Cenitev nepremičnine, tržne vrednost stanovanja, hiše..

 

Naročilo cenitve

Glede na vrsto nepremičnine in razlog za oceno vrednosti vam bomo izdelali individualno ponudbo za organizacijo cenitve in sestavo ocene vrednosti.

Ogled nepremičnine

Pred izdelavo ocene vrednosti si bomo ogledali lokacijo in značilnosti nepremičnine, premerili prostore.

Pregled dokumentacije

V Zemljiški knjigi in bazah Geodetske uprave RS bomo preverili podatke o pravicah na predmetnih nepremičninah, ki vplivajo na vrednost nepremičnine.

Zbiranje primerljivih preteklih prodaj

Pregledali bomo baze realiziranih cen nepremičnin in oglaševanih cen podobnih nepremičnin v okolici.

Sestava cenitvenega poročila

Najkasneje v 10 dneh od naročila cenitve vam bomo sestavili bomo pisno poročilo o vrednosti nepremičnine.

Spoznajmo se

Gradimo na zaupanju naših strank z iskanjem cenovno ugodnih rešitev, prilagojenih osebnim zahtevam. Naročnikom želimo olajšati odločitve in postopke, povezane z nepremičninskimi posli.

 
TRŽNE CENITVE NEPREMIČNIN 
 
Nepremičnino si ogleda nepremičninski posrednik, preveri stanje v zemljiški knjigi, gradbena dovoljenja, namensko rabo prostora in dokumentacijo za oceno tržne vrednosti.
 
Cenik izdelave cenitev tržne vrednosti nepremičnine:
 
 
stavbno zemljišče: 100 EUR
stanovanje: 120 EUR
poslovni prostor: 130 EUR
stanovanjska hiša: 150 EUR
poslovna hiša (do 500 m2): 250 EUR
v postopku prodaje in nakupa nepremičnine
SODNE CENITVE NEPREMIČNIN
 
Izvajamo sodne cenitve nepremičnin, stanovanj, hiš, stavbnih zemljišč. Vse cenitve izvaja sodno zapriseženi izvedenec.
 
Cenik sodnih cenitev:
stavbno zemljišče: 240 EUR
stanovanje: 260 EUR
poslovni prostor: 300 EUR
stanovanjska hiša: 350 EUR
poslovna hiša (do 500 m2): 500 EUR
v postopku dedovanja nepremičnine,
v postopku pridobivanja hipotekarnega kredita,
oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,
za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,
za oceno vlaganja v nepremičnine ……

Rimski rek - "Is dives vocatur, qui sua sorte contentus est." -- Bogat je tisti, ki je zadovoljen s svojo usodo.

cenitev vrednosti nepremičnine
Cenitev vrednosti nepremičnine