Nepremičninski svetovalec in nepremičninski posrednik se ukvarjata z nepremičninami, vendar imata različne vloge

Nepremičninski svetovalec in nepremičninski posrednik sta ključna za delovanje nepremičninskega trga, vendar imata različne vloge in cilje. Nepremičninski svetovalec se osredotoča na dolgoročno upravljanje naložbenega portfelja, medtem ko se nepremičninski agent osredotoča na zaključek transakcij z nepremičninami.

Nepremičninski svetovalec je specializiran strokovnjak, ki pomaga vlagateljem pri upravljanju in optimizaciji njihovega nepremičninskega portfelja. Njegova naloga je nuditi strokovno svetovanje glede naložbenih odločitev, strategij in taktik za rast vrednosti nepremičninskih naložb. Svetovalec bo analiziral tržne trende, ocenjeval vrednost nepremičnin, svetoval pri nakupu ali prodaji nepremičnin ter nudil usmerjanje glede optimalnega izkoriščanja in upravljanja naložb.

Nepremičninski posrednik je specializiran za nepremičninsko prodajo in nakup. Nepremičninski posrednik združuje kupce in prodajalce ter vodi vsakodnevne procese, potrebne za zaključek transakcije, prodaja, najema. Naloge posrednika vključujejo iskanje primernih nepremičnin za stranke, organiziranje ogledov, pogajanja o ceni, pripravo pogodb in zagotavljanje, da se prepis nepremičnine  med strankami izvede. Nepremičninski posrednik se osredotoča na zagotavljanje uspešnih transakcij med strankami.

Vsak, ki se želi poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin, mora pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, ki jo zahteva Ministrstvo za okolje in prostor.  Ko pridobite licenco pridruženega posrednika, lahko postanete nepremičninski posrednik, nepremičninski svetovalec ali ponujate obe storitvi.