Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom ali nakup na obroke

Nakup nepremičnine se lahko financira s prihranki, bančnim kreditom, bogatimi starši, sistemu najem z odkupom ali nakupom nepremičnine na obroke.

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom je priljubljena možnost za tiste, ki si želijo postati lastniki nepremičnine, vendar trenutno nimajo dovolj sredstev ali ustreznega kreditnega sposobnosti, da bi lahko takoj kupili nepremičnino.

Pravno svetovanje, pokliči 041 286 883

V tem primeru lastnik nepremičnine in najemnik skleneta dogovor o najemu, v katerem se določi, da ima najemnik možnost kupiti nepremičnino po koncu najemnega obdobja. Najemnik običajno plačuje mesečno najemnino, vključno z dodatnimi stroški, kot so davki in zavarovanja, pa tudi dodatne pristojbine, ki jih lahko zahteva lastnik. Običajno se določi tudi znesek odkupne cene, ki jo bo moral plačati najemnik, če se odloči za nakup nepremičnine po koncu najemnega obdobja. Ta znesek se lahko določi na začetku dogovora ali pa se prilagodi glede na različne dejavnike, kot so stanje nepremičnine, spremembe tržne vrednosti nepremičnine itd.

Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom, obroke
Nakup nepremičnine po sistemu najem z odkupom, obroke

Prednost tega sistema je, da lahko najemnik preizkusi in se navadi na življenje v nepremičnini, ki jo želi kupiti, preden se odloči za nakup. Poleg tega lahko najemnik postopoma kopiči sredstva za nakup nepremičnine in se pripravi na pridobitev kreditov, ki jih potrebuje za nakup.

Nakup nepremičnine na obroke

Nakup nepremičnine na obroke se lahko izvede na več načinov, odvisno od dogovora med kupcem in prodajalcem. Eden od načinov je, da se stranki dogovorita za plačilo kupnine v več obrokih, pri čemer se običajno zahteva plačilo določenega zneska kot pologa ob sklenitvi pogodbe. Preostali znesek kupnine se lahko nato plačuje v rednih mesečnih obrokih, dokler celotna kupnina ni plačana.

Vendar pa se lahko način plačila in obroki razlikujejo od primera do primera. Na primer, prodajalec lahko zahteva, da kupec plača določen delež kupnine kot polog in preostanek plača v mesečnih obrokih za dobo 5 let.

Pri nakupu nepremičnine na obroke je pomembno, da se zavedate, da se običajno zahteva višji skupni znesek, ker prodajalec prevzema tveganje ob odloženem plačilu. Poleg tega se lahko plačuje tudi obresti na obroke, ki lahko dodatno povečajo skupni znesek.

Preden se odločite za nakup nepremičnine na obroke, je priporočljivo preveriti možnosti financiranja, ki so vam na voljo, ter preučiti vse pogoje pogodbe, vključno z obrestmi, roki plačila, zavarovanjem ter drugimi določbami. Prav tako je priporočljivo, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom, da preverite, ali so pogoji pogodbe v skladu z zakonodajo in zaščitijo vaše interese kot kupca.

Pravno svetovanje, pokliči 041 286 883

Pravno svetovanje