevladujejo karbonatne kamnine, Notranjsko - kraški del.

Obveščanju potrošnikov o energetski učinkovitosti stavb z uvedbo energetske izkaznice je lahko vzgled za informiranje kupcev nepremičnin o vplivu radona na bivanje. V nekaterih državah je radonska izkaznica že pogoj za prodajo ali oddajo nepremičnin, stanovanja, hiše.

Radon v hiše vstopa skozi razpoke v talni plošči in stenah, skozi cevi. Vzrok za vstop radona v zgradbe je rahlo znižan tlak v notranjosti, kar je posledica toplejšega zraka v zgradbah, predvsem v zimskem času. Dodatno je v hladnem obdobju zmanjšano tudi zračenje prostorov. Posledično so zimske koncentracije radona v povprečju 2‒3-krat višje kot poletne. 

Še posebej velja izpostaviti energetsko sanacijo obstoječih stavb, ki imajo praviloma slabše tesnjenje talne plošče in v katerih je slabo tesnjenje oken in ovoja hiše skrbelo za neprekinjeno zračenje prostorov. Ko se v tako stavbo vgradijo nova okna in nov izolacijski ovoj, se koncentracija radona v zgradbi lahko nekajkrat poviša. Najnovejše pasivne hiše pa naj bi praviloma imele ustrezno zatesnjene talne plošče, ki v kombinaciji s centralnim sistemom prezračevanja, zagotavljajo varnost pred povišanim koncentracijam radona. Kljub vsem izvedenim preventivnim ukrepom, pa za nobeno stavbo ne moremo z gotovostjo trditi, da je varna pred radonom, dokler tega ne potrdimo z meritvami. Tudi vrednosti izmerjene v sosednjih stavbah so običajno zelo različne.

 

-->

Ali je lahko plačevanje najemnine boljša odločitev, kot hipotekarni kredit pri nakupu stanovanja, hiše.
Pred odločitvijo o  najemu ali nakupu stanovanja ali hiše je potrebno upoštevati predvsem naslednje prednosti najema:

- Večje možnost mobilnosti ob neredni zaposlitvi, študiju

- Izogibanje davkom vezanih na prodajo in lastništvom nepremičnin

- Izogibanje stroškom vzdrževanja stanovanja, hiše, rezervni sklad, prenove

- Izogibanje stroškom vzdrževanja stanovanjske opreme, pohištva

- Tveganje povezano z padcem cen nepremičnin in gibanjem obrestnih mer

- Možnost hitrega prilagajanja na nepredvidene dogodke

- Neplačevanje stroškov stanovanja, hiše v času daljših počitnic ali dela v tujini

- Ni potrebno izpolnjevati pogojev za pridobitev kredita

 

 
 

Najem nepremičnine,stanovanja, hiše lahko zmanjša številne obveznosti, ki jih prinese lastništvo nepremičnine. 

 

-->

Nakup nepremičnine je za marsikoga eden izmed najpomembnejših odločitev, ki spremeni smer našega življenja. Hodimo po drugih ulicah, kuhamo v drugi kuhinji, jutranji pogled je nov.

Prvi korak pri nakupu nepremičnine je določiti, kaj bo najbolj vplivalo na kvalitetno življenje v novem domu.

Spletni brskalniki nam ponujajo poplavo lepih slik stanovanj hiš parcel, lokacij... in v poplavi možnosti lahko hitro zaidemo iz začrtane smeri.nakup nepremičnine

Drugi korak je ogled nepremičnine in pregled njene uporabnosti, vrednosti

Tretji korak je pregled vpisov v zemljiško knjigo, upravnih dovoljen za gradnjo in geodetskih podatkov

Kupec bo postal dejanski lastnik nepremičnine šele v trenutku, ko bo kot lastnik vpisan v zemljiški knjigi. 

Četrti korak je zapis dogovora o prodaji v prodajni pogodbi

Peti korak je prevzem ključev.

 

V naši pravni službi vam lahko svetujemo, kako se lotiti nakupa nepremičnine in vam pomagamo, preden sklenete kupoprodajni posel.

 

 

 

 

-->

Poplavna direktiva ureja ocenjevanje poplavna ogroženosti, ki države evropske skupnosti zavezuje k izdelavi oceno poplavne nevarnosti in ogroženosti ljudi, okolja, nepremičnin in premoženja ter da aktivno izvajajo ukrepe, katerih glavni cilj je varstvo pred poplavami.
poplavna ogroženost
Poplavna ogroženost

Ocena poplavne nevarnosti in ogroženosti ljudi, okolja, nepremičnin in premoženja

Predhodna ocena poplavne ogroženosti določa območja, na katerih obstaja možnost pomembne poplavne ogroženosti ali verjetnosti, da bi se ta lahko pojavila. Za ta območja se izdelujejo karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, ter načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti.
 
Žibrše
Zadrževalnik pretoka vode na potoku Reka, Žibrše zmanjšuje poplavno ogroženost Logatc
Poplavna direktiva zajema vse vrste poplav, ne glede na to, od kod izvirajo (reke, jezera, morje, …), kje se pojavljajo (urbana, obalna, ruralna območja, …) in kaj so vzroki za njihov nastanek (neurja, taljenja snega, cunamiji, …). Njen cilj je zmanjševati ogroženost in škodljive posledice v zadnjih letih vse pogostejših poplav v Evropski skupnosti ter opredeliti preventivne ukrepe za zmanjšanje posledic podnebnih sprememb. Države članice morajo opredeliti poplavno ogrožena območja, pripraviti karte poplavne ogroženosti in načrte za obvladovanje ogroženosti na teh območjih. Poplavna direktiva vsebuje pomembne obveze za povečanje preglednosti in vključevanje državljanov v postopke načrtovanja ter čezmejno sodelovanje in pogajanja glede obvladovanja poplavne ogroženosti. 
-->

Nakupa nepremičnin na javni dražbi ali z zavezujočim zbiranjem ponudb na podlagi Sklepa sodišča v insolvenčnih postopkih. Ti postopki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni.

Nakup nepremičnin na javni dražbi ali z zavezujočim zbiranjem ponudb

Večje število dražb je posledica gospodarske krize in prezadolženosti podjetij in posameznikov. Pogosto imajo prezadolžena podjetja v lasti največ novih stanovanj,stanovanjskih hiš ali poslovnih prostorov, ki so jih gradili za trg in jim jih zaradi krize, v kateri smo se znašli, ni uspelo prodati.
Sodišče s sklepom o prodaji določi način prodaje, izhodiščno ceno in višino varščine. Najpogostejši način prodaje v takšnem primeru je dražba.Kako poteka nakup na dražbi?

Podatki o sodnih izvršbah v primerih stečajev so objavljene v Uradnem listu ali spletnem portalu AJPES-a, ki objavlja sodne izvršbe v primerih stečajev, na oglasnih deskah na sodiščih ali v časopisih oziroma na spletu. Dražbe se lahko udeleži vsakdo, ki vplača varščino v roku, določenem s Sklepom sodišča o prodaji nepremičnine na javni dražbi. Varščina načeloma znaša deset odstotkov od izklicne prodajne cene nepremičnine. Če pri draženju nepremičnine ne uspete,dobite znesek varščine povrnjen v roku 15 dni po končani dražbi. Če pa je nakup uspešen, se takoj

oz, najkasneje v roku 15 dni sklene kupoprodajna pogodba in varščina se vračuna v kupnino. Če v 30dneh od dražbe uspešni dražitelj ne vplača preostalega zneska kupnine, lahko ostane brez varščine.
Za določanje primerne cene za nakup cene je potrebna analiza preteklih prodaj, trenutnih oglasov in bodočih donosov.

-->

Pri nakupu nepremičnine stranki sklenete predpogodbo, ko želita z aro utrditi obligacijsko razmerje in niso izpolnjeni pogoji za podpis glavne pogodbe. (ni pridobljenih dokumentov za prodajo, potrdilo o namenski rabi, parcelacije zemljišč…….) Predpogodba je pogodba, s katero se prevzame obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba ( 33. člen OZ).

 Cena sestava predpogodbe..  80 Eur

 

Predpogodba pri prodaji nepremičnine veže pogodbeni stranki, če vsebuje vse bistvene sestavine glavne pogodbe o nakupu nepremičnine. Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva v šestih mesecih od izteka roka za njeno sklenitev, če ta rok ni bil določen, pa od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščinah pogodba morala biti sklenjena. Sodišče naloži stranki, ki je odstopila od nakupa nepremičnine določenega v predpogodbi, da pogodbo sklene v določenem roku.

Predpogodba pri nakupu nepremičnine

Po 33. členu Obligacijskega zakonika je predpogodba takšna pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Predpogodba mora biti sklenjena v obliki, kakršna je predpisana za glavno pogodbo, če je predpisana oblika pogoj za veljavnost pogodbe. Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva v šestih mesecih od izteka roka, določenega za njeno sklenitev, če ta rok ni določen, pa od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščinah pogodba morala biti sklenjena.  Predpogodba pri nakupu nepremičnine

-->

Odločitev med najemom ali nakupom stanovanja je odvisna od različnih dejavnikov, kot so finančna situacija, cilji bivanja, življenjski slog in prioritete. Spodaj so navedene nekatere prednosti in slabosti najema in nakupa stanovanja:

Prednosti najema stanovanja:

- Fleksibilnost: najem stanovanja lahko zagotovi večjo fleksibilnost, saj se lahko enostavno preselite, če se vaše okoliščine spremenijo ali če si želite preprosto spremeniti kraj bivanja.
- Ni velikih začetnih stroškov: Najem stanovanja ne zahteva velikih začetnih stroškov, kot so depozit, provizija za posrednika, davki in druge stroške, ki so potrebni za nakup stanovanja.
- Ni vzdrževalnih stroškov: Lastnik stanovanja je odgovoren za vzdrževanje stanovanja, kar lahko pri najemu zmanjša vaše stroške in skrbi.
Najem stanovanja ali nakup stanovanja
 
Slabosti najema stanovanja:
- Omejeno nadzor nad stanovanjem: Lastnik stanovanja lahko omeji vaš nadzor nad stanovanjem, na primer z omejitvijo spreminjanja notranje opreme, barve sten ali hišnih ljubljenčkov.
- Ni naložba: Plačilo najemnine ni naložba in ne zagotavlja trajne vrednosti, zato vam lahko dolgoročno stane več kot nakup stanovanja.
- Možnost povečanja najemnine: Lastnik stanovanja lahko poveča najemnino ob prenovi stanovanja ali ko se izteče najemna pogodba.
 
Prednosti nakupa stanovanja:
- Lastništvo: Nakup stanovanja zagotavlja lastništvo, kar pomeni, da lahko spreminjate stanovanje, kot želite, in da imate dolgoročno naložbo.
- Potencialno povečanje vrednosti: Stanovanje lahko sčasoma pridobi na vrednosti, kar pomeni, da lahko prodaja prinese dobiček.
- Možnost finančnih olajšav: Nekatere države ponujajo davčne olajšave za lastnike stanovanj.
 
Slabosti nakupa stanovanja:
- Visoki začetni stroški: Nakup stanovanja lahko zahteva velike začetne stroške, kot so plačilo hipoteke, davek na premoženje, davki na nakup in druge stroške.
- Omejena fleksibilnost: Lastništvo stanovanja lahko omejuje vašo fleksibilnost, saj se lahko preselite le, če prodate stanovanje ali ga oddate v najem.
- Vzdrževalni stroški: Kot lastnik stanovanja ste odgovorni za vzdrževanje stanovanja, kar lahko predstavlja dodaten finančno obremenitev
 
 
-->

Pred nakupom zazidljive parcele za stanovanjsko gradnjo je potrebno preveriti ali je iz prostorskih planov občine parcela opredeljena kot zazidljivo zemljišče in kaj se lahko na parceli gradi.

Nakup nepremičnine -  zazidljive parcele, zemljišča za stanovanjsko gradnjo

Zelo pomembno je tudi, ali ima gradbena parcela urejen dovoz (javna dobro, služnost, solastniška pot), ali so komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija, optika…) na parceli, če niso, kje potekajo. Pred nakupom zazidljive parcele za stanovanjsko gradnjo  je potrebno preveriti ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo, ki si jo kupec želi.

 

Cene nepremičnin z oddaljenostjo od Ljubljane padajo. Glede na majhnost našega trga je zanimivo kako hitro cene zazidljivih parcel padajo, če se peljemo stran od Ljubljane ali avtoceste. Mladi na teh območjih ne gradijo novih hiš zaradi prepogostih selitev bližje večjim možnostim zaposlitve. Ta območja zgubljajo na vrednosti nepremičnin in na človeškem potencialu razvoja območja. Obstajajo določena območja, ki zaradi dobre komunale opremljenosti, zgrajenih in dobro delujočih obrtni con  ali naravnih znamenitosti držijo visoko ceno zazidljivih parcel.

-->

Kamishibai je japonska beseda, ki se nanaša na tradicionalno obliko pripovedovanja zgodb s slikami. Gre za leseno gledališče z drsnimi okvirji, v katerih so ilustracije in besedila za pripovedovanje zgodbe.

 
Kamishibai je lahko zanimiv in učinkovit način kreativnega učenja in razmišljanja za otroke in odrasle. S pomočjo kamishibaija lahko spodbudite domišljijo, kreativnost in komunikacijske spretnosti. Poleg tega je kamishibai tudi orodje za učenje in poučevanje, saj lahko z njim predstavite različne teme in vsebine na zanimiv in privlačen način.
 
Pri uporabi kamishibaja je pomembno, da se osredotočite na interakcijo med pripovedovalcem in občinstvom. Pripovedovalec lahko z vprašanji spodbudi občinstvo, da razmišlja o temah, ki jih obravnava zgodba. Na ta način se lahko učinkovito spodbuja kritično mišljenje in razumevanje različnih vidikov zgodbe.
 
V Sloveniji se kamishibai vedno bolj uveljavlja v vrtcih, šolah, knjižnicah in drugih ustanovah, kjer se ukvarjajo s poučevanjem in kulturo. Obstajajo tudi delavnice in seminarji, na katerih se lahko naučite tehnike pripovedovanja zgodbe s kamishibajem in uporabe te tehnike za učenje in poučevanje.
-->

KNJIGA GLEDALIŠČE

Naslov knjige: Sezuti čevelj : Priročnik za ustvarjalce gledaliških predstav 

Avtor: Simona Nagode, Leto: 2021

Cena knjige: 25 EUR + poštnina

Za več informacij pokličite avtorico Simono Nagode

Gsm: 031 259 980 Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Če se odločite za nakup, nam posredujte vaše ime in priimek, naslov. Poslali vam bomo račun po mailu, ki ga poravnate. Mi pa vam v petih delovnih dneh pošljemo knjigo.

Priročnik je smiselno strukturiran povzetek dvajsetletnega mentorskega dela z otroki od 1. do 9. razreda osnovne šole. V njem boste izvedeli, kako sploh zastaviti gledališko skupino in voditi gledališke dejavnost na šoli ali v kulturnem društvu. Našli boste številne vaje (gibalne, govorne, improvizacijske ...), ki otrokom preko igre pomagajo iskati in razvijati svoj lastni izrazni potencial ter potencial gledališke skupine kot celote. Spoznali se boste z vsemi elementi, ki sooblikujejo nastajanje gledališke predstave. 

Glavno kvaliteto priročnika vidim v mentoričinem poudarjanju, kako pomembno je iskati svoj lastni, individualno unikatni igralski izraz. Pri opisovanju vaj in uprizoritvenih postopkov razloži, kako se izogibati klišejem, pri čemer se najpogosteje zateka k gibalnemu izrazu in iz njega črpa navdih za nadaljnje strukturiranje likov, odnosov, situacij. V priročniku boste našli številne praktične nasvete, kako še dodatno razplamteti ustvarjalnost v otroški gledališki skupini. 

Gašper Jarni Dramski in filmski igralec ter lutkar, večletni selektor gledaliških srečanj JSKD

 vaje gledališče

V osmem razredu smo imeli improvizacijsko vajo: usedli smo se na tla v krogu in se dogovorili, da je na sredino postavljena imaginarna škatla z imaginarnimi predmeti. Naša naloga je bila, da pridemo do te škatle, izvlečemo poljuben predmet in z njim naredimo kratko etido s pomočjo pantomime. Preden smo prišli na vrsto, je mentorica Simona segla v škatlo in v hipu sem v njenih rokah zagledal raztrgane kavbojke, čeprav so bile izmišljene. To je bil trenutek, ko sem prvič verjel iluziji igralca. Trenutek, ko sem se zaljubil v gledališče, v neskončni prostor domišljije in igrivosti.

Priročnik gledališčeGal Oblak, gledališki igralec, april 2021

Avtorica Simona Nagode želi z mentoricami in mentorji gledaliških skupin deliti svoja znanja in izkušnje. Na Osnovni šoli 8 talcev v Logatcu je dvajset let ustvarjala gledališke predstave. Na strokovnih izobraževanjih in tedenskih gledaliških krožkih je ugotavljala, kako pomembna je mentorjeva naloga, ko ustvarja prave pogoje za gledališko delo. Razmišljala je (oziroma sanjarila), kako bi gledališki krožek umestila v učni načrt kot del obveznega programa in bi ga izvajali na vsaki osnovni šoli. Torej: vsaka šola bi morala imeti gledališko skupino ali dramski krožek. To bi pripomoglo k dvigu kakovosti šolskega sistema. Približali bi se izkustvenemu učenju, učenju za življenje.

Razmišljanje avtorice Simone Nagode o pomenu gledališkega izobraževanja v šolskem sitemu 

 

 

Vlogo mentorja in igralca gledališke predstave

Priročnik je namenjen vzgojiteljem, učiteljem, mentorjem gledaliških skupin pri delu z otroki in mladostniki. Vloga mentorja gledališke skupine ali dramskih krožkov je oblikovanje mladih igralcev. Mentor dramskega krožka jih vodi pri razvoju osebnih igralskih sposobnosti in talentov. Nabor vaj za razvoj gledališkega izraza skozi gib, govor, vživljanje v lik... Predstavim nekaj tehnik, s katerimi mladi igralec oblikuje dramski lik. Spoznamo tudi improvizacijo, ki nam služi kot gradnja prizora ali zgolj kot vaja, ob kateri se igralci naučijo mnogih gledaliških veščin.

Gledališko besedilo 

Izbor besedila in predlogi za uporabo rekvizitov, kostumov in scenskih elementov. Razložim, zakaj sem si med nastajanjem predstave vedno narisala skico. 

Predstave gledališkega krožka - Sezuti čevelj

Predstave gledališkega krožka - Sezuti čevelj, ki so zaživele na odrih. Zanimajo me uprizoritveni pristopi z vidika raznolikosti dramskih besedil, posegov v besedila in uporabe gledaliških tehnik.

gledališče mentor

Avtorici Simona Nagode in Tatjana Rupnik Hladnik v priročniku Kamišibaj v šoli in doma predstavljata, kako lahko na različne načine uporabimo to japonsko tehniko pripovedovanja.

priročniku Kamišibaj v šoli in doma, knjiga

Kamišibaj je papirno gledališče, ki se skriva v prenosnem lesenem odrčku. Lahko ga uporabimo v šoli, doma in ob družabnih ali gledaliških dogodkih za občinstvo, ki šteje do 50 gledalcev. Otroke in odrasle spodbuja k branju, pisanju, risanju, govornemu izražanju in nastopanju. S kamišibajem krepimo medkulturno povezovanje in širimo prostor za nova povezovanja idej. Predstavlja inovativen pristop k učenju in poudarja pomen ustvarjalnosti. Priročnik so z recenzijo podprle pomembne osebnosti iz slovenskega kulturnega in izobraževalnega prostora.

Knjiga Kamišibaj v šoli in doma … 20 EUR+ poštnina

Butaj (lesen oder za kamišibaj) … 70,00 EUR+ poštnina

Sezuti čevelj : Priročnik za ustvarjalce gledaliških predstav ... 25 EUR + poštnina

Če se odločite za nakup, nam posredujte vaše ime in priimek, naslov. Poslali vam bomo račun po mailu, ki ga poravnate. Mi pa vam v petih delovnih dneh pošljemo knjigo.

Kamišibaj v šoli in doma

gledališke predstave priročnik

-->

Cenik izdelkov za kamišibaj:

 • Butaj (lesen oder za kamišibaj)  cena: 70,00 EUR+ poštnina

 • Knjiga Kamišibaj v šoli in doma  cena: 20 EUR + poštnina

 • Knjiga Kamišibaj v šoli in doma + butaj (lesen oder za kamišibaj)  cena: 90 EUR+ poštnina 

Za več informacij nas pokličite na 031 259 980 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Cena lesenega odra za kamišibaj
Cena lesenega odra za kamišibaj

Spodbujanje ustvarjalnosti posameznika zahteva odmik od običajnega, digitalnega razmišljanja. Vsak prazen list papirja je možnost za novo zgodbo - kamišibaj. Ideje same nikoli ne delujejo, potrebno je veliko dela, branja, slikanja, pripovedovanja, da se ideja kamišibaja uresniči. Razvijanje lastnih talentov in osrečevanje drugih ljudi - gledalcev, je dober razlog za ukvarjanje s kamišibajem.

Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je japonska tehnika pripovedovanja ob slikah, papirno gledališče v prenosnem lesenem odrčku (jap. butaj). Otroke in odrasle vzpodbuja k branju, pisanju, risanju, govornemu izražanju in nastopanju, uporabljamo pa ga lahko doma, v šoli in na različnih dogodkih.

Izdelajte svoje predstavitve z lesenim odrom kamišibaj - butaj. Izdelan v Sloveniji.

KONTAKT ZA NAROČILO
Bidom, d. o. o., Gorenjska cesta  11b
1370  Logatec,  Slovenija

Za več informacij nas pokličite na 031 259 980 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

-->

Kamišibaj v šoli in doma

 

Knjiga je namenjena učiteljem, vzgojiteljem, knjižničarjem, staršem.... Knjiga predstavi kamišibaj kot pripomoček za vzpodbujanje ustvarjalnosti otrok in odraslih.  Branje zgodb, likovno ustvarjanje, nastopanje .... Kamišibaj v šoli in doma. S papirnim gledališčem do ustvarjalnega izražanja in sproščenega pripovedovanja 

Knjiga Kamišibaj v šoli in doma … 20 EUR+ poštnina

Cena knjige + lesen oder (butaj): 90 evrov + poštnina

 

NAROČILO: 041 286 883, ​Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

PODATKI ZA PLAČILO:

Bidom, d. o. o., Gorenjska cesta  11b, 1370  Logatec,  Slovenija

TRR: IBAN SI56 1910 0001 0055 850, (pri  DBS  d. d. Ljubljana)

OSEBNI PREVZEM KNJIGE:

Knjigo lahko osebno prevzamete v Logatcu na Gorenjski cesti 11b.

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE:

Postopek naročila je isti, s tem, da vam mi pošljemo račun ali e-račun z dogovorjenim rokom plačila.

Knjigo pošljemo v petih dneh od naročila.

-->