Pravno svetovanje - prepis nepremičnin, pregled pravic v zemljiški knjigi

 

Pregled pogodb in vpisov v zemljiško knjigo

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine.

Prepis nepremičnin

Prenos lastništva nepremičnine obsega sestavo pravnega posla (prodajne, menjalne, darilne pogodbe) in izvedbo davčnih in upravnih, notarskih postopkov za prepis lastništva v zemljiški knjigi.

Urejanje najemnih razmerij

Urejanje najemnih razmerij, sestava najemnih pogodb za stanovanja, hiše, poslovne prostore. V najemni pogodbi opredelimo najemnino, trajanje najemne pogodbe, varščino, odpovedne roke,…

Cenitve tržne vrednosti nepremičnin

Nepremičninski posrednik, ki se dnevno srečuje s kupci in prodajalci nepremičnin bo sestavil pisno mnenje o tržni vrednosti vaše nepremičnine.

Spoznajmo se

Gradimo na zaupanju naših strank z iskanjem cenovno ugodnih rešitev, prilagojenih osebnim zahtevam. Naročnikom želimo olajšati odločitve in postopke, povezane z nepremičninskimi posli.

 
Pokličite 041/286 883 ali oddajte povpraševanje in pridobite cenovno ugodno ponudbo.
 
Rimski rek - "Ignorantia iuris nocet." Nepoznavanje prava škoduje.
 
Pravno svetovanje na področju nepremičnin
Pravno svetovanje na področju nepremičnin
PRAVNO SVETOVANJE NA PODROČJU NEPREMIČNIN
Potrebujete pisno mnenje o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine.  Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju  nepremičnine. 
Cenik izdelav pisnega mnenje o pravnem in dejanskem stanju  nepremičnine:
stavbno zemljišče: 140 EUR
stanovanje: 140 EUR
poslovni prostor: 160 EUR
stanovanjska hiša: 180 EUR
poslovna hiša (do 500 m2): 250 EUR
SESTAVA POGODB IN VPISOV V ZEMLJIŠKO KNJIGO
Vse pogodbe na področju nepremičnin sestavlja univerzitetni diplomiran pravnik.
Cenik izdelave pogodb, vpisov v zemljiško knjigo in zapisnikov:
sestava prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo 180 EUR
sestava prodajne pogodbe za hišo, večjo posest 220 EUR
sestava predpogodbe 100 EUR
sestava najemne pogodbe 100 EUR
sestava služnostne pogodbe 150 EUR
primopredaja nepremičnine in sestava zapisnika 60 EUR
sestava zemljiškoknjižnega predloga 50 EUR
pridobitev izpiska iz zemljiške knjige 8 EUR
pridobitev izrisa parcele 8 EUR
pridobitev potrdila o namenski rabi 10 EUR
pridobitev lokacijske informacije 10 EUR
Pokličite nepremičninskega posrednika 041 286 883 ali oddajte povpraševanje še danes in pridobite cenovno ugodno ponudbo za pravno svetovanje ali sestavo pogodb.